Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Leny van Duivenvoorde nieuwe gemeentesecretaris
Nu mag ik in Beemster, een Werelderfgoed, werken: gewoon een cadeautje!
Middenbeemster, 3 april 2017

Op dinsdag 7 februari is mevrouw Leny van Duivenvoorde door het college van burgemeester en wethouders benoemd tot gemeentesecretaris.
Na het vertrek van mevrouw Kroese was de aanstelling van een nieuwe secretaris voor velen wellicht opmerkelijk, want er zou gedacht kunnen zijn: "Zie je nu wel, we hebben door de samenwerking met Purmerend na het verdwijnen van de meeste ambtenaren uit het Gemeentehuis Beemster ook al weer geen secretaris nodig!" Dat blijkt dus niet zo te zijn. Beemster heeft namelijk gewerkt aan de introductie van de nieuwe secretaris. Het persbericht luidde: "Al vanaf september heeft van Duivenvoorde als loco zich op deze functie voorbereid. Daarbij was haar taak zich te richten op het verder optimaliseren van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend en de samenleving, die naar de wens van Burgemeester en Wethouders meer centraal gesteld zou moeten worden.
Op internet stond een foto van een vriendelijk lachende dame en waar het me nooit gelukt was een gesprek met mevrouw Kroese te hebben, besloot ik direct de koe maar bij de horens te vatten en stuurde een e-mail met de vraag of de nieuwe secretaris het leuk zou vinden voor deze site een kennismakingsgesprek te hebben. Onmiddellijk kwam het antwoord. Ja, daaraan wilde ze graag meewerken, maar het was nog even zoeken naar een geschikte datum, omdat ze in haar nieuwe functie natuurlijk nog van alles te regelen had.

Visje
Eind maart had ik met haar al een leuke ongedwongen kennismaking voor het Gemeentehuis. Daar was ze even uitgelopen om voor de lunch een lekker visje bij de visboer te halen. Zo kon op deze plek meteen een foto van haar gemaakt worden! De kennismaking had plaatsgevonden en al babbelend liepen we het gemeentehuis in. In de secretariskamer wilde ze, voor we over haar activiteit gingen praten, eerst iets meer weten over de Beemster Bengel. Omdat een van haar taken is zich te richten op de samenleving was deze site voor haar toch ook wel een klein handvat geweest om te lezen wat er zoal in de gemeenschapgebeurt.
Coördinerend secretaris tijdens fusiebesprekingen
Daarna vertelde ze, dat ze in Assendelft woont en dat ze voor haar benoeming 10 jaar secretaris bij de Gemeente Oosthuizen was geweest en bovendien als coördinerend secretaris was opgetreden tijdens de begeleiding van de beoogde fusie van oorspronkelijk vier gemeenten: Dit is Schermer, Graft/de Rijp, Zeevang en Beemster.
Toen bleek dat Beemster zelfstandig wilde blijven, zijn is de gemeente Zeevang een fusie aangegaan met de gemeente Edam/Volendam. 
De voormalige Gemeente Zeevang telde de dorpen en buurtschappen Beets, Etersheim, Hobrede Kwadijk, Middelie, Schardam Warder, Axwijk en Verloreneinde. 
Toen de fusie was beklonken, kon de nieuwe Gemeente Edam/Volendam haar geen passende plek meer aanbieden en daarom aanvaardde ze heel graag het verzoek van Beemster om haar expertise nu voor deze gemeente in te zetten. Beemster, die gekozen had bestuurllijk zelfstandig te blijven, ontkwam er namelijk toch niet aan om gezien de kwetsbaarheid en de gevraagde kwaliteit van dienstverlening met een andere gemeente bestuurlijk samen te werken en dat werd Purmerend.
Evaluatie samenwerking met Purmerend
"Nu de taken voor gemeenten steeds omvangrijker en zwaarder worden is het voor een kleine gemeente met een minimaal aantal ambtenaren voor vele taken, niet mogelijk goed te blijven functioneren. In een groter geheel zijn ambtenaren met allerlei specialismen daartoe beter in staat." Aldus van Duivenvoorde. Tijdens de vele fusiebesprekingen heeft ze uiteraard veel contact met Beemster gehad en kende ze de situatie heel goed. Nu als secretaris voor de Gemeente Beemster is ze belast met de evaluatie over de gang van zaken rond de samenwerking met Purmerend. Daarbij is het natuurlijk heel makkelijk dat ze alle 'poppetjes' persoonlijk goed kent.
Nu de meeste ambtenaren van Beemster voor een groot deel in Purmerend gehuisvest zijn vallen zij onder de leiding van de secretaris aldaar. Ze is tot de conclusie gekomen dat de ambtelijke samenwerking met Purmerend nog wel wat beter geregeld zou moeten worden. Omdat in Purmerend geen twee stuurmannen aan het roer kunnen staan, onderhandelt zij daar in de functie van algemeen directeur (lees opdrachtgever)."Ik durf echt te zeggen dat het een zoektocht is om die andere rol goed te spelen en daar tot passende en tot voldoening stemmende oplossingen te komen. Je moet evenwicht vinden tussen het denken van een stad als Purmerend en de plattelandsgemeente Beemster. Ze moeten dus wel snappen dat wij andere wensen hebben."
"Als gemeentesecretaris van Beemster zit ik er zelf bovenop. Ik bekijk de adviezen allemaal met Beemster ogen. Dat is ingewikkeld maar aan de andere kant toch wel heel leuk."
De benaderbaarheid van een gemeente was zo vanzelfsprekend. Bewoners stapten gewoon het Gemeentehuis binnen. Tegenwoordig worden ze naar Purmerend verwezen en dat wordt door sommige mensen als een gemis ervaren. Daar staat tegenover dat de gemeente Beemster een betere kwaliteit van dienstverlening kan leveren dan vroeger, doordat in Purmerend veel meer specialisten werkzaam zijn.
"Als mensen niet in staat zijn naar Purmerend te gaan, kunnen we toch wel vaak iets regelen. Zo zijn we bezig met het realiseren van ontmoetingsplekken in de Beemster.."
Samenleving centraal
Waar betreft het centraal stellen van de samenleving en hoe daarin kan worden meegegaan heeft ze al gemerkt dat Beemster, als kleine gemeente een sterke gemeenschap kent met veel ondernemende mensen, die met elkaar verbonden zijn en iets willen.
Aan de andere kant moet de gemeente weten wat er onder de bewoners leeft.
De verhuizing van werkplek van Zeevang naar Beemster heeft ze als heerlijk verrassend ervaren. Twee zo verschillende landschappen: het veenweidegebied en de polder zo naast elkaar.
"Nu mag ik in de Beemster, een Werelderfgoed, werken en dat is gewoon een cadeautje."

Naast raadgevend lid van het College van B&W is ze Algemeen Directeur van het bedrijf en leidinggevend aan de paar ambtenaren die nog in het Gemeentehuis zijn achtergebleven.
Binnen het college kan ze het best vinden met drie vrouwen en één man.
"Als gemeentesecretaris ben je binnen het college eigenlijk 'alles of niets'. Je moet vooral niet in de emoties van het politieke veld meegaan, maar wel kunnen adviseren om iets net even anders aan te pakken.
Het is heel fijn werken met onze burgemeester. Ze weet wel wat ze wil en is zeer betrokken bij de samenleving. Het is leuk om samen ergens met energie aan te werken. Ik heb zo'n burgemeester nodig!"

Regio Zaanstreek/Waterland
De vierde rol die de nieuwe secretaris van Beemster vervult, maar waar niet zoveel over bekend is, is die van lid van de regio Zaanstreek/Waterland waar het betreft de regionale samenwerking in veiligheid, rampen en crisissituaties. "Om de paar weken draai ik piketdienst en draag ik de pieper bij me."
In principe werkt ze vier dagen in de week, niet op vrijdag, hoewel in de praktijk die vrije dag er vaak bij inschiet. "Ik draai weken van veel meer uur. De secretaris van de Gemeente Beemster heefd in ons  huidige ambtelijke apparaat de ambtelijk samenwerking in Purmerend en bijna leeg Gemeentehuis dus toch nog een onmisbare en veel omvattende functie.