Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Zomercombitentoonstelling Agrarisch Museum Westerhem
in teken van water en vuur
Middenbeemster 23 april 2016    
Naast de expositie over de Waterlandse Watersnoodramp heeft Agrarisch Museum Westerhem ook een tentoonstelling willen wijden op het feit dat in de afgelopen 100 jaar wel 55 boerderijen in de Beemster in vlammen zijn opgegaan.
Aanleiding was het feit dat de vereniging van “historische brandweermateriaal de Beemster” onderdak vond binnen de gelederen van het Historische Genootschap Beemster en dat was een mooie gelegenheid om deze vereniging eens een museaal platform te bieden.

Er kon voor de zomertentoonstelling geen betere combinatie van water en vuur bedacht worden. De vide van de stolp bleek ruimte genoeg te bieden voor beide exposities.
Op zaterdag 23 april werd het 'stokpaardje' van de Brandweer Beemster, de oude T-ford uit 1924, weer uit de brandweergarage gehaald om dienst te doen bij de opening. Luid toeterend kwamen de heren Henk Albertsma, de restaurateur van dit prachtige voertuig en Jan Jobsis, voorzitter van Agrarisch Museum Westerhem om de hoek tuffen. Jobsis opende de tentoonstelling door het doorknippen van een brandweerlint en het aanbieden van een oude brandspuit.
In verband met de eerdere opening van de tentoonstelling Water-Land op 23 januari gebeurde dit op sobere wijze.
 
 
Wel was Burgemeester J.van Beek in haar functie als hoofd van de Brandweer Beemster aanwezig.
Na het doorknippen van het brandweerlint dat voor alle deuren was gespannen, konden de aanwezigen naar binnen, waar boven op de vide een tentoonstelling was ingericht. In de dars had een oude handbrandspuit een tijdelijk plekje gekregen.
  De vrijwilligers van de Brandweer Beemster blijken al vele jaren de meeste branden op de gevoelige plaat te hebben vastgelegd en daaruit kon een hele galerij van rampzalige gebeurtenissen, waarbij de eigenaren have en goed verloren, worden gemaakt.
Bij elke brand was eveneens in beelden vastgelegd hoe de situatie voor de brand was en hoe die anno 2016 is.
 

Jeneverstokerij
Elke brand had een eigen prikbord. Hier betrof het een boerderij aan de Westdijk, waar in 1923 een fatale brand uitbrak. Al snel werd toen geconcludeerd dat de oorzaak van deze brand was toe te schrijven aan de illegale praktijken die hier werden uitgeoefend. De brandweer en politie vonden namelijk tussen de nasmeulende resten een compleet ingerichte jeneverstokerij!
En zo had iedere boerderij die in vlammen opging zijn eigen trieste verhaal. Aanwezigen die zo'n brand hadden meegemaakt, konden er heel wat over vertellen, vaak nog met een brok in de keel.

  Op de plek onder het fotomateriaal waren de spullen uitgestald die lange jaren tot de gereedschappen van de vrijwillige brandweer hadden gediend: zoals uniformen, helmen, spuitstukken en brandslangen. Er stond zelfs een vitrine vol helmen, daterend vanaf 1923.
 
Ook de brandweerstaven ontbraken niet op deze tentoonstelling, één voor elk van de zes in Beemster in te zetten brandweerspuiten. Ze dienden om de waardigheid van de drager van de staf: de gezagvoerder, aan te duiden. Tegenwoordig is dat een insigne op de mouw.   Ook in de vitrine de zogenaamd 'hooisteker'. Deze werd gebruikt om de temperatuur in hooibergen te controleren. Door een te hoge temperatuur kon hooibrand ontstaan. Omdat het hooi in de Beemster stolpen zelf werd opgeslagen, was dat dan ook vaak de oorzaak van een grote brand.

Agrarisch Museum Westerhem,
Middenweg 185a in Middenbeemster
(parkeren aan de Uilenhoeve, de achterzijde van het museum).
Geopend van 1 mei tot 1 oktober
op di. t/m vrij. van 11.00 tot 17.00 uur en
za. en zo. van 14.00 tot 17,00 uur.
Entree €3,50. HGB leden en museumkaarthouders gratis.
Zie ook: www.historischgen ootschapbeemster.nl