Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Exposities/Kunst
Museumgemaal Wilhelmina omarmt Maria met tentoonstelling

Wat is de verbindende factor tussen het (verdwenen) Mijzenkerkje, het museumgemaal en Maria? Dat is ongetwijfeld de polder Mijzen en om het nog preciezer uit te drukken: de grond in genoemde polder.
Het museumgemaal staat bijvoorbeeld op een smalle strook grond van de Mijzen. Die was nodig om er binnen de ringdijk molens op te bouwen voor het droogmalen van het Schermeer. Ruim 300 jaar later werd daar  Wilhelmina gebouwd.
Het Mijzenkerkje stond middenin de polder  de Mijzen. De kerk had niet alleen een centrale plek, maar was eeuwenlang een belangrijk bedevaartsoord. Naar Onze Lieve Vrouwe van de Mijzen wel te verstaan.
Toen de grond haar daar in de 16de eeuw te heet onder de voeten werd, verdween zij om in 1992 als bij toverslag weer op te duiken. Toen brachten parochianen uit De Goorn een oud Mariabeeldje naar het Westfries Museum in Hoorn. In bruikleen weliswaar, maar zo verklaarde de delegatie: “Zij komt van oorsprong uit de Mijzen”.

Zondagse zomertentoonstelling
Aan dit wonderbare poldermirakel wijdt het museumgemaal Wilhelmina aan de Molendijk 9 in de Schermer (bij Schermerhorn) een speciale expositie. Daar wordt de onbekende, maar boeiende geschiedenis van het eeuwenoude kerkje en tevens Mariakapel uit de doeken gedaan door middel van een kleurrijke waslijntentoonstelling.
Een folder geeft in klare taal de nodige achtergrondinformatie. Suppoosten wijzen verder de weg in een voorbije wereld verbeeld door tekeningen, kaartfragmenten, spreuken, leenheren en vrouwen, bisschoppen, heraldiek, glas-in-lood, de weg en de grasgroene polder.
Maria zelf is in verschillende vormen en uitvoeringen aanwezig. Tussen de twee gifgroene, gietijzeren centrifugaalpompen is haar verschijning, zo lijkt het wel, even normaal als de rest van de bovenmatige, mechanische inboedel van het mooie museumgemaal uit 1928.  De expositie is onder andere gebaseerd op recent onderzoek van de schrijver van het boekje “De Mijzen, duizend jaar veen en water” Dick Mantel (Schermerhorn).
De tentoonstelling is te bezoeken op alle zondagen in juli en augustus en op die van 3 en 10 september. Van 11 tot 17 uur is de deur open tegen de vergoeding van een vriendelijk gevraagde, vrijwillige bijdrage. Deze laatste is hard nodig, maar vooral zeer welkom. De opening vindt plaats op zondag 2 juli om 14 uur met gregoriaanse zang van koorleden van de RK-kerk Johannes de Doper (Westbeemster). 2 juli is het museumgemaal overigens gewoon vanaf 11 uur open voor bezoek.

Meer info via www.museumgemaal.wilhelmina.nl
Groepen op afspraak.

Kunstexpositie op Kerkhof Overweerse Polderdijk

Op zaterdag 24 juni a.s. om 14.00 uur zal t.g.v. het 12.5 jaar bestaan van de Stichting een jubileumexpositie op de Kerkhofgalerij Overweersepolderdijk in Purmerend worden geopend met schilderijen, stenen en bronzen beelden, keramisch steengoed in holle vormen opgebouwd, alsmede driedimensionaal glas–in–lood door Ada van der Linden en Ria Rijser. Op de zaterdag en zondagen 24 en 25 juni en in de weekenden 1 , 2, 8 en 9 juli zullen de kunstenaars tussen 13.00 en 17.00 uur zelf aanwezig zijn.
Het kerkhof is in 1875 gesticht. Toen lag het aan de rand van de stad ingeklemd tussen boerderijen en grasland. In de jaren vijftig van de vorige eeuw breidde de stad explosief uit en er leek niet aan te ontkomen dat in 1975 het kerkhof gesloten zou worden om ruimte te bieden aan de gemeentelijke uitbreidingsplannen. In begin 2004 zette een enthousiaste groep een reddingsplan op om aan het verval van dit uniek stukje stiltegebied een halt toe te roepen. Als resultaat is het kerkhof een stiltegebied. Een deel van de verkoop van de kunstwerken zal ten goede komen aan de Stichting en is bestemd voor het behoud en onderhoud van deze unieke plek.
Zie ook www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl.

Nieuwe tentoonstelling in museum Westerhem

Vanaf 1 mei 2017 is in het Agrarisch Museum Westerhem, naast de vaste tentoonstelling, een nieuwe tentoonstelling ingericht met vier thema’s. Deze thema’s zijn allemaal kenmerkend voor de Beemster.

 1. Brongas.
  Op de hooizolder van Westerhem wordt de door Wouter Sluis laat in de 19e eeuw door ontwikkelde techniek getoond die het mogelijk maakte om het in de bodem aanwezige brongas geschikt te maken voor verlichting, verwarming en koken.
 2. Henk Tol.
  Deze in 1987 op veel te jonge leeftijd overleden Beemster kunstenaar heeft vele kunstwerken nagelaten die betrekking hebben op de Beemster. Een klein overzicht van zijn werk is te zien in de hooiberging en de hooizolder.
 3. Honingbijen.
  Zonder honigbijen geen leven. Door allerlei oorzaken wordt het voortbestaan van de bij bedreigd. In de tuinhoek op de 1e verdieping wordt extra aandacht besteed aan deze o zo nuttige diertjes. In de boomgaard van Westerhem staan twee echte bijenkasten.
 4. Zomerstal.
  In het voorjaar gaan de koeien springend de wei in. De stal blijft vuil achter. Deze werd geheel uitgemest en "gewitteld" en ingericht als zomerstal was ingericht, een oude traditie in de Beemster, maar ook in de rest van Noord Holland.

Nieuw! Combikaart voor musea in Middenbeemster
Eén kaart voor twee musea. Vanaf 1 mei tot 1 oktober is zowel in het Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185a, als in het Betje Wolff museum Middenweg 178, een combikaart tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar
Openingstijden beide musea vanaf 1 mei 2017: Di. t/m vrij. van 11.00 tot 17.00 uur en op za. en zo. van 14.00 tot 17.00 uur.

Zomertentoonstelling in het Betje Wolff Museum

“Denk nooit aan Betje Wolff, of denk aan Aagje Deken” is de titel van de nieuwe tentoonstelling in het Betje Wolff Museum, Middenweg 178 in Middenbeemster. De expositie verhaalt over het leven en werk van Betje Wolff en Aagje Deken, die samen hun boek “Mejuffrouw Sara Burgerhart” schreven, een briefroman.  die vaak als begin wordt genoemd van de moderne Nederlandse literatuur.  Als  vurige patriotten hebben ze ook de Franse revolutie in 1789 van dichtbij meegemaakt.
De tentoonstelling ademt de sfeer proeven van de oude pastorie, waar de geest van Betje Wolff nog lijkt rond te waren.
Het museum is vanaf 1 mei geopend op dinsdag  t/m vrijdag van van 11.00-17.00 uur en op za. en zo. van 14.00-17.00 uur.
Eén kaart voor twee musea. Vanaf 1 mei tot 1 oktober is zowel in het Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185a, als in het Betje Wolff museum Middenweg 178, een combikaart tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar

 
Project  'Kunstwerk van de Week' - Boek 8e jaargang 2016

Elke week publiceert beeldend kunstenaar Ruud Streefkerk een ‘Kunstwerk van de Week’ met een informatieve begeleidende tekst, een project dat inmiddels al weer 8 jaar loopt. De foto’s die hij overal in Europa, van de Noordkaap tot de rots van Gibraltar maakt, vormen de basis voor zijn digitale kunstwerken.
Streefkerk is gefascineerd door landschappen waar de natuur nog ongerept is en de invloed van de mens minimaal, waar het ontstaan van het landschap en de geheimen van de natuur zich in detail of in monumentale geologische structuren openbaren. Samen met zijn partner, grafisch kunstenaar Yolanda Eveleens, kiest hij wekelijks een van deze kunstwerken uit en wordt er een tekst aan toegevoegd die vaak verrassende achtergrondinformatie biedt. Dit ‘Kunstwerk van de Week’ wordt via internet verstuurd aan een selecte groep belangstellenden. Zo werden er ook in het afgelopen jaar door Streefkerk 52 kunstwerken via internet aan zijn abonnees verstuurd. Daarnaast worden ze verspreid op de sociale media, met inmiddels zo’n 2500 volgers. 
Net als voorgaande jaren is er ook nu weer een boek verschenen (8e jaargang 2016, A4 formaat met ringband op 250-grams papier), waarin alle kunstwerken van het afgelopen jaar met tekst geprint zijn.
Voor nadere informatie kunt u de website www.ruudstreefkerk.com  bezoeken