De Crash

Uit de Nieuwe Kroniek van de Beemster

In de nacht van 25 op 26 juni 1943 stortt een groot Engels vliegtuig (de Lancaster 988-bommenwerper van het 100e Squadron) neder bij de boerderij van J.Scheringa vlak naast de R.K.Kerk aan de Jisperweg te Westbeemster. Politie was spoedig ter plaatse. Dooden verspreid liggend in het hooiland, een doode Engelsman (donkere Canadees) zat nog in het vliegtuig. 
Duitschers kwamen spoedig met vrachtautom, begaven zich naar het vliegtuig en schijnen aan draden welke van uit het vliegtuig hingen getroken te hebben. Ook trokken zij aan de gedoode Engelsman. Onze politie, die veilig op een afstand bleef, constateerde dit.
"Plotseling [ongeveer twee uur later] hevige ontploffing en de motor van het vliegtuig vloog de lucht in om over de R.K. Kerk heen om terecht te komen op het pleintje aan de andere kant. Onze politie redde zich door zich plat neder te werpen bijna in de sloot welke daar langs loopt. Vele Duitschers zwaar gewond.
Onze zusters (o.a.Zuster Groot) spoedig ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen verloor door de schrik zijn gebit, doch kon nog rijden. Duitschers welke nog daartoe in staat gelastten de overlevenden naar Heiloo te brengen en onze zusters gingen mede. Een der Duitschers overleed onderweg. 
Kerk zwaar beschadigd, alle ramen gebroken en schade aan dak en muren, boerderij van Scheringa licht ontzet. Mijzelf, hoewel reeds ontslagen direct naar de ramp begeven."
H. Stevers uit Westbeemster, die deze ramp van zeer nabij meemaakte, vertelde dat het vliegtuig rond 1 uur 's nachts vanuit het zuiden net over de kerk brandend neerkwam als ware het een noodlanding. 
Drie uur later deed zich de bewuste ontploffing voor, veroorzaakt door een 5OO-ponder die afging door de hitte van de brand. Er vloog ook nog een tweede motor de lucht in en deze kwam neer in de sloot die tussen pastorie en kerkhof liep (intussen gedempt). Het gevaarte is nooit opgegraven en ligt daar dus nog op onbekende diepte. De gehele bemanning van zeven koppen kwam om het leven. Drie werden terug gevonden, waarschijnlijk onmiddellijk na de crash en meteen geborgen: 

Sgt. Ronald Mepsted, navigator,
F/Sgt. Lawrence Porritt  
Sgt. Leonard Bennett, 

Zij werden later in Amsterdam begraven. De lichamen van 

F/Sgt. L.J. Naile, de Captain,
Fl. Offr. C.P. Reynolds,
Sgt. C. Connah  
Sgt. J.Dillon

zijn nooit teruggevonden

De website van de Amsterdamse Oorlogsgraven

Lancaster III, ED988, with Australian pilot Leslie J. Naile, bellylanded northwest of Purmerend at a village named Westbeemster. This was in the night 25/26 June 1943, raid Gelsenkirchen. The crew was dead or wounded in the wreck, when after some time the bombs exploded. Sgt. Lawrence Porrit (New Zealand), Sgt. Ronald Mepsted and Sgt. Leonard Bennett were the only ones recovered. Buried here in grave 63. The other four crew are officially MIA, but nothing could be found of them after the explosion.