Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Enthousiast Donateursconcert Dameskoor Middelwijck
in samenwerking met Ensemble Waterland
   
Middenbeemster, 19 november 2017


Met al die succesvolle talentenprogramma's op televisie zou je welhaast vergeten dat er op amateurniveau ook nog 'gewoon' lokaal muziek gemaakt wordt. Mensen die wekelijks  bij elkaar komen om te zingen of te musiceren.  Als sociaal gebeuren. Waarbij de jaarlijkse uitvoering voor bekenden de 'kers op de taart' vormt. 
Dameskoor Middelwijck en Ensemble Waterland  zijn hier voorbeelden van. Zondag 19 november hadden ze elkaar gevonden tijdens het donateurs/herfstconcert in Breidablick. Stuivertje wisselend traden ze op met als spannende apotheose het gezamenlijk optreden in de Barcarole uit Hoffmanns' Erzählungen van Offenbach. Spannend omdat ze slechts eenmaal samen hebben gerepeteerd.


Even waren er twee dirigenten nodig voor de uitvoering van de Barcarole.

Natuurlijk is er zelfs voor mijn ongeoefend oor wel eens een slippertje te horen.  Zeker omdat beide groepen niet  gekozen hadden voor een makkelijk (meezing) repertoire. Er was gekozen voor 'de uitdaging'. Vooral in het programma voor de pauze. Daar komt bij dat het Ensemble nog maar een jaar in deze samenstelling speelt en driftig op zoek is naar versterking.

40 jaar in 2018
Het dameskoor bestaat volgend jaar weliswaar veertig jaar. Maar ook zij kunnen nieuwe aanwas gebruiken.
Even heeft het er zelfs uitgezien dat het jubileum niet gehaald zou worden. Maar diverse donaties hebben het koor letterlijk en figuurlijk een boost gegeven. Met als tastbaar resultaat een CD met een uitvoering van het Beemster Lied en een speciaal voor het jubileum geschreven lied welke op dit moment ingestudeerd wordt.
De korte ontspannen uitleg tussen de nummers,  door de dirigenten Marja Boerke en Mirjam Michel,  pasten geheel bij de sfeer van de middag.


Uiteraard mag ook de naam van de 'man aan de vleugel' Niek Hartog niet onvermeld blijven. De hele middag moest hij ingetogen spelen. En dat voor een van origine organist. Maar tijdens het Hopsa diri, een Slavisch vrolijk traditioneel deuntje mocht hij 'helemaal los'. Dat sloeg over op het publiek. Uiteraard werd ook het zingen van het Beemster Lied als slotakkoord van het programma door de zaal goed gewaardeerd.

Geert

Redactie:
Als het gaat om noemen van namen mogen ook genoemd worden de vier jonge mensen, Aranka, Jessica, Gino en Steven, die met groot enthousiasme en een gratis kopje koffie zorgden voor een allerhartelijkste ontvangst van het publiek, hetgeen zeker zal hebben bijgedragen tot deze genoeglijkste middag.

En burgemeester Joyce van Beek was blij verrast toen ze de CD met het Beemsterlied, dat door Dameskoor Middelwijck in april dit jaar werd opgenomen, uit handen van voorzitter Hetty Lourens mocht ontvanngen.