Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
BJaarvergadering Beemster Gemeenschap
I.M. Erie Ruiter
   
Middenbeemster, 27 april 2017

De Beemster Gemeenschap hield op woensdag 26 april jaarvergadering. Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden van Erie de Ruiter.
Erie was jarenlang Bestuurslid van de BG en in die hoedanigheid onder andere nauw betrokken bij de Herdenking Droogmaking en Herdenking.
"Erie was zo'n beetje getrouwd met de BG en deze met haar", aldus de voorzitter. Ze had voor al dit werk in 2016 nog de Pluim ontvangen.

Na deze woorden van dankbare herinnering werd de vergadering voortgezet.

 
  Bestuurswisselingen
Vervolgens kwamen de (jaar)verslagen van het afgelopen jaar aan de orde. Deze leverden nagenoeg  geen reactie op.
"Het streven is om ook dit jaar weer een Kortebaan te houden, we zijn positief gestemd", aldus scheidend commissielid Jaap v.d. Oord. Mede met het oog op het Nederlands Kampioenschap volgend jaar. 
Jan Uitentuis en Anton Rood stelden zichzelf aan de vergadering voor als nieuwe leden van respectievelijk het Hoofdbestuur en Sectie Welzijn.
Tenslotte waren er lovende woorden voor het viertal scheidend leden: Peter Koning, Jaap v.d. Oord, Mario Jonk en Paul Dekker.
Statutair moeten zij aftreden al zullen ze in ieder geval tot de kermis actief blijven. Peter blijft, bij gebrek aan opvolging, in ieder geval nog een jaar actief betrokken bij de sectie. Mario had er door omstandigheden zelfs zestien jaar op zitten en vond de gedachte om iets meer keuzevrijheid te hebben in de zomerperiode wel aantrekkelijk. 
Kees Pauw wist tenslotte al de datum van de inschrijving voor het steenwerpen te openbaren: "4 juli van zeven tot acht uur. Als het nodig is, kunnen we daarna gelijk loten bij overtekening".