Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

Nieuwjaarsreceptie Buurtvereniging Purmerenderweg ZOBeemster
project Oren en Ogen van de gemeentes Hoorn, Purmerend en Zaanstad

Middenbeemster 10 januari 2017  
Jan Dolf Abraham was op 6 januari 2017 aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van Buurtvereniging Purmerenderweg in de kantine van ZOB. Hij vond het thema van deze avond zo belangrijk, dat hij het verslag daarvan ter publicatie op deze site aanbood.

Ruim 70 bewoners van de Purmerenderweg, allen lid van de Buurtvereniging, bezochten deze avond en vonden elkaar om onder het genot van een goed glas elkaar een goed 2017 te wensen.
Als thema was er gekozen voor een presentatie van het project Oren en Ogen van de gemeentes Hoorn, Purmerend en Zaanstad. Een drietal medewerkers/deelnemers van dit project in de Purmer kwam uitleg geven. Het doel van dit project is om bewoners te bewegen zelf op pad te gaan en de wijk met andere ogen te bekijken. Dit kunnen bewoners bijvoorbeeld doen door de politie te bellen als ze iets verdachts zien. Het project is nodig omdat er landelijk een stijging te zien is van het aantal woninginbraken. Ook in Hoorn, Purmerend en Zaanstad is deze trend zichtbaar.

Gemeente en politie hebben een faciliterende rol: zij zorgen ervoor dat de bewoners die op pad gaan een hesje (eventueel) en een zaklamp krijgen en alle informatie die zij nodig hebben. Ook geeft politie Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord tijdens informatieavonden tips aan buurtbewoners en informatie over inbraakpreventie. Er wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag hoe je een inbreker kunt herkennen, wat een verdachte situatie is en wanneer je 112 moet bellen. In de Purmer heeft dit effect. Het aantal inbraken is gedaald met 59 %!
Vanuit de zaal was er bewondering te horen, maar er kwamen diverse vragen en opmerkingen, zoals: "stop daar maar mee, want anders komen ze onze kant op" "werken die gele hesjes wel zo veilig, inbrekers herkennen ze toch en wachten net zo lang tot ze de hoek om zijn" en er klonk ook de nodige scepsis over realisatie van zo'n project op de Purmerenderweg in onze Zuidoostbeemster.

Duidelijk werd in ieder geval wel dat dit project werkt (aantoonbaar via aantal inbraken) en meer is dan "een app-groepje". Deelnemers moeten, elk op eigen en afgesproken wijze, zelf op pad, op patrouille! Op de fiets, lopend, tijdens het uitlaten van de hond, tijdens het naar school brengen van de kinderen etc. En dat op verschillende tijden en dagen. De bezoekende medewerkers aan dit project ontvingen een Beemster attentie.

Bestuurssamenstelling
Naast dit thema was er ook aandacht voor wisselingen in het bestuur, Martin Eekhof en Ger Hoogenhoud hebben het bestuur verlaten, bestuurders van het eerste uur. Ook hun beider levenspartners hebben hier volop aan meegewerkt! Cees Kraakman (bestuurslid) roemde hun inzet en tijdsbesteding. En mocht een Beemster mand overhandigen, aangereikt door Ot Lakeman, ook bestuurslid.
Daarna werden 2 nieuwe bestuursleden voorgesteld:
Cees Visser (woonachtig op nummer 71) en Gerda Beeker (woonachtig op nummer 184.
Cees mag zich meteen voorzitter noemen!