Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Nico Kaandorp stelde bushuisje ter beschikking van de jeugd
Beschermd dorpsgezicht heeft aangetaste waarde
Middenbeemster, 22 augustus 2016
Je mag het dan geen gezicht vinden, het oranje plastic voor het voormalige spuithuisje op de Middenweg, maar het bushokje heeft een nieuwe functie gekregen. Het hokje werd schoongeboend en de graffiti verwijderd. Nu staat er een picnicset, wat stoelen, een radio en een koffiezetapparaat en er worden zelfs pogingen gedaan om luxaflex op te hangen.
Nico Kaandorp, eigenaar van dit gebouwtje stelde deze ruimte namelijk ter beschikking van de jeugd, de jongeren, die nergens een plek vinden om even met elkaar gezellig een boom op te zetten en een muziekje te draaien. Zelf ziet hij er op toe dat het achter het plastic netjes blijft en er geen overlast is voor de omwonenden. De kleur oranje vindt hij prima passen bij de sportieve jeugd.
 
  Beschermd dorpsgezicht? Hij lapt het aan zijn laars! Volgens zijn zeggen ligt het welzijn van zijn jonge vrienden hem meer aan het hart dan dat beschermde stukje dorpsgezicht.
Er was echter een tijd dat hij zich wèl bekommerde om het uiterlijk van dit gebouwtje. Toen hij het oude spuithuisje van de Gemeente Beemster kocht, zorgde hij er voor dat het opgeknapt werd. Zo zocht hij stad en land af naar bruikbare stalraampjes en hij schakelde een professionele metselaar in, die het voegen van de stenen op de originele, doch kostbare wijze met 'snijvoeg' uitvoerde.
Daarna stelde hij het gebouw gedeeltelijk ter beschikking van de Steenwerpers van 't Mikpunt voor de opslag van hun materiaal.
Het onderhoud van het bushokje zelf bleek echter geen onverdeeld genoegen voor de eigenaar. Er werd namelijk niet bepaald netjes mee omgegegaan. Regelmatig moest het worden schoongemaakt, werden de muren opnieuw gewit en het rook er ook niet altijd even fris. Dat werd hem te veel. Kaandorp legde te leste het hoofd maar in de schoot.
Toen hij echter vernam dat de Gemeente Beemster de hutten liet slopen die de jeugd op het stukje beboste groen bij de oprit van Middenbeemster naar De Rijp had gebouwd, ontstak hij in woede "Die jongens hebben hier nergens een ontmoetingsplek." Dit deed hem besluiten om deze ruimte ter beschikking te stellen. "Het zijn allemaal nette, rustige, hard werkende jongeren en die gun ik een plek."
 
  Warm hart voor de gemeenschap
Het maakt Kaandorp 'geen bal' meer uit of door de goegemeente meewarig het hoofd wordt geschud...
Hij heeft zich altijd royaal open opgesteld, voor ouderen, verenigingen, ja, de hele gemeenschap en zeker in de tijd dat hij nog Ondernemer van het Jaar 2003 was.
Maar hij voelt zich in de eerste plaats vooral één met de jongens waarmee hij werkt en die hij een eigen plekje gunt.
Natuurlijk beseft deze ruwe bolster, blanke pit wel, dat de huidige situatie zo niet kan voortduren en natuurlijk voelt hij teleurstelling over het verloren gaan van dit kleine stukje historisch erfgoed.

Wie komt met de oplossing?
Er moet een oplossing worden gevonden, maar Kaandorp vindt dat de Gemeente Beemster daarmee moet komen.
De Gemeente Beemster op haar beurt stelt echter voor, dat uit de gemeenschap initiatieven moeten komen om die oplossing te vinden, zoals ook is gebeurd bij de restauratie van de weegbrug aan de Jisperweg en dat alles door vrijwilligers.
Het grote probleem is, dat de kademuur op deze plek ernstig is verzakt en dat er veel kosten mee gemoeid zijn om dat te herstellen.
De standpunten zijn verhard en niemand blijkt zich er aan te durven wagen.

 

 

BeeJee-gebouw en Dorpsraad
Nico Kaandorp heeft met zijn actie een daad willen stellen bij het probleem dat Beemster jongeren naar Purmerend of De Rijp moeten om vertier te zoeken. Zowel zijn eis als zijn advies als burger, tevens lid van de Dorpsraad Middenbeemster aan het gemeentebestuur, is:
"Gooi de deuren van het BeeJee-gebouw weer open voor de jongeren: dat gebouw is vanaf de realisering speciaal voor deze jeugd bestemd geweest, maar zorg ook voor een goede jongerenwerker, die het jeugdwerk in Beemster weer goed op poten zet!"
Volgens Kaandorp is de Dorpsraad een roepende in de woestijn, omdat er bij het gemeentebestuur niet wordt geluisterd naar de adviezen, die deze raad geeft.

Zo is hij wel, Nico Kaandorp
Na een gesprek met de zeer verbolgen Kaandorp, fluistert een stemmetje in mij, dat -als zijn dwingend en zeker hout-houdend advies wordt opgevolgd-, deze actieve ondernemer in de bouw zal zorgen dat zijn gebouwtje aan de Middenweg weer zo goed als nieuw wordt opgeknapt, een goede bestemming krijgt en niet langer het beschermd dorpsgezicht van Middenbeemster zal ontsieren. Want zo is hij wel, Nico, die het welzijn van de jeugd krachtdadig voorop stelt!
Misschien dat dit artikel toch een heel klein beetje kan bijdragen om mensen aan het denken te zetten en te reageren.