Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
In het kort een paar agendapuntjes apart
Zie verder de Beemster Agenda
Kijk uit; het is weer tekentijd

Van 15 tot en met 21 april a.s. is het de Week van de Teek. Landschap Noord-Holland is één van de organisaties die meewerkt aan dit landelijke initiatief. De lente is het traditionele aftrapmoment voor de campagne, want in deze tijd van het jaar worden de teken weer actief. Net nu het mooi weer is en iedereen er op uit trekt om te genieten van de natuur. Extra opletten dus, want deze kleine beestjes kunnen voor veel ellende zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen mensen een tekenbeet op. Dan is het vooral belangrijk om de teek snel te verwijderen. Landschap Noord-Holland stelt daarom een gratis tekenpas beschikbaar voor een veilige verwijdering van teken.
Meer informatie zie: Week van de teek

De helden van Beemster Live 2

Op 19 mei 2019 gaat de Beemsters Fanfare “de Helden van Beemster live 2.0” organiseren met medewerking van bands uit onze omgeving. Dit zal een supergezellige middag/avond worden in de Kloek te Middenbeemster. Tijdstip van 16.00-21.00 uur.

Buurthuis activiteiten
Koningsdag 2019
Op zaterdag, 27 april wordt in Zuidoostbeemster Koningsdag 2019 gevierd, georganiseerd door Buurthuis Zuidoost. Op maandag 8 april start de kaartverkoop voor de spelletjes op MFC De Boomgaard, Middenpad 2 in Middenbeemster.
Rabo-bank Clubkasactie
Buurthuis Zuidoostbeemster doet mee aan de Rabo-Club Kas Campagne Leden van de Rabo-bank kunnen op 25 april t/m 4 mei stemmen met de toegestuurde stemkaart. Met genoeg stemmen gaat het Buurthuis ouderen in de Beemster verwennen met een Beautymiddag, pedicure of een lekkere gezichts- of stoelmassage. En natuurlijk zijn de ouderen ook welkom voor alleen de gezelligheid. Vervoer naar het Buurthuis kan geregeld worden.
RWSP wil meer doen
Abonnees van RWSP hebben bij ons te kennen gegeven dat zij wellicht ook iets voor een ander kunnen betekenen. We geven u enkele voorbeelden: een meneer die graag met iemand naar een orgelconcert wil (kan nog zelfstandig reizen), een kopje koffie drinken bij een mevrouw zodat haar dochter wat ontlast wordt, of de heer die zo graag wat gezelligheid om zich heen wil hebben en het fantastisch vindt om over paarden te praten.
Graag horen wij van u of hier zin en tijd voor heeft, of dat  u iemand in uw netwerk kent die daar wellicht zin en tijd voor heeft. Zo kunnen we meer voor elkaar gaan betekenen.
Neem gerust contact op met het servicepunt 02990-426364 of mail naar m.dewolf@rswp.eu of j.eggens@rswp.eu
Tour d'Amour
RSWP heeft samen met de ZorgCirkel en Stichting WonenPlus een programma  Tour d’Amour tot stand gebracht over diversiteit in de ouderenzorg m.b.t. Wie ben je echt, Wat laat je aan anderen zien van jezelf. Op wie je verliefd bent etc.
In de bijlage zit een aankondiging van een programma in Novawhere .
Op 16 mei is er een bijeenkomst in de Rusthoeve, informatie daarover volgt nog.
Hoe nu verder?
Kijk op fusie door Beemster Polder Partij op 24 april

Onder het motto “Moet het fusieproces opnieuw naar de tekentafel” organiseert de Beemster Polder Partij op 24 april een bewonersbijeenkomst in Onder de Linden. Aan de hand van thema’s zal met een aantal sprekers een discussie over de toekomst van onze gemeente worden aangegaan.
Enkele inwoners zullen vertellen over hun ervaringen en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. De uitkomsten van deze discussieavond kan de BPP richtlijn geven voor het vast houden van de ingenomen standpunten naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018:  

Geen fusie met Purmerend maar opschalen in de regio Waterland!  Of verlaten we de ingeslagen weg en richten we onze blik op buurgemeente Purmerend?

Het is nog niet te laat maar de tijd dringt! In september 2019 zal het Herindelingsontwerp aan de gemeenteraad worden voorgelegd en wordt het fusiebesluit pas écht genomen.

Beemstervlag-dag
, alternatief referendum
Onder de Linden zal vermoedelijk niet iedereen die willen komen meeluisteren of -praten kunnen huisvesten. Daarom houden we een Alternatief referendum door op 24 april een Beemstervlag-dag te houden. Bent u van mening dat de door de Beemster Polder Partij ingeslagen weg moet worden gevolgd, hijs dan de Beemster vlag in top! (de driekleur/ familie of bedrijfsvlag mag natuurlijk ook).
Aan de hand van de uitkomsten op 24 april gaan we ons beraden:
Aanmelden op: fractie.bpp@gmail.com of 06-53624147   www.beemsterpolderpartij.net

Beemster Huttendorp zoekt sponsors!

Manon Dekker, Sharon Visser en Cherish Ootes van Fit en Fun Factory willenn zich gaan inzetten om op 1 september, in de laatste week van de zomervakantie, een “Beemster Huttendorp” te organiseren.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich met een team (6 personen) opgeven om een zelfontworpen hut te bouwen. Ze krijgen hier twee dagen de tijd voor en tijdens de derde feestdag worden de prijzen voor de mooiste hutten uitgereikt. Het thema voor de eerste “Beemster Huttendorp” is “Piraten”.
Ze zoeken Beemsterlingen die zich samen met Beemster Ondernemers willen inzetten om dit “Beemster Huttendorp” leven in te blazen. Als tegenprestatie bieden ze aan om hun logo (bijvoorbeeld een vlag/bord) te plaatsen tijdens het Huttendorp en op de poster die gemaakt zal worden om het “Beemster Huttendorp” te promoten.
Wat hebben zij nodig?
Houten pallets, balken, latten, platen etc, afzetlint om perceeltjes af te zetten, spijkers, hamers, vervoer van materiaal van en naar het terrein, waterflesjes, bekertjes, limonade, ijsjes voor de feestdag, luchtkussens voor de feestdag, poffertjes foodtruck, popcornmachine voor 300 zakjes popcorn, medailles voor alle deelnemers, piratenvlaggen, posters Beemster Huttendorp, advertenties kranten en verdere aankleding van het terrein.
Meer informatie: fitenfunfactory@gmail.com

Natuuroevers

Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je nieuwe kennis vergaren en tevens je kennis met andere delen? Doe dan mee aan het onderzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland. De organisaties doen al enkele jaren onderzoek naar de biodiversiteit van natuurvriendelijke oevers. We zijn op zoek naar nieuwe mensen om onze vrijwillige onderzoeksteams te versterken.
Het onderzoek
Natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in het water en op de oever. Het Hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor planten en dieren. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Meedoen
Als je mee wilt doen aan het onderzoek, betekent dat twee tot drie keer per jaar een oever van honderd meter onderzoeken. Het onderzoek begint met een startavond in Heiloo op dinsdagavond 9 april 2019 om 20.00 uur. Meer informatie over de geplande activiteiten, inhoud en de ligging van de oevers vind je op www.landschapnoordholland.nl/oevers

De Beemster Bengel
Sonnet door Rijmer des Vaderlands: Aar Noordam
Vroeger was de boodschap van een engel
met vleugelen gevlogen naar de aarde
de omroep uit den hoge voor bejaarden
tot middelbaar en tot de kleinste bengel

Dan kwam de klok met tomeloos gezwengel
bracht ons het nieuws, dat alleman vergaarde
voor Beemsterlingen met hun eigen waarden
met pen en riek en vlees en brood en hengel

Dan wordt het tijdperk plots’ling digitaal
De pulp en pracht zo virtueel aan onze voeten
Al wil men er niet aan, ’t is bijna moeten

De buis verheft, verloedert, die banale taal!
Eén zorgt dat ’t nieuws nooit zal verslonzen
De Beemster Bengel blijft altijd de onze...
Belle and the Beast een sprankelende musical door BOTT
Opruimactie Korfbalvereniging BEP in ZOBbeemster