Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Cees de Groot over opmerkelijke archiefstukken
van de Gemeente Beemster over periode 1910-1940
Middenbeemster, 2 november 2016
Als verslaggever van deze site kreeg ik het verzoek van de heer Cees de Groot namens het Waterlands Archief in Purmerend. Hij is daar momenteel bezig met het inventariseren van de archieven van de Gemeente Beemster over de periode 1910-1940.
De Groot denkt, dat de meeste mensen geen idee hebben welk een interessante periode dit moet zijn geweest. WOI en de crisis waren beeldbepalend maar er is ook sprake van een enorme technische en economische vooruitgang, waarvan sporen in de archiefstukken zijn terug te vinden.
Tijdens het inventariseren kwam de Groot regelmatig zaken tegen, die hij bij een groter publiek onder de aandacht wil brengen.
Hij wil ze niet alleen maar systematisch opbergen, maar hoopt middels een rubriekje op deze website mensen te prikkelen zaken te onderzoeken en te interpreteren of aan te vullen met informatie die niet in de archieven aanwezig is.

Het eerste onderwerp, dat hij doorstuurde betrof de huisvesting van (losse) landarbeiders in de Beemster en het volgende een groot probleem op Fort Benoorden Purmerend.
Als je de archiefstukken leest, komt bijna honderd jaar na datum een geheel andere wereld tot leven.
Het was erg leuk en intrigerend om in die geschiedenis te duiken en dan zelfs weer terecht te komen in het heden.

Kijkje in het archief
De Groot nodigde mij uit om eens te komen kijken hoe het archiveren in zijn werk gaat. Hier zit hij met zijn rechterhand Guusje bij de computer te overleggen.

Guusje is bezig de lijsten met de bemensing van de forten in 1915 te ontcijferen, wat niet altijd even gemakkelijk gaat omdat het allemaal met de hand is geschreven en door invloed van de tijd bijna onleesbaar is geworden. Op de lijsten is bij elke milicien geboorteplaats en -datum vermeld. Zo zit er ene Cruijff tussen, geboren in Amsterdam. "Zou dat de overgrootvader van Johan Cruijff kunnen zijn geweest?"mijmert de Groot. In de zaak van soldaat Glotzbach kon een nazaat worden achterhaald: diens achterkleinzoon Harry Glotzbach. Die is namelijk nog niet zo heel lang geleden opgetreden als cabaretier in Onder de Linden. Het verhaal over de drie moederloze kinderen was hem onbekend. Harry vond het erg leuk dat hij op deze manier een stukje familiegeschiedenis aan de weet is gekomen. Niet alle stukken worden gedigitaliseerd.
Cees zelf houdt zich bezig met het indelen in rubrieken met betrekking op bijvoorbeeld bouwvergunningen, welzijn en sociale zorg, religie en levensbeschouwing, landbouw en veeteelt, justitie en rechtspraak, arbeid en algemeen bestuur. Zijn er documenten bij die hem opvallen, dan stopt hij die onder de scanner en zijn ze voor iedereen op internet te lezen. Maar lang niet alle stukken worden gedigitaliseerd. Belangstellenden zullen echt naar het Archief moeten om er kennis van te nemen. Hij zou natuurlijk alles wel op internet leesbaar willen maken, maar een volledig archief van de Beemster zou bijna een ton gaan kosten.

Vrijwilligers
Eigenlijk hoopt hij dat er mensen zijn die hem zouden willen helpen bij het herkennen van gebeurtenissen of personen op foto's en films, zodat over honderd jaar nog precies bekend is wie er op staan en wat er toen gebeurde. Zo zijn er veel filmpjes ingebracht, waar hij niet van weet wanneer deze zijn gemaakt. Er zijn er ook die van recenter datum zijn. Er werden op die films veel dorpsgenoten gefilmd, waarvan nu de naam nog bekend is, maar als die films en foto's over 75 jaar vrij toegankelijk worden, niemand meer weet. Zelf herkende ik in een flits er al een aantal van, zoals Jan Kreuger tijdens een vergadering van VVV Beemsters Welvaart en Joop Köhne t.g.v. de herdenking van Wouter Sluis op Het Deutzenhofje.

Mijn bezoek aan het Waterlands archief gaf een goed inzicht in wat daar met de Gemeentelijke stukken uit de periode 1910-1940 gebeurt.
De onderwerpen die door mij op deze site werden aangetipt, zijn de volgende: