Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Barbara Jonk-de Lange benoemd tot wethouder
en Niek Konijn tot commissielid
Middenbeemster, 7 september 2016

Barbara Jonk-de Lange is tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Beemster op 6 september benoemd tot wethouder namens de Beemster Polder Partij. Ze is hiermee de opvolgster van de heer G.H. (Han) Hefting.
Barbara Jonk woont in Zuidoostbeemster en was sinds 2014 raadslid voor de Beemster Polder Partij. Daarvoor, vanaf 2010, was zij ook al commissielid voor deze partij.
Door deze benoeming maakt zij de overstap naar het college van burgemeester en wethouders.
Door haar benoeming ontstaat een vacature in de gemeenteraad. Voor deze vacature wordt de voorgeschreven procedure voor de benoeming van een nieuw raadslid gevolgd.
De nieuwe portefeuilleverdeling tussen de collegeleden is nog niet bekend. Het college neemt hierover binnenkort een besluit.
(Zie het interview: 'Barbara Jonk aan de tand gevoeld over toekomstig wethouderschap' op dseze site)

Niek Konijn benoemd tot commissielid namens de Beemster Polder Partij Tijdens diezelfde raadsvergadering werd de N.C.J. (Niek) Konijn op 6 september benoemd tot commissielid namens de Beemster Polder Partij.
Ter verduidelijking: Een commissielid is anders dan een raadslid; hij/zij wordt namelijk niet gekozen op basis van verkiezingen, maar benoemd op voorstel van een raadsfractie. In die hoedanigheid kan de persoon deelnemen aan het politieke debat in de raadscommissie en zo volop meepraten over zaken die van belang voor Beemster zijn. De politieke besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de gemeenteraad door de 13 raadsleden die Beemster heeft.
In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en de functie van commissielid is een prima mogelijkheid om te oriënteren of voor te bereiden op een mogelijk toekomstig raadslidmaatschap.

Bij Beemster zijn naast de heer Konijn, 4 andere commissieleden: de heer H.W.E.Ö. (Harry) Heijmans namens D66, de heer W.J. (Wim) van Twisk namens de VVD,  mevrouw A.A. Fabriek-Buijs namens het CDA en de heer P.C. (Peter) de Waal namens PvdA/GroenLinks. De 5 raadsfracties van Beemster hebben ook steunfractieleden die aan het fractieberaad deelnemen. Deze rol kan ook een opstap zijn naar het commissie- en/of raadslidmaatschap.