Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Hoe kan Beemster toeristisch beter op de kaart worden gezet?
Middenbeemster 1 april 2016    
Studenten van de Hogeschool voor Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) hebben vrijdagmiddag 1 april in de Keyser-In een viertal presentaties verzorgd rond de vraag ‘Hoe kan de Beemster zich  op toeristisch gebied beter profileren en ontwikkelen?’

De eerste contacten met de Hogeschool waren gelegd door de geboren en getogen Beemsterlinge en docente aan de Hogeschool Mirna Albertsma. Zij zag mogelijkheden om in samenwerking met de Stichting Werelderfgoed Beemster het ‘toeristisch product Beemster’ sterker op de kaart te zetten.
 

 

 

Links Mirna Albertsma bij een drietal studenten.

  Slechts tien weken tijd hadden ze gekregen om vanuit verschillende invalshoeken antwoord te geven op deze vraag.  Een lastige opdracht bleek. De vier verschillende presentaties werden elk in het perspectief van vier verschillende buitenlandse werelderfgoedsites gezet: de Opperhartz   en Bovenmiddenrijn in Duitsland en de scheepsliften op het Centrumkanaal en Mijnengebied in Belgie.
In het bijzonder werd gekeken naar speciale doelgroepen en nieuwe product-marktcombinaties. Want hoewel het begrip Werelderfgoed redelijk bekend is, weten nog niet veel mensen de Beemster te vinden. 
Een van de onderwerpen was om een evenementenkalender te maken.    

In alle vier de presentaties kwam het onvermogen om zich in onze polder vlot in het Engels uit te drukken tot uiting. Zowel in geschrift (site en folders) als gesproken tekst.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de presentaties allen in deze taal gehouden werden. Niet vreemd omdat er onder de twintig studenten minstens vijf uiteenlopende nationaliteiten waren te onderscheiden.

Een van de onderwerpen was om een .......------> evenementenkalender te maken vanuit een ander perspectief.

 
  Een tweede gezamenlijk element was de kaas. Buitenlandse toeristen kenden ons beter van de kaas dan van de Unesco. Daar zouden we ons beter op moeten profileren. Zet op de Cono site dat mensen in de Beemster koeien kunnen zien, melken en kaas kunnen maken.

Ook voor kinderen een goed alternatief. Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer werd door veel studenten zelf als omslachtig ervaren.  Niet verwonderlijk gezien de leeftijd, kwamen de moderne sociale media (vlogs) ook om de hoek kijken. Relatief goedkope middelen om in te zetten.

De studenten zitten links. De docenten en mensen van Werelderfgoed Beemster rechts.

   
Een niet weg te denken dilemma is de natte en koude winterperiode. Wat kun je toeristen in die periode bieden om in ons gebied te bivakkeren?  Veel verder dan kerstmarkten en –activiteiten kwamen de studenten ook niet. Gekopieerd van de vele Duitse kerstmarkten.
Alle studenten waren het er over eens dat de Beemster de potentie heeft voor verschillende doelgroepen en dat investeren een voorwaarde is om dit te realiseren.  Maak een maquette of laat drones vliegen om onze rechtlijnigheid te visualiseren. Zet virtual reality middelen  in.  Meer aards was de suggestie om mudmasters  (modderparcoursen) te organiseren.
 
   

Opgelucht staan de studenten en docenten te poseren voor de kerk De presentatie is geklaard.

 


De ingezette samenwerking met de Hogeschool, bekrachtigd door het tekenen van een Convenant, biedt de kans om in de toekomst verder onderzoek te laten verrichten.
Zie ook: bezoekerscentrumbeemster.nl

Tekst en fotografie Geert Heikens.

<---- Ondertekening van het convenant met de Hogeschool voor toekomstige samenwerking.