Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
In het kort een paar agendapuntjes apart
Zie verder de Beemster Agenda
BPP gaat resoluut en strijdvaardig in de oppositie
Het gaat er om spannen binnen de Gemeenteraad van Beemster. In een bijzondere raadsvergadering op 23 april heeft fractievoorzitter Nico de Lange van de Beemster Polder Partij toegegeven dat zijn 'Dijk van een Partij' waarop bijna de helft van de Beemster stemgemachtigden zijn voorkeur heeft uitgesproken, net even te kort kwam om het op te nemen tegen 'De Dijk van Voorstanders van de fusieplannen met Purmerend'. Deze voorstanders gaan nu met zijn viertjes om de tafel zitten om te proberen een sterke coalitie te vormen, die het hoofd zal moeten bieden aan een resolute en strijdvaardige BPP fractie, die zich als oppositiepartij zeker niet zal laten ringeloren.
Zie het verslag van de raadsvergadering van 23 april op www.beemster.net
Beemster Feestweek nu met kofferbakmarkt
Op de eerste zondag van de Beemster Feestweek, 22 juli 2018, zal er gelijktijdig met Beemster Trekkertrek een kofferbakmarkt georganiseerd worden. De kofferbakmarkt zal plaatsvinden op hetzelfde terrein als de Beemster Trekkertrek en toeschouwers hebben zo de mogelijkheid om eenvoudig beide evenementen te bezoeken. De tijden van de kofferbakmarkt zijn van 10:00 uur tot 15:00 uur. Locatie: Rijperweg (autocrossterrein, even voorbij bedrijventerrein Bamestra) Entreeprijs voor beide evenementen: € 2,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis. Voor vragen of voor het opgeven als deelnemer aan de markt kunt u contact opnemen via beemsterkofferbakmarkt2018@gmail.com Inschrijven voor de trekkertrek is ook nog mogelijk. Meer informatie: www.beemstergemeenschap.nl
Bezwaar tegen intrekken subsidie voor kunst en cultuur

Een land zonder kunst en cultuur
is als een lichaam zonder ziel.

Kunst en cultuur, in welke vorm dan ook, worden door velen onterecht als een luxe beschouwd. Het resultaat is dat veel mensen van mening zijn dat je geld beter aan ‘nuttige dingen’ kunt besteden dan aan cultuur, waarvan het directe nut vaak onduidelijk is. Cultuur vervult een vaak onzichtbare sleutelrol in onze maatschappij. Kunst en cultuur manifesteren zich in veel verschillende gedaanten.
We kunnen niet om kunst en cultuur heen. Ons leven is ervan doordrenkt. Cultuur bepaalt wat we eten en drinken, welke mode we dragen, de architectuur van ons huis, het design van ons bestek, de taal die we spreken. Maar ook de muziek waarnaar we luisteren, de kunst aan de muur en onze voorkeur voor een dansstijl of toneelstuk. Kortom, kunst en cultuur bepalen wie we zijn als mens, samenleving en bedrijf.
Kunsteducatie en amateurkunst draagt bovendien bij aan persoonlijke ontwikkeling (sociaal, cognitief en creatief), aan een zinvolle tijdbesteding, ook op hoge leeftijd, aan leefbaarheid in de wijken, aan sociale dynamiek en cohesie, aan een stevige kennis- en creatieve economie, en aan versterking van de lokale identiteit. Kortom, kunstbeoefening en cultuurparticipatie dragen bij aan het welbevinden in de samenleving.
De Gemeente Beemster  en de politieke partijen zouden juist moeten stimuleren en investeren in kunst en cultuur, in ál die vrijwilligers die, met een kleine financiële steun, bergen verzetten en het leef- en woonklimaat aantrekkelijk en persoonlijk maken.
Stichting Kunstroute Beemster
 Ruud Streefkerk, Yolanda Eveleens,
Meindert Regoort en Coco M. van Gent

Start nieuw project Funky Black Gospel en Soulballads – B-Star op eerste drie donderdagen van de maand. Lees meer!
Imkercursus van 7 lessen in Breidablick

Albert Muller en Arnoud Sap, die samen meer dan 50 jaar ervaring in de bijenteelt hebben, verzorgen vanaf vrijdag 25 maart in Breidablick, Bamestraweg 2, Middenbeemster een imkercursus: “Zorg voor de bij”. Deze bestaat uit 7 lessen van twee uur en is bedoeld voor mensen die overwegen bijen te gaan houden of geïnteresseerd zijn in bijen (voorkennis is niet nodig).
Lees meer

Zomertentoonstelling 2018 - Betje Wolff museum
'Vive la plume' - Schrijven als kunde en kunst

Het Betje Wolff museum is bezig de komende zomertentoonstelling voor te bereiden. Daarin wordt aandacht besteed aan de schrijfkunst. Een paar jaar geleden kreeg het museum een prachtig schoonschrift van meester Cornelis Eenhuizen geschonken. Dit is het uitgangspunt van de tentoonstelling, maar ook een brief van Betje aan van Dirk van Ossen en kermisbrieven. Het museum bezit bovendien handgeschreven nota’s, notulenboeken, schrijfschriftjes van leerlingen uit 1900: dus meer het schrijven van alledag. Die schrijfschriftjes op zich zijn al ware kunstwerkjes.
In de vitrines komen inktstellen, pennen en divers ander schrijfgerei. Misschien hebt u ook iets bijzonders in uw bezit op het gebied van schrijven? Een bijzondere pen? Een bijzonder inktpotje? Of? Wij zouden onze tentoonstelling er graag mee aanvullen.
Voor contact: Alie Vis, Uilenhoeve 15, 1462 JR  Zuiderweg 176, 1461 GN Zuidoostbeemster, tel. 427800 of Aafje de Jong, tel. 427800.
Tot 1 mei is het museum iedere zondag geopend van 12.00-17.00 uur, Middenweg 178 te Middenbeemster. Zie ook: www.historischgenootschapbeemster.nl

Expositie van werken van Anneke Burger-v.d.Blom
Anneke Burger exposeert in Expositie Cultureel Centrum Onder de Linden van 27 januari t/m 31 maart haar collectie Impressie Azië en Beemster. Lees meer
Buitenlandse respons initiatief plaatsing monument

Najaar 2017 startte een burgerinitiatief in Westbeemster, met als doelstelling op 26 juni 2018 een monument te onthullen ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van het geallieerde gevechtsvliegtuig, Lancaster ED98, dat in de nacht van 25 op 26 juni 1943 (75 jaar geleden) in Westbeemster crashte. De Lancaster werd door een nachtjager van de Luftwaffe voor de kust van Noord-Holland beschoten. Ongeveer twee uur na de crash ontplofte het toestel. In de Lancaster zat een zevenkoppige internationale bemanning uit Engeland, Nieuw Zeeland en Australië. Zeker drie bemanningsleden kwamen om; van de overige vier vliegers is nooit meer iets vernomen en daarom staan ze te boek als 'missing in action'.
Inmiddels heeft de werkgroep contacten gelegd met militaire instanties in de thuislanden van de bemanning om te achterhalen of nog nabestaanden te traceren zijn en daar wordt al volop actie gevoerd.
Wilt u dit initiatief (financieel) steunen? Het Historisch Genootschap Beemster stelt een speciale bankrekening beschikbaar: NL92RABO0367 350009. S.v.p. vermelden ‘Monument Westbeemster’.
Voor meer informatie over dit initiatief
Reacties: info@monumentaircrashwestbeemster.nl

De Beemster Bengel
Sonnet door Rijmer des Vaderlands: Aar Noordam
Vroeger was de boodschap van een engel
met vleugelen gevlogen naar de aarde
de omroep uit den hoge voor bejaarden
tot middelbaar en tot de kleinste bengel

Dan kwam de klok met tomeloos gezwengel
bracht ons het nieuws, dat alleman vergaarde
voor Beemsterlingen met hun eigen waarden
met pen en riek en vlees en brood en hengel

Dan wordt het tijdperk plots’ling digitaal
De pulp en pracht zo virtueel aan onze voeten
Al wil men er niet aan, ’t is bijna moeten

De buis verheft, verloedert, die banale taal!
Eén zorgt dat ’t nieuws nooit zal verslonzen
De Beemster Bengel blijft altijd de onze...

Afdelingen CDA Waterland organiseerden informatieavond
Over natuur en milieu

Nieuwjaars-receptie Gemeente Beemster en uitreiking Vrijwilligersprijs