Start
Redactie
Mijmeringen
Over de Beemster Bengel
Nieuwsarchief
Gastenboek
 
De Beemster tegel in Ereboek van Gemeente Beemster
Een mijmering van Erny van de Kleut t.g.v.
de uitreiking van de allerlaatste Beemster tegel aan Vincent Falger

Middenbeemster, 23 december 2021

De Nieuwe Beemster Kroniek is geen boek om als een roman te lezen, hoewel er natuurlijk ook interessante dingen in staan. Bijvoorbeeld over de periode 1940-45. Waar de oude Kroniek van de Beemster enkele pogingen in het werk stelt om tot 1980 feiten uit de Beemster samenleving te registreren, zijn de samenstellers van de Nieuwe Kroniek: Vincent Falger en Corry Beemsterboer-Köhne er in geslaagd vele nieuwe feiten uit die donkere oorlogstijd (waar overigens ook niet zo graag over werd gepraat), onverbloemd bloot te leggen. De samenstellers hebben in de periode na de oorlog ook veel nieuwe feiten aan de Nieuwe Kroniek toegevoegd. Zo is daar de afdeling: 'Beemster Ereboek', waarin alle gedecoreerde personen die gemeentelijke erepenningen en -medailles of de Beemster Tegel hebben ontvangen, staan vermeld tot 2012. Er ontbreken tot heden dus nog wel een paar, maar die krijgen vast een vermelding in het supplement, waar Falger en Beemsterboer op dit moment mee bezig zijn.

De Beemster tegel
Ja, die Beemster Tegel!!! De eregalerij vermeldt dat deze eretegel in 1980 werd aangeschaft. Het moeten er minstens 50 stuks zijn geweest: een aardig voorraadje voor de toekomst... Een van de raadsleden toen moet zelfs hebben gezegd, dat deze bestelling een tegel was 'om de badcel mee te behangen'. Toch was de Gemeente Beemster er in het begin niet scheutig mee, want gemiddeld werd deze onderscheiding slechts 2 à 3 keer per jaar uitgereikt, waarbij ze meestal te beurt vielen aan scheidende raadsleden

De eerste uitreiking
Deze vond plaats in 1981 aan The Royal Air Force. Het zou kunnen verwijzen naar de 4 mei herdenking, dus nog voor de tijd, waarin ik als correspondent actief was.
Daarna bleef de tegel blijkbaar jarenlang in de kast liggen, want pas in 1984 werd werk gemaakt van het in het zonnetje zetten van Beemsterlingen.
In dat jaar wordt vermeld dat er wel 8 tegels werden uitgereikt: echt een uitschieter, want er zijn ook een aantal jaren geweest, waar geen enkele Beemsterling op deze bijzonder strelende manier werd verrast.
Bij het lezen van de opgesomde namen komen herinneringen aan bekende Beemsterlingen boven. Zo is daar Ank Pronk, die in 1984 besloot met haar journalistieke activiteiten te stoppen en mij bij de krant aanbeviel als haar opvolgster.

Waar bij een uitreiking van de Beemster tegel altijd wel de schrijvende pers uitgenodigd wordt om daarvan getuige te zijn, vielmij op, dat in de jaren 2003 en 2004 helemaal geen vermelding van de uitreiking van de Beemster tegel in het Ereboek der Gemeente werd opgenomen. Toch vermeldt het archief van mijn eigen Beemster Bengel wel verslagen en foto's van de met een Beemster Tegel verraste Jelle Herfst (bibliotheek) en Piet Visser (Beemsters Fanfare) boekstaaft. Ook de naam van Jan Visser (Brandweer Beemster) ontbreekt en misschien zijn er nog wel meer namen niet genoemd.
Vele van de onderscheiden personen zijn helaas al overleden, zoals Maarten Spaans, zuster Houtkoper, Andries de Vries, Joop Stam of A.C. Bakker.
Deze bijzondere tegel werd inmiddels niet meer in vloeipapiertje aangeboden maar in een keurig kistje.

Nieuw ontwerp
In ieder geval was de grote voorraad na 26 jaar blijkbaar toch op. Daarom besloot de Gemeente keramist Bob Ernsting opdracht te geven een hedendaags design voor de Beemster tegel te maken. Er werden vier stuks besteld. Eén daarvan viel mij persoonlijk ten deel, waarmee ik zeer vereerd was. Er ging volgens mijn aantekeningen ook een tegel naar de dames van de Zorgcirkel.

De allerlaatste naam in de Beemster Eregalerij.
Op 23 november 2021 werd de laatste Beemster tegel uitgereikt aan de heer Vincent Falger voor zijn grote verdienste voor de Gemeenschap. Deze tegel werd uitgereikt door Burgemeester Karen Heerschop met in haar kielzog de toekomstige burgemeester Don Bijl tijdens de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster. Deze werd gehouden in de stolp van het Agrarisch Museum Westerhem.

Ten leste: Toch nog twaalf over!
Maar toch bleek de voorraad aan Beemster tegels op vooravond van de 23ste december 2021 nog niet helemaal 'uitverkocht' te zijn. Na de uitreiking aan Falger werd er namelijk nog een allerlaatste raadsvergadering gehouden. Tot grote verrassing van de scheidende raadsleden toverde burgemeester Herschop nog een aantal te voorschijn, achter de hand gehouden om met deze gebruikelijke afscheidsceremonie raadsleden te bedanken voor hun inzet voor de gemeenschap.

De echt aller-, aller, allerlaatste tegel zal niet meer worden uitgereikt. Die gaat na de fusie met Purmerend in het archief van de Gemeente Beemster. Het bezit van een Beemster tegel zal dus in het vervolg nog waardevoller zijn, want al worden we met z'n allen Purmerenders: we zullen ons altijd Beemsterlingen blijven voelen.