Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
I.M. Jetske Straatsma en Hans Völlmar
bouwden Poort van Zwaansvliet met beelden Voorzienigheid en Lot
Middenbeemster, 22 juli 2016
Op zondag 17 juli is mevr. Jetske Straatsma overleden. Een bijzondere vrouw met een uitgesproken mening, die samen met haar echtgenoot Hans Völlmar (overleden in 2015) de Beemster heeft voorzien van een bijzondere nalatenschap: Het Beemster Arboretum en De Poort van Zwaansvliet, beiden rond hun huis aan de Nekkerweg in ZOBeemster.
Ze hadden inmiddels de leeftijd der zeer sterken bereikt. Indachtig het beeld 'Voorzienigheid', dat ze op de door hun te bouwen poort wilden plaatsen, hebben ze ruim van te voren hun maatregelen getroffen. Het Arboretum werd in een Stichting ondergebracht en zal onder een nieuwe beheerder voortbestaan.
 
  Deze site heeft de ontwikkeling van de Poort van Zwaansvliet vanaf het begin gevolgd en is onder de indruk gekomen van het doorzettingsvermogen om hun droom te verwezenlijken. In 2012 mochten ze het genoegen smaken dat als bekroning van hun inspanningen exacte kopiën van beide beelden op de brug werden geplaatst.
Dit alles bereikten ze met eigen middelen en Beemster moet wel erg trots op beide echtelieden zijn dat zij dit hebben bereikt. Tot hun grote spijt werd er echter nogal eens meewarig over gepraat omdat de poort niet op de oorspronkelijke plek op de Volgerweg kwam te staan en ook de beelden, weliswaar heel fraai, maar toch nagelnieuw waren.

Maar ja het Arboretum ligt nu eenmaal aan de Nekkerweg en de Poort van Zwaansvliet, die toch weer is herrezen, geeft een prachtig entree aan het Geografisch gedeelte van het Arboretum. Daar heeft dendroloog ir.H. Völlmar specimen van alle bomen die op het Noordelijk Halfrond voorkomen, geplant. Inmiddels is dat al een aardig bos geworden. Overdag is het voor bezoekers opengesteld.

Ook op andere fronten heeft Jetske haar sporen verdiend, onder meer als onderwijzeres en bij Vrouwen van Nu, waar ze ook lange tijd deel uitmaakte van provinciaal bestuurlijke activiteiten. Ze was belezen, had een nuchtere kijk op het leven en met haar kon je ook altijd een interessant gesprek voeren.

 
    Klik hier voor het verslag van de plaatsing van de beelden in 2012