Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Beemster klei is goud waard!
Jaarlijks € 60.000 voor de Gemeente Beemster en Beemster Compagnie
Middenbeemster, 15 oktober 2016    
De bedijkers van de Beemster begrepen het al toen in 1610 de dijk rond het bijna leeg gepompte meer Bamestra het opgaf. De veenlaag, waarmee de dijk in eerste instantie was opgeworpen begon te schuiven en toen was er geen redden meer aan en het meer stroomde weer vol.
Echter onverdroten zetten de droogmakers hun werk voort, maar nu werd een dijk opgeworpen met Beemster klei. Gelukkig was er voldoende voorraad, want de hele Beemster lag er vol mee. Dat bleek de goede oplossing, want 400 jaar later staat de Beemsterdijk nog als een paal en heeft in al die jaren nog geen vingertje toegegeven aan stroming, hoogwater, storm en overvloedige regenval.
 
  Bij het bouwrijp maken van nieuwe woonwijken wordt veel klei weggeschept omdat nieuw te bouwen woningen op een pakket van zand worden gebouwd. Vroeger werden de huizen gewoon zonder hijwerkzaamheden op de Beemsterklei gebouwd. Nu verrijzen in de lokaties De Keyser in Middenbeemster en De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemste nu grote afgegraven hopengrond en die moeten ergens naar toe. Er is altijd wel een koper geweest voor het surplus, maar nu hebben de heren van Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier (HHNK) die de dijken in Noord-Holland beheren te kennen gegeven voor deze bergen klei een goede bestemming te hebben, namelijk dijkverzwaring in gebieden waar de dijken niet zo stevig zijn als hier.
Voor het opleveren van klei in de jaren 2017 t/m 2021 stelden ze een aardige vergoeding van € 60.000 in het vooruitzicht. De Gemeente Beemster en de Beemster Compagnie krijgen daarvan elk de helft. In afwachting van het transport naar elders is de vette klei nu over een stuk weiland langs de Middenweg uitgesmeerd. Hier moeten in de planning ook woningen worden gebouwd.