Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Middenbeemster, 10 december 2016
  Op vrijdag 25 november werd in de kantine van IJsclub Bamestra jaarvergadering gehouden. Na de gebruikelijke opening, notulen en jaaroverzicht stond agendapunt 7 op het programma en daarvoor werd wel wat tijd ingeruimd, want voorzitter Kees Pruis was deze avond aftredend.
In dankbaarheid werd gememoreerd dat Pruis tijdens zijn lange bestuurslidmaatschap (sinds 1999) betrokken is geweest bij de aankoop van een nieuw gebouw en een schuur en dat het probleem met een rottende vloer dankzij een subsidie van de gemeente tot een goed einde was gebracht. Ook werd in zijn bestuursperiode op 4 januari 2009 het 100 jaar bestaan van de club gevierd.
Kees heeft altijd veel gedaan voor de jeugd. Zelf een hartstochtelijk liefhebber van schaatsen en zeker op natuurijs, wist hij de jeugd warm te maken voor deze sport en ze tevens lid te maken van de IJsclub. Daar organiseerde hij ook de jeugdschaatswedstrijden en trad op als opperschaatsmeester. Trouwens op diverse fronten was hij altijd paraat en hij liet zich ook niet onbetuigd als er schaatsen moesten worden geslepen.
Toch lag de laatste tijd zijn hartstocht meer bij het schaken, jeugdschaken natuurlijk, en dat is ook de reden waarom hij het voorzitterschap in andere handen wildeleggen. Pruis werd ter gelegenheid van zijn afscheid uitgeroepen tot erelid.
 
  Tijdens de jaarvergadering werd Nico Velzeboer voorgesteld als opvolger van de roemrijke Pruis.
Na het overhandigen van de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter sprak Velzeboer het voornemen uit de inmiddels dalende trend in het ledenbestand en de contributie achterstand om te gaan buigen. "Ik heb er zin in en reken op een goede samenwerking met het huidige bestuur”.
Secretaris Johan de Jong is ook aftredend maar deelde mede, dat hij tijdens de voorzitterswisseling niet kan en wil aftreden. Wel moet het komende jaar een vervanger voor hem worden gezocht.