Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Oudjaarsreceptie/informatieavond Dorpsraad Middenbeemster
Middenbeemster, 27 december 2017
In plaats van een Nieuwjaarsreceptie hield de Dorpsraad van Middenbeemster een Oudjaarsreceptie, waarbij belangstellenden in de sfeervolle zaal van De Keijserin konden horen hoe de Dorpsraad het in het afgelopen jaar is vergaan. Constatering van de stand der zaken dus maar nog geen initiatieven voor nieuwe actiepunten werden ontvouwd. Wel dat het bestuur naarstig op zoek is naar een meer vrouwelijke invulling van het bestuur. Achter de bestuurstafel zat de nieuwe voorzitter Ronald Bos, die van functie gewisseld had met Theo Konijn; deze laatste had zich nu een beetje aan de zijlijn verschanst. De belangstelling voor de Oudjaarsralley van de Dorpsraad kon redelijk genoemd worden. Iedereen was benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen.  
Voorzitter Bos benadrukte echter dat deze avond naar de letter van de aankondiging toch alleen maar een beetje verkennend was, dus een inloopavond met een beetje bijpraten en dat dan besluiten met een glaasje. Toch werden belangrijke onderwerpen gememoreerd, zoals de roerige vergadering met betrekking tot een eventuele invulling van een bushaltestation in de tuin van het Gemeentehuis. Ook dat nog steeds gezocht wordt naar maatregelen om de verkeersdrukte op De Buurt een halt toe te roepen. Geconstateerd is dat niet minder dan 4.500 auto's per dag over dit kwetsbare stukje Rijperweg in Middenbeemster rijden en dat vrachtwagens het inrijverbod aan hun laars lappen. De bevoorrading van de supermarkt is een knellend verkeersprobleem, waar maar geen oplossing voor schijnt te kunnen worden gevonden.
De Dorpsraad wil zich echter op meer punten dan alleen het verkeer dienstbaar maken en repte over de grote opknapbeurt van de begraafplaats die afgelopen zomer heeft plaatsgehad. Ook ziet ze een taak in bemiddeling bij sociale infrastructuren.
Campusproject
Op deze avond was als gastspreker uitgenodigd de nieuwe wethouder Barbara Jonk-de Lange. Zij vertegenwoordigt een breed scala aan functies want behalve wethouder Onderwijs, Volksgezondheid inclusief dierenwelzijn/Zorg sociaal domein/Jeugdzorg in de Gemeenteraad van Beemster is ze tevens wethouder van de Dorpsraad. Wat in haar toespraak de aandacht trok was de Campusgedachte, m.b.t. de plek rond basisschool De Blauwe Morgenster. Het betreft de (leegstaande) gebouwen: Bibliotheek, BeeJee gebouw, parkeerplaats, voormalige TD, de jeu de boulesbaan en de huisartsenpraktijk. Dit is een project waarbij alle drie wethouders zijn betrokken.
 

Op deze avond presenteerden zich ook de dames Maartje Glorie en Judith Konijn, die onlangs werden aangesteld als leden van de ASD (Adviesraad Sociaal Beleid Beemster). Daarna vertelde Jos Dings over de verandering met betrekking tot de de busverbinding Purmerend -Middenbeemster - De Rijp:

Lijn 301 en 306 rijden niet meer door van Purmerend naar De Rijp en Middenbeemster. Deze functie wordt overgenomen door een nieuwe lijn 305.
Lijn 305 (Amsterdam Centraal – Purmerend Tramplein) rijdt via Zuidoostbeemster en Middenbeemster naar De Rijp. : zowel in de ochtend- als middagspits 4x per uur, buiten de spits wordt altijd 2x per uur gereden, dit geldt dus ook ’s avonds laat en op zondag.

(zie ook het hele nieuwe vervoerplan)

Tijdens de pauze van deze Oudjaarsbijeenkomst konden vragen schriftelijk worden ingediend, maar het was niet de bedoeling dat hier op deze avond zou worden ingegaan. Het bestuur van de Dorpsraad gaat zich er in de komende periode over buigen. Wethouder B.de Lange deelde wel mee dat zijn enkele opmerkingen toch genoteerd had voor besprekingen in het college van B&W.