Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Jan Roest doet oproep tot nadenken aan
lokale volksvertegenwoordiging maar ook overal in de wereld
Middenbeemster, 19 september 2016    
Op 27 september komt de kwestie van de eventuele vestiging van een buurtsupermarkt in Zuidoostbeemster voor de derde keer aan de orde in de Gemeenteraad. Tijdens de voorgaande vergaderingen konden de raadsleden er niet uitkomen; daarvoor waren de stemmen te veel verdeeld. Je kunt er voor en je kunt er tegen zijn, maar de heer Jan Roest uit Zuidoostbeemster verbindt er zijn eigen visie aan. Hij vindt dat er vooral gekeken moet worden of een beslissing bijdraagt aan het recht van kinderen op een veilige verkeerssituatie en een omgeving met minder fijnstofuitstoot. Hij heeft een foldertje gemaakt en dat kwam hij ook aan deze site aanbieden om bezoekers tot nadenken te stemmen.  
 

Hij vindt dat volksvertegenwoordigen zowel lokaal, regionaal als internationaal mank gaan aan inzicht en nadenken en dat er besluiten worden genomen, die achteraf zeer betreurd worden. Hij schrijft:
..."Op dit moment is een discussie gaande in de Gemeenteraad van de Beemster over de vestiging van een supermarkt aan het Middenpad, vlakbij de basisschool en de speeltuin. Er zal dan geluids- en verkeersoverlast zijn van het transportverkeer in de woonwijk, ook winkelend publiek zal door de woonwijk gaan rijden.
Landelijk waren de VVD en het CDA in 2013 voorstander van een snelheidsverhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur.

De negatieve effecten van deze verhoging zijn zeker te merken in de Zuidoostbeemster, gelegen vlakbij de A7. Opmerkelijk is dat de plaatselijke afdelingen van deze partijen de autolobby blijven koesteren en bijv. smileys gebruiken om hardrijders tot andere gedachten te brengen. De 30 km zones worden niet gerespecteerd. Handhaving in de bebouwde kom van de Zuidoostbeemster is niet zichtbaar, terwijl whats appende weggebruikers de openbare weg door hun gedrag onveilig maken. Kortom redenen genoeg om twijfel te hebben over de vestiging van een supermarkt aan het Middenpad van het dorp, gezien de vele (grillige) autobewegingen, bovendien is dit pad veel te smal."  
  Met: "Gaarne verwacht ik dat u de volksvertegenwoordiging inlicht over uw bezorgdheid.
Een hartelijke groet van Jan Roest, Purmerendenreg 158, 1461 DL Zuidoostbeemster
e-mail: jcroest@gmail.com"

Aldus Jan Roest die toch ook moet toegeven, dat mét een supermarkt in de buurt bewoners van ZOBeemster voor boodschappen doen eens vaker de fiets zullen nemen of wandelen in plaats van zich weer in het drukke verkeer over de Zuider- en Purmerenderweg van en naar Purmerend te wagen. Dit is toch ook gevaarlijk en fijnstof producerend.