Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

Veel belangstelling Beemster ondernemers voor overvaltraining Ondanks simulatie kregen deelnemers toch schrik van hun leven

Op woensdag 6 en donderdag 7 april namen ruim zestig Beemster ondernemers deel aan een door de gemeente aangeboden overvaltraining. Tijdens de training door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC) kregen Beemster ondernemers en hun medewerkers praktische informatie over hoe je-mocht je hiermee geconfronteerd worden-een overval zoveel mogelijk kunt voorkomen, maar ook hoe je in die situatie het best kunt handelen.
Op 6 april werd de training gehouden in het pand van Ten Dam en op 7 april vond die plaats in de winkel van In’s en Out’s.

 
  Op 6 april was het burgemeester J.van Beek, die een groot aantal Beemster ondernemers welkom heette. De leiding van de training lag in handen van de heren Rob Vermeulen en acteur Chris Bergman. In simulatie werden drie roofovervallen nagespeeld. Ondanks dat iedereen wist dat het maar een oefening betrof, was vooral de laatst opgevoerde scène angstaanjagend en kregen de deelnemers door het onverschrokken optreden van de  ‘overvaller’ toch de schrik van hun leven. In ieder geval zullen de ondernemers van deze training veel hebben opgestoken en de instructies die gegeven werden zullen zeker ter harte worden genomen.
Op beide avonden was de heer José Koningstein wijkagent voor de Beemster, aanwezig en kreeg hij de gelegenheid om ook bepaalde hachelijke situaties te belichten. Instructeur en veiligheidsadviseur Rob Vermeulen verklaarde verheugd te zijn over het grote aantal deelnemers, zoveel zelfs dat er twee avonden gepland moesten worden. "Dit is wel een heel verschil met Amstelveen, waar ik laatst was", vertelde hij. "Daar waren 800 winkeliers uitgenodigd en er kwamen maar 8 belangstellenden om de training te volgen. En dat terwijl er in die omgeving juist veel roofovervallen plaats hebben." Hij informeerde of iemand wel eens bij een overval was betrokken.  
  Daarop reageerden drie personen. Vermeulen vroeg ze ook te vertellen, hoe ze er nu in stonden en of ze er huiverig voor waren om simulaties van overvallen bij te wonen. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Wel vroeg hij meerdere malen tijdens de training of mensen niet te geëmotioneerd waren bij het meemaken van de gespeelde situaties.
Bij het vertonen van deze foto legde Vermeulen uit, dat je in deze situatie vlak voor de dood staat. "Het is aan je zelf om door jouw houding te zorgen dat er niet wordt geschoten. De dief komt immers niet om je neer te leggen, maar hij komt alleen om de buit.

Dat betekent: doen wat hij zegt, kalm blijven en niet tegenstribbelen, hem niet in de ogen kijken en afgeven wat hij wil, ook zou je hem liever een klap voor zijn kop willen geven." Er werden door Vermeulen drie situaties uitgelegd:
1. het voorkomen van een overval: goed kijken of je iets verdachts ziet in jouw omgeving, of vreemd gedrag van publiek. Een goed werkende en goed geplaatste camera en niet één met een bandje dat al drie jaar in gebruik is. Bij het openen en sluiten van de winkel is ook een factor behoorlijk alert te zijn.
2. handelen tijdens een overval en
3. handelen na de overval

 
  Daarna werden de aanwezigen verzocht deel te nemen aan een simulatie, waarbij acteur Chris Bergman de rol van boef op zich had genomen en dat deed hij levensecht. In simulatie 2 en 3 had hij zich vermomd, maar zijn duidelijke doel was in alle gevallen de geldla. Voor elke scène werden twee vrijwilligers gevraagd achter de toonband plaats te nemen. De eerste boef zag kans om in 20 seconden zijn buit binnen te halen. Hij was van het type 'hit en run', (snel wegwezen) maar zijn taal was duidelijk. Zo zeer, dat de dreigboodschap in de krant, die hij aanbood niet eens werd ontdekt en een geschrokken caissière overhandigde meteen de inhoud van de kas.
Aan haar en het publiek werd gevraagd of ze van deze snelle overvaller iets van een signalement konden geven. Dat bleek lang niet zo eenvoudig. Zelfs de kleur van het plastic tasje werd amper opgemerkt.
Er werd achteraf wel flink gelachen om het feit dat de cassière eerst dacht dat hij de krant wilde kopen en vroeg daarvoor doodleuk € 2,50.
Beter gezegd: ze lag in een deuk van het lachen maar dat moest toch ook wel een beetje toegeschreven worden aan de zenuwen omdat de overvaller haar toch wel een flinke schrik had bezorgd.
Uiteraard wilde ze nadien toch wel even de krant bekijken.
 
 
In simulatie 2. ging het er heftiger aan toe. Daar verscheen de overvaller onherkenbaar in beeld. Eén van de dames moest zich omkeren. De dief had al snel gezien wie van de twee de meeste kalmte toonde en die 'mocht' de inhoud van de kassa aan hem overhandigen. Hij bleek dat goed ingeschat te hebben want de andere dame bleek van de overval hartkloppingen gekregen te hebben.   Wel had ze meteen na de overval nog wel de tegenwoordigheid van geest om op de alarmknop te drukken.
De man was gemaskerd en droeg bovendien een hoody en daaronder een pet. Hij had witte letters op de mouwen, handschoenen van leer en wol, witte sportschoenen en sportbroek. Dat had het publiek nu wel opgemerkt. Ook het wapen dat hij bij zich had werd opgemerkt.
  De derde overval was nog heftiger, omdat ook het publiek gegijzeld werd. Er kon helaas geen foto van worden gemaakt, omdat de fotograaf eveneens gedwongen werd om met het gezicht tegen de muur te staan. Wel van de 'ontmaskering' van de overvaller, van wie de grootte geschat werd op 1.90 cm. Een aantal had toch wel gezien dat hij een legerbroek droeg en een muts met gaten. waardoor hij als blanke werd geïdentificeerd.
Vermeulen legde nog uit, dat na een overval moet worden gewacht tot de crimineel helemaal vertrokken is en dan meteen 112 bellen en de deur sluiten. Publiek in de winkel is getuige en mag ook niet worden weggestuurd.
Op 7 april werd de training bij Patricia v.d.Linden's in In's en Out's gehouden. Ook hier weer veel opkomst van ondernemers en hun personeel, die met dezelfde interesse de voorlichting volgden en ook weer werden uitgenodigd om tussen de etalagepoppen en modeartikelen de overvalsimulaties bij te wonen. Om de laatste scène te kunnen kieken zonder gedwongen te worden met het gezicht tegen de muur te gaan staan, had de fotograaf zich nu verscholen achter een kastje.
Waar in de alle andere scènes dames zich beschikbaar stelden namen hier twee potige verkopers achter de kassa plaats.
 
 
Het optreden van Chris was ook hier weer de stuipen op het lijf jagend. De toon waarop de bedreigingen geuit werden, het pistool en de voelbare aanwezige dreiging waren voldoende om alle aanwezigen zwijgend met de handen in de nek naar de muur te doen keren. Ze voelden de overvaller rondsluipen en inspecteren of iedereen zich aan zijn instructies hield en toen verdween hij even snel als hij gekomen was. Daarna duurde het toch nog wel even voordat iemand zich durfde om te draaien.