Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Jaarvergadering Beemster Ondernemer verliep genoeglijk
    Zuidoostbeemster, 24 november 2017

Op 24 november werd in de feestzaal van ondernemer Van 't Hek aan de Nekkerweg door de Beemster Ondernemers in Zuidoostbeemster jaarvergadering gehouden. Aanwezig waren 40 leden.
Na de hartelijke ontvangst door bijna de gehele familie Van 't Hek werd een rondleiding door het nieuwe kantoor gehouden.
Als onderwerpen stonden op de agenda:

  • Breedband in de Beemster,
  • parkeren bij het Fort Resort,
  • parkeerprobleem in de hele Beemster,
  • verkiezing ondernemer 2017 ,
  • nieuwe leden, planning 2018,
  • beleid 2018
  • begroting voor het jaar 2018. 
   
 

Bestuursleden
Thomas Groot trad toe tot het bestuur als nieuwe penningmeester. Hij vervangt de helaas de veel te vroeg overleden Johannes vd Wal.
Marily v.d. Hoonaard nam na 12 jaar afscheid als commissielid van de evenementencommissie . Zij blijft nog wel aan als algemeen bestuurslid.
Met instemming van alle leden werd voorzitter Martha Oortman Gerlings herbenoemd voor een 2de periode van eventueel 4 jaar.

Na afloop was er gelegenheid om elkaar te spreken en te horen hoe het een ieder gaat.
De volgende bijeenkomst van de Beemster Ondernemer is op 8 januari 2018 de nieuwjaarsreceptie bij Fort Resort. Dan zal ook de Ondernemer van 2017 bekend worden gemaakt.