Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Buurtbus Beemster viert op 8 januari 2017 tienjarig bestaan Voorzitter Jaap Jansen blikt terug op succesvol decennium
Middenbeemster, 15 december 2016    

Op zondag 8 januari 2017 wordt feestelijk stilgestaan bij het feit dat Beemster een Buurtbus kreeg: Buurtbus Beemster. "Misschien is tien jaar vieren wel een tikkeltje overdreven, maar Jaap Jansen, voorzitter van de Vereniging Buurtbus Beemster is van mening dat het vieren van het eerste decennium nu nog met alle mensen van het eerste uur kan plaats hebben en dat is niet het geval als gewacht wordt op het 25 jaar. Immers bijna alle vrijwilligers, die vanaf 8 januari 2007 achter het stuur van de buurtbus stapten, hebben de pensioengerechtigde leeftijd al dik bereikt. Jansen is een gelukkig man omdat het initiatief van die tijd zo gelukkig is uitgepakt, maar of de toekomst van de Buurtbus al als zeker valt te beschouwen, daar is hij nog niet zo van overtuigd.

  Presentatie op 6 januari 2007
In gedachten gaat Jansen terug naar zaterdag 6 januari toen in De Kerckhaen de service feestelijk werd ingeluid en het toenmalige bestuur, bestaand uit de heren Vincent, Falger, Piet Stroet, Jaap Jansen, Hans Plantfeber en Hans van de Ahé, poseerde voor het voertuig, dat ingezet zou gaan worden op de route Beemster- Purmerend. "Toen waren er 23 vrijwilligers; thans kunnen 70 personen worden ingeroosterd. Op drie na zijn het allemaal heren." Jansen zou graag nog wat meer dames achter het stuur willen hebben.
Op 8 januari 2008 reed de eerste Buurtbus Beemster lijn 416 geschikt voor maximaal 8 personen zijn eerste rondje.
Een witte bus
"Het tot stand komen van een buurtbus in Beemster had nogal wat voeten in aarde, maar heeft inmiddels zijn bestaan bewezen,"vertelt Jansen. "Aanleiding was indertijd de vraag uit Westbeemster, dat geheel verstoken was van openbaar vervoer. Vroeger reed nog wel de lijndienst  Alkmaar-Purmerend  eens in de twee uur door deze kern maar die werd opgeheven. Initiatiefnemer was toen Nico Timmer, maar zijn werkgroep kreeg het niet voor elkaar om in samenwerking met Aangenaam Wonen Plus en de Gemeente om een buurtbusverbinding op te zetten. Een nieuwe poging  met de provincie en busonderneming Connexxion slaagde wel en na een oproep in Binnendijks meldde zich al een flink aantal vrijwilligers."
 
  “Toen we begonnen was het echt een Beemsterrondje: Klaterbuurt – rotonde Noordbeemster en toen naar Westbeemster Oosthuizerweg. In dat rondje stapte nooit iemand in. Noordbeemster viel na een jaar dus af. Toen moest gezocht worden naar een uitbreiding anders kwamen we onder de kritieke grens van minimaal 4000 personen (heen en terug telt voor 2 ritten). Als oplossing werd de Rijp er bij betrokken? De grote kracht van de Buurtbus ligt in het feit, dat deze voor Beemster de enige rechtstreekse verbinding is met het Waterlands Ziekenhuis  en Station in Purmerend.” In december 2014 kreeg lijn 416 een hele nieuwe gele EBS bus die uitgerust is met wifi en reizigersinfoscherm
OV-Chip
Als verdere aanpassing aan het reguliere busvervoer verdwenen de buskaartjes en kon gewoon gereisd worden met de OV-chipkaart. Dat kon voor passagiers wel eens voordeliger uitpakken, want een strip op de rittenkaart gold voor de hele afstand of je nu in Middenbeemster opstapte of in Zuidoostbeemster.
“Beemster ‘ baadt’ zich eigenlijk in een luxe”, vervolgt  Jansen. “Het traject Middenbeemster-Purmerend wordt door drie lijndiensten bediend.” Maar of dit ook in de toekomst zo zal zijn, is voor hem nog een grote vraag.
Dit in verband met de nieuwe dienstregeling  van het openbaar vervoer die in 2018 zal worden ingevoerd.
 
  Bij de Stadsregio zijn zelfs plannen geopperd om een nieuwe lijn 305 te maken die de 301 en 306 moet vervangen. De nieuwe verbinding gaat vanaf Purmerend over de Purmerenderweg en de Rijperweg naar de Buurt en vandaar naar de Rijp. “Het is al uitgeprobeerd, maar  de Rijperweg is daarvoor eigenlijk te smal” meent hij. “Een bus en een trekker kunnen elkaar daar niet passeren. Dat vereist dan een grote aanpassing. Bovendien zitten op dat traject wel 9 verkeersdrempels en dat is zeker niet wenselijk. Als onze Buurtbus die route rijdt met de geadviseerde 60 km, vliegen de passagiers nog tegen het dak. Voortdurend wijzen we onze vrijwilligers er dan ook op met  verminderde snelheid over die drempels te gaan.”
Reizigers en vrijwilligers
Tijdens de eerste ledenvergadering in 2007 waren dit alle vrijwilligers bij elkaar
Hoe het allemaal zal uitpakken, Jansen wacht het maar af. Hopelijk zal er een goede oplossing worden gevonden en kan de Buurtbus, die zowel in 2014 als in 2015 wel elf duizend passagiers vervoerde, blijven rijden. Het aantal vrijwilligers dat ingeroosterd wordt bedraagt inmiddels al plm. 70 personen, op drie na allemaal heren. Jansen zou graag nog wat meer dames achter het stuur willen hebben.
Sponsoring
De enthousiaste voorzitter van de Vereniging Buurtbus Beemster is nog lang niet uitgepraat, maar wil dit interview niet eindigen met een verwijzing naar de sponsoring door Cono Kaasmakers. Niet voor niets siert de buurtbus het embleem van de Cono op de voorkap van de bus. Dankzij deze sponsor wordt aan alle vrijwilligers met hun partner elk jaar een heerlijk dagje uit aangeboden naar een leuke bestemming, zoals een bezoek aan de Bataviawerf in 2014.
De Cono zorgt ook voor een smakelijke Kerst- en Paasattentie voor de vrijwilligers, die uiteraard zeer gewaardeerd worden.
 
Website:
Alle verslagen van de uitsttapjes staan op deze site, die vanaf de eerste dag de ontwikkelingen rond de Buurtbus heeft bijgehouden.
www.buurtbusbeemster