Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Grote belangstelling voor beeldvormende Commissievergadering
over Centrale Halte Plaats
Middenbeemster, dinsdagavond 19 april 2016
Het in opdracht van de Raad uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek Centrale Halte Plaats (CHP) stond op deze avond op de politieke agenda. Dit onderwerp trok een volle publieke tribune. De toeloop was echter niet zo groot dat gebruik gemaakt moest worden van de mogelijkheid om elders in het Gemeentehuis via een scherm de discussie te volgen.
Er waren acht fysieke insprekers en van het Historisch Genootschap Beemster was een schriftelijke reactie binnengekomen.

De heer de Wit (Kronenburg) vertelde dat binnen drie dagen 800 handtekeningen en 450 volgers op facebook waren binnengekomen. Mensen die net als hij vinden dat het ‘Central Park’ van Middenbeemster geen geschikt plek is om van ’s ochtends halfzes tot ’s nachts kwart over een ruimte te bieden aan lijnbussen.
Ook de heer Bos (Rijperweg) sprak over de ‘Groene Long’ en accentueerde het (on)veiligheidsaspect van het plan : “Waarom geen verkeersdeskundige ingeschakeld?” Ook zette hij vraagtekens bij de noodzaak om de twee lijnen samen te laten komen. “Er is vrijwel geen sprake van overstappende reizigers”.
De heer Rikveld (Fietsersbond Waterland) memoreerde dat een CHP zo’n 16 tot 24 extra verkeersbewegingen per uur zou veroorzaken. Niet alleen door bussen  maar ook extra autoverkeer. De Rijperweg is daar helemaal niet op ingesteld.  Het is een illusie te veronderstellen dat fietsers en wandelaars de veilige ‘omweg’ zullen nemen. “Ze kiezen voor de korte weg”.
De heer van Brussel legde het accent op zijn persoonlijke relatie met het door hem in 1985 aangekochte woonhuis annex praktijk. “Eigenlijk was het pand sloopwaardig maar ik heb er flink in geïnvesteerd om het beeldbepalend gebouw in het centrum van het dorp te behouden. € 1,3 miljoen voor een busstation zonder draagvlak. Deze Raad heeft de kans om een tweede architectonische misser te voorkomen”.
Mevrouw Ruis van Zwaansvliet sprak over het opofferen van een prachtige ontmoetings- en speelplaats. Het groen vormt een natuurlijke buffer tussen de nieuwbouw en het beschermd dorpsgezicht. “Ik stel vertrouwen in het gezonde verstand van de Gemeenteraad”.
Mevrouw de Ruiter (Rijperweg) legde een relatie tussen de voorgestelde plannen en de functionaliteit van het Gemeentehuis. Omdat ze ook risico’s signaleerde bij de huidige haltes op de marktpleinen, deed ze een oproep om de alternatieve plannen goed in beeld te krijgen.
De heer Conijn (Dorpsraad Middenbeemster) nuanceerde de beeldvorming die ontstaan is na de discussie over het opwaarderen van de marktpleinen. “Het verplaatsen van de haltes is toen wel genoemd als suggestie maar het ging toen vooral over het verbeteren van de marktpleinen”.
De heer Falger tenslotte schetste midden in het ‘episch centrum’ te wonen. “Mijn eettafel ondervindt nog meer trillinghinder dan die van mevrouw de Ruiter”. De gedachte van verhoogde perrons met abri’s, verlichte klokken en lichtpalen was hem een gruwel. “Geen verdere aantasting van het historisch karakter van het dorpsplein”.
Na de inspraakronde was het de beurt aan de Raadsleden en wethouder Butter om hun visie te delen.
Geert

Red.: Na de insprekers gaven de raadsleden hun visie, waarbij bleek dat binnen hun fractie verdeeldheid heerste. Er werden nieuwe alternatieven naar voren gebracht, die volgens de raadsleden onvoldoende waren bekeken.
Daarna kreeg wethouder Butter het woord om uitleg te geven waarom hij dit plan bedacht had en bekende vooraf geen veiligheidsonderzoek daarbij te hebben betrokken. Hij beloofde zich nader te gaan oriënteren over de bushalte standplaats en ook de aangedragen alternatieven te bestuderen.
Wie de discussie nog eens wil bekijken kan dat doen via de website van de Gemeente Beemster