Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Bushaltes Marktplein Middenbeemster moeten worden verplaatst
Beemster Polder Partij lanceert alternatieve locatie halteplaats MB
Middenbeemster, 15 april 2012    
 
De gemeente Beemster wil het Marktplein als beschermd Dorpsgezicht verbeteren. De buslijnen306 en 129 zouden dan daar niet meer stoppen en de huidige haltes verdwijnen. Deze voldoen momenteel niet aan de eisen voor toegankelijk openbaar vervoer en zouden flink opgehoogd moeten worden, hetgeen een aantastingvan het Beschermd Dorpsgezicht zou betekenen. Op dinsdag 19 april praat de raadscommissie beeldvormend over een alternatief voor de huidige bushaltes op het Marktplein.
Gedacht wordt aan één centrale halteplaats in het gebied tussen de Rijperweg en het gemeentehuis, waar alle lijnen kunnen halteren en die voldoet aan alle eisen voor toegankelijk openbaar vervoer.
De gedachte daarbij is om daar ook een voorziening te treffen voor het parkeren van (brom)fietsen.
De nieuwe locatie zou voor een centrale halteplaats gunstig zijn voor de route die buslijn 306 nu rijdt. Die hoeft dan niet meer een lus door half het dorp te maken, waar vooral bewoners in de oude dorpskern langs de Rijperweg last van hebben (trillingen).
Zie schetsplan en raadsstukken voor de alternatieve locatie Halteplaats MB bij het Gemeentehuis
 
 

Alternatief voorstel BPP
De Beemster Polder Partij heeft in een eerdere werkvergadering al aangegeven de gekozen locatie (tuin/groenstrook gemeentehuis) totaal ongeschikt te vinden.

Dat staat nog los van het opofferen van het groen/beeldentuin, maar ook het gedeelte Rijperweg tussen Zwaansvliet en het Marktplein/ Middenweg is niet geschikt voor (bus)verkeersbewegingen.
Met name de veiligheid voor fiets/voetgangers verkeer is zwaar in het geding.

Inspreken
Op dinsdag 19 april stelt de raadscommissie dit onderwerp aan de orde. Wilt u de raadscommissie op voorhand al uw mening geven over de ideeën voor een centrale halte, dan kunt u inspreken. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Hoe dat precies werkt, staat op de pagina spreekrecht.

Zelf lijkt mij het alternatieve voorstel van de BPP zeker het overwegen waard.

Erny van de Kleut

Foto's: Streetview