Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
'Hoe houden we onze voeten droog?'
Straatspeeldag 2016 in teken van Waterlandse Watersnoodramp 1916
Westbeemster, 8 juni 2016
Alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie middag van te maken: zon, water, zand, limonade en chips.  Aan de voet van de Johannes de Dooperkerk in de West. De Beemster Gemeenschap  had Guido van Belle, specialist op gebied van belevingsonderwijs en watereducatie, uitgenodigd om in het herdenkingsjaar van de Watrerlandse Watersnoodramp 1916 het thema ‘honderd jaar droge voeten’ aanschouwelijk te maken.
Op een vijftal plekken op het kerkplein konden de kinderen in miniatuur aan de slag met allerlei  technieken rond waterbeheersing en landwinning.
 
 
Wat het betekent als de verharding van de ondergrond zich voortzet. Waardoor het regenwater niet vastgehouden wordt in de grond maar gelijk via het riool afgevoerd wordt.  Hoe je bij het aanleggen van zanddijken (zandsuppletie) rekening moet houden met getijden en welke technieken er zoals zijn om dijken van wegspoelen te vrijwaren. Dat rivieren letterlijk en figuurlijk de ruimte moeten krijgen om in tijden van hoog aanbod het water af te kunnen voeren naar de zee. Hoe het getrapt opvijzelen van water (‘molengang’) werkt. Kortom: de oer-Hollandse vraag ‘hoe houden we onze voeten droog?’.  
 
Het aantal kinderen schommelde de hele middag rond de twintig. Er gingen kinderen weg en er kwamen kinderen bij. De organisatie had weliswaar op iets meer kinderen gerekend maar het grote voordeel was dat iedereen gelijk aan de slag kon.   Techniek vraagt wel iets meer doorzettings- en concentratievermogen van kinderen.
Al met al een ontspannen middag voor zowel jongens als meisjes.
Met onze droge voeten zit het wel goed in de nabije toekomst.

 

  Geert