Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
HGB eert Henk Tol (1931-1987) met tentoonstelling
Middenbeemster, 23 oktober 2016    
Al enige weken was op de vide van Agrarisch Museum Westerhem een tentoonstelling van aquarellen en pentekeningen van Henk Tol te bewonderen, maar op zondagmiddag 23 oktober werd de officiële opening verricht. Spreker deze middag was de heer Henk Prins, vriend van de helaas in 1987 overleden kunstenaar.
Het voor deze activiteit opgestelde programma bestond uit zowel een bezoek aan Museum Betje Wolff als het Agrarisch Museum, waar werk van Henk was tentoongesteld. Beide bezoeken bleken echter zo vlot te verlopen, dat werd besloten het uitspreken van het openingswoord een half uur eerder te houden. Helaas ontbreken daardoor in dit verslag de woorden die Prins uitsprak.
Al heeft deze verslaggever Henk als zodanig niet zo heel lang van dichtbij meegemaakt, wel heeft hij door zijn enthousiasme en toegewijdheid aan de kunst grote indruk gemaakt. Het staat als een paal boven water, dat Beemster heel veel te danken heeft aan deze veelzijdige artiest, die naast het scheppen van zijn prachtige aquarellen en tekeningen ongelooflijk veel heeft bijgedragen aan het culturele leven in deze polder.
Hij was onder meer cultureel ambtenaar bij de Gemeente Beemster, conservator van museum Betje Wolff, illustrator van talloze boeken, archeoloog en lid/dramaturg van de toneelvereniging, die door zijn inzet tot hoge prestaties kwam. Groots waren de wagenspelen op 't Landje of het Marktplein. Soms inviteerde hij schoolkinderen op de zolder van Museum Betje Wolff. Dan was hij de 'kassiesman' en demonstreerde hoe vroeger de marskramer langs de deuren ging om garen en band, knoopjes en borstels of andere benodigdheden voor het huishouden te verkopen. Henks creatief vermogen was welhaast ongeëvenaard.
Een foto uit het verleden van de toneelvereniging in de tuin van Betje Wolff: Henk Tol is derde van links.
 
  Henk maakte prachtige aquarellen, maar ook speelse of zelfs ondeugende tekeningen. Later ontpopte hij zich als zanger. Tijdens zijn eerste optreden zong hij voor een ontroerd publiek Schuberts Winterreise. Hij was tevens de bedenker, tekstschrijver en regisseur van de revue in 1987 t.g.v. 375 jaar Beemster, waarvan hij de uitvoering helaas net niet meer mocht meemaken.
Dat alles en nog meer was Henk, die het verdient om tot in lengte van jaren als groot Beemsterling herdacht te worden.
Op de tentoonstelling ontbraken natuurlijk niet de prachtige tekeningen en aquarellen die Henk maakte van boerderijen en mooie plekjes in de Beemster.
Maar tal van zijn tekeningen beeldden ook het dagelijks leven in de Beemster op kostelijke wijze uit, zoals deze figuur die bezig is een kauwennest uit zijn schoorsteen te verwijderen. Voor menig Beemsterling zou dit tafereeltje persoonlijk wel eens zeer herkenbaar kunnen zijn. En wie herinnert zich nog de vermakelijke tekening in Binnendijks bij de rubriek Boeren, burgers en buitenlui van Ank Pronk. Daarin had hij bijzondere figuren uit het dorpsleven als komische poppetjes maar toch prachtig herkenbaar neergepend.  

Als dank voor het beschikbaar stellen van al het prachtige materiaal dat haar echtgenoot heeft nagelaten, werd Riet een fraai boeket aangeboden.

Nog zijn er mensen, die persoonlijke herinneringen koesteren aan de grote Henk Tol (1931-1987). Zijn talent openbaarde zich reeds vroeg. Daarvan getuigt de gelukkig bewaard gebleven schooltekening uit 1945, waarin hij de voedseldropping door Lancaster bommenwerpers tekent. Deze tekening werd gebruikt voor affiches van de herdenking van 1995, 50 jaar na WOII.
Erny