Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Bewonersvisie Zuidoostbeemster tijdens
jaarvergadering Dorpsraad gepresenteerd
Zuidoostbeemster,10 mei 2016    
In Buurthuis Zuidoost in Zuidoostbeemster werd op maandagavond 9 mei jaarvergadering gehouden. Voorzitter Evelien de Vries stelde op deze avond de nieuwe penningmeester Pieter Jan Loman voor. Deze heeft de taak van Jan Roest overgenomen.
De opkomst van de zijde van het publiek leek niet overweldigend groot, terwijl er toch een belangrijk onderwerp op de agenda voor deze avond stond, namelijk de presentatie van de dorpsvisie.
Deze betrof de uitslag van een enquête die in 2015 werd uitgevoerd onder de bewoners van Zuidoostbeemster waaraan een kleine 300 personen medewerking hebben verleend.
 
 
In verhouding bleek de aanwezigheid van politici: raadsleden, plus de burgemeester en dorpswethouder Zeeman wel behoorlijk groot.   Na het afhandelen van de bestuurlijke zaken nam Leonie van Twisk bij het scherm plaats om de presentatie van de visie toe te lichten.

 
Deze visie werd dezelfde avond nog op internet geplaatst. Klik hier!
Uit de visie kwam naar voren, dat 90% van de geënquêteerden vooral hechten aan het behoud van de karakteristieke structuur en cultuurhistorische waarden.
  Het wonen in Zuidoost wordt gekenmerkt door een goede omgang tussen de mensen onderling (knus, gezellig, saamhorigheid), maar de verkeersveiligheid en het gebrek aan voorzieningen worden menigmaal aangevoerd als minpunten.

In Zuidoostbeemster wonen veel ouderen en in verband daarmee wordt zorg geuit over voorzieningen, maar het waren de kinderen zelf, die hun ongenoegen uitten over over het gebrek aan speelmogelijkheden buiten: er worden te veel huizen gebouwd, vinden ze. Een bloemlezing over hun bezwaren werd ook in de visie opgenomen en die spreken boekdelen.

  • Kinderen zie je nooit buiten spelen: ze kijken tv door jou
  • meer speeltuinen
  • Buurthuis: niks an!
  • de Spelemei kost geld: stom!
  • gewoon niets; laat het gras groeien
  • bouw niet zoveel
  • laat veldjes over voor buiten gymmen
  • er zijn nooit kinderen buiten
  • me tablet is nog leuker
  De visie is een doorwrocht geheel, waarbij ook nog met 9 bewoners diepgaande gesprekken werden gevoerd.
Na de presentatie werden zeer uiteenlopende vragen gesteld, vaak door politici. Die vragen gingen onder meer over busverbinding, angst voor de toekomst in verband met steeds maar grotere aantallen bewoners, die geen binding met deze dorpskern hebben. Daartegenover werd gesteld dat juist de nieuwe bewoners zich hier erg thuis voelen en bereid zijn deel te nemen aan het leven in de gemeenschap.
Gevraagd werd hoe nu verder? De Dorpsraad kan de kar alleen niet trekken. Vastgesteld werd dat Zuidoostbeemster in ieder geval leeft door de actieve buurtverenigingen.
Evalien de Vries, Lya de Graaf en Francis Heijmans, de samenstellers van de bewonersvisie kregen tot slot van de jaarvergadering een applaus en bloemen.