Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Jaarvergadering Beemster Gemeenschap in de Keyser-in B

Foto's en tekst Geert Heikens.

De Stichting Beemster Gemeenschap hield haar Jaarvergadering op woensdagavond 20 apri in De Keyser-in.

Het aantal aanwezigen viel tegen: zo’n twintig vertegenwoordigers van organisaties hadden de moeite genomen om naar de Keyser-in te komen. Opvallend dat ook een aantal bestuursleden afwezig was.

Voorzitter Lenie Greuter memoreerde in haar openingswoord dat de Stichting dit jaar op de kop af zeventig jaar bestaat. Dit zal gevierd worden op zondag 22 mei met een reünie voor (oud) bestuursleden en een feestprogramma. 

Afscheid Peter Beets
Het was vermakelijk te horen en te zien  hoe de beide voorzitters van de Secties (sport en welzijn) om en om kort verslag deden van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Peter Beets nam na acht jaar afscheid van de Sectie Sport. Jan Piet Ordeman lichtte op humoristische wijze het ‘sportieve’ doopceel van Peter. Hoe hij in de loop der jaren zo’n beetje de omvang van de halve Beemster voorzien heeft van dranghekken.
En, niet te vergeten, de oergezellige maaltijd op de zaterdag tijdens de kermisweek.
Tiny Langeveld, niet aanwezig deze avond, nam afscheid van de Sectie Sport. 


Bestuur
Gelukkig waren er ook nog een aantal herbenoemingen: Yvonne Roelofsen (hoofdbestuur), Ella Verhoeks (hoofdbestuur); Nelleke Glorie (sectie Sport); Carla Velzeboer (Welzijn).  Samen met de twee op deze avond nieuw benoemde leden Peter de Wit (hoofdbestuur) en Paul Mul (Sport), is de BG weer op volle kracht voor de nadere feestweek.

Veiligheid
Hoofdthema deze avond was het onderwerp veiligheid. Veel aanwezigen in de zaal  lieten doorschemeren dat de steeds strenger wordende eisen ten aanzien van veiligheid behoorlijk belemmerend gaan werken. “Ze frustreren eerder dan ze motiveren”. 
Het gevoelen was dat de verantwoordelijkheid steeds meer op het bordje van de BG kwam te liggen.  “Laat de gemeenteambtenaar in de voorbereiding en de uitvoering maar eens mee lopen, dan kunnen ze zelf ervaren wat er allemaal speelt”, was een suggestie.

Geert