Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
St. Behoud Waterland organiseerde boeiende excursie in ZOB
Zuidoostbeemster, 8 oktober 2016    
In samenwerking met met Stichting Beemstergroen organiseerde de Stichting Behoud Waterland (SBW) op 8 oktober een boeiende excursie in Zuidoostbeemster. Aanleiding was de bezorgdheid over de bouwdrift van de Gemeente Beemster en met name in Zuidoostbeemster. Droogmakerij De Beemster is in 1999 door de Unesco aangewezen als werelderfgoed. Het Rijk heeft in de wetgeving vastgelegd dat de zogenaamde kernkwaliteiten van deze droogmakerij goed beschermd moeten worden. Tot die kernkwaliteiten behoort onder meer de rechthoekige verkavelingsstructuur, bebouwing en de laanbeplanting langs de verhoogde wegen. Deze kernkwaliteiten komen in gevaar.
 
  Voor de benen gestrekt konden worden was tijdens de ontvangst op het Noorderpad gelegenheid voor de deelnemers aan deze excursie gelegenheid om eerst even rustig met elkaar kennis te maken maken.
Inga Tessel, boswachter bij Staatsbosbeheer vertelde daarbij over het ontstaan van de droogmakerij Beemster. Vanaf het Noorderpad werd de wandeling ingezet naar de Oostdijk, richting het fort aan de Nekkerweg. Vandaar ging het weer terug naar het Noorderpad.
Gids bij deze excursie was Jan de Groot van het Historisch Genootschap Beemster, die het had over 'landlezen', waarbij hij de lijnen van de oude kaart en kopergravure van Daniël van Breen uit 1644 aanwees.

Natuurgids Inga vertelde over allerlei diertjes en plantjes zoals ijsvogels, modderkruipers en beschermde rugstreeppadden.
Voor een flinke groep deelnemers was deze excursie bijzonder interessant geweest en niet in de laatste plaats kon ook genoten worden van het heerlijke herfstweer, waarbij de laagstaande zon schaduwen van de op de dijlk lopende wandelaars op het land wierp. Deze foto vanaf Oostdijk met Zuidersloot en de andere foto's werden gemaakt door Gerard Hunt.
Voor de verslaggever van deze site is het niet altijd mogelijk bij een activiteit aanwezig te zijn, maar een paar foto's en een kleine toelichting toesturen, zoals Evalien de Vries uit ZOB heeft gedaan, is natuurlijk altijd mogelijk.