Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Sfeertje snuiven bij Klucht van de Molenaar
Costuumrepetitie voor benefietvoorstelling bij Molen de Nachtegaal
Middenbeemster, 19 mei 2016

Op 3,4,en 5 juni zal korenmolen De Nachtegaal' het decor zijn voor een uitvoering van de 17de eeuwse klucht van Bredero, die de eeuwen heeft weerstaan en nog steeds blijkt publiek aan te trekken. Gewoon omdat het stuk appelleert aan alle menselijke driften zoals bedrog, schavuiterij en achterklap en zeker niet te vergeten: seks, al of niet met de eigen partner. Daaraan is vier eeuwen later niets veranderd. Alles wordt in het toneelstuk echter zo onverbloemd aan de dag gelegd, dat de 21ste eeuwer er zich best bij zal vermaken. De taal van toen werd door auteur Ben Smit op een pittige manier aangepast aan het moderne spraakgebruik.

Het was voor regisseur Mart Hellingman en vier enthousiaste acteurs Paul Mounoury, Helen Köhne, Annie Roet en Geert Heikens een hele uitdaging om deze klucht op een plek te kunnen opvoeren die daarvoor het meest geëigend is: de in 2013 geheel gerestaureerde korenmolen 'De Nachtegaal'. Het betreft een benefietvoorstelling om een bijdrage te kunnen leveren aan de exploitatie van de molen. De vijf hopen natuurlijk op zoele avonden op 3, 4 en 5 juni en dat de zes geplande open lucht voorstellingen uitverkocht zullen zijn.
Om een stukje van de sluier op te lichten en het publiek 'lekker' te maken, was deze site op 18 mei uitgenodigd om een costuumrepetitie bij te wonen.
 
  Tja, wat moet je dan vertellen zonder te veel te verklappen? Bijvoorbeeld iets over de verkleedproblemen van de schavuit (Geert), die maar niet de juiste broek kon passen? Van de meegebrachte toneelkleding was de ene broek veel te lang, de ander te kort, de derde te groot en een vierde te modern. Het boevenhoedje paste evenwel meteen perfect.
Ook het in orde brengen van het costuum van de molenaarsvrouw leverde enige problemen op. Helen moest nog majestueuzer worden gemaakt met een kussentje op de heupen (of moest het rond de taille?). Daarover heerste enig misverstand alvorens de rok er overheen kon worden geplooid.
Dit is een stukje van de originele tekst van Brederoo. Het is eigenlijk nog best zo te lezen, maar zonder ingrijpende veranderingen werd er toch wat moderner Nederlands van gemaakt.  
  Wat hettet van daech ien ruych weer eweest, 't isje niet te seggen. Doch nou op den avont so gaet de wijnt al moytjes leggen. Maer op den dach de lucht betrock, het swerck dat vlooch,  't scheen de wijnt alsen kracht op ongse meulen spooc

De woorden van de molenaar konden op deze plek niet beter gezegd worden, maar in de verte kwam over de uitgestrekte weilanden een dreigende onweerswolk beangstigend naderbij...

  Tijd om snel weer op de fiets te stappen en huiswaarts te keren. Naar verluidt ging de repetitie buiten ook niet lang meer door, want de druppels begonnen al snel te vallen en daarom werd besloten binnen verder te repeteren.
Deze beschouwing moet voor iedereen aanleiding zijn de voorstelling te willen zien. Stuur daarom een e-mail naar info@nachtegaalbeemster.nl om kaartjes te reserveren.
Verdere informatie staat op een eerder artikel op deze site. Klik hiervoor deze link aan: De klucht van de molenaar