Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
   
Middenbeemster, 27 april 2017
Op woensdag 26 april viel ook in Beemster weer een milde lintjesregen. Normaliter is de redactie van de Beemster Bengel daar elk jaar weer getuige van en rijdt natuurlijk ook mee met de feestelijke bus om de dan nog onwetende 'slachtoffers' te verzamelen. Dit jaar was dat niet mogelijk, maar gelukkig was Geert Heikens weer de helpende engel om deze gelegenheid voor mij waar te nemen. Hij schreef een prachtig verslag over de 'ophaaldienst' en maakte in de raadzaal mooie fotografische getuigenissen van het opspelden van de versierselen in de Orde van Oranje Nassau.
Dit jaar waren er vier decorandi, die in het zonnetje gezet werden wegens hun grote verdiensten voor de Beemster gemeenschap.
Door hun activiteiten hebben ze alle vier wel eens voor de camera van deze site gestaan en daarom is het misschien leuk die hier toch even te noemen en bij welke gelegenheid.
Remo Strijker
Remo heeft ruim 20 jaar bestuurlijke functies bij overheidsinstellingen vervuld. Als financieel adviseur en lid van de technische bouwcommissie was hij betrokken bij de nieuwbouw van kinderdagverblijf Ootje Tontel en de restauratie van 'De Kosterij', die onlangs kon worden geopend door bewoners van Breidablick. Maar ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het 15-jarige project ‘nieuwbouw bij de Keyserkerk’. Daar was in 2006 gelegenheid hem tijdens de kerkveiling te kieken met zijn Daimler Limousine. Deze veilingskavel kon uiteraard niet in de kerk getoond worden, maar trok toch veel aandacht en kreeg zeker een goed bod.
 
  Cor Roet
Cor Roet doet al meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk. Hij was actief betrokken bij: de Herculesloop in Middenbeemster. Het Betje Wolff Museum, molen De Nachtegaal en de Weegbrug Beemster kunnen altijd op deze vrijwilliger rekenen en hij stelt tijdens de Open Tuinendagen ook altijd zijn eigen groene paradijsje ter bezichtitiging.
Daarnaast is hij samensteller en beheerder van een rijk historisch archief over de Beemster waar derden dankbaar gebruik van maken.
Regelmatig kan deze site ook bij hem terecht voor het lenen van oude foto's over Beemster en Beemsterlingen, waarvan hij er duizenden bezit.

Martha Kooijman
De naam van Martha is als vrijwilliger bij veel verenigingen bekend. Zo zijn daar Tennisvereniging LTC Beemstar, de Beemster Ruiters alsook Toneelvereniging Middenbeemster.
Haar grote verdienste als vrijwilliger wordt bovenal genoemd bij de Prinsenstichting in Purmerend. Daar begeleidde ze mensen met een verstandelijke beperking tijdens het zwemmen in het voormalig zwembad De Wilgenhoek te Zuidoostbeemster en is zij actief voor de kookclub.
Martha is een warme persoonlijkheid maar ook heel bescheiden en ze komt niet echt graag voor de camera. Deze site kwam echter in het bezit van een foto waarop ze bijna onherkenbaar staat afgebeeld.

 
  Harry Heijmans
Harry levert grote vrijwillige inzet voor de samenleving gedurende meer dan 30 jaar. Hij was onder meer vrijwilliger bij Muziekschool Waterland, Kinderkoor ‘De Kickers’, het Nederlands Kinder Theater, Vereniging Buurtbus Beemster, Stichting Beemster Hart Safe, avondschool ‘De Sprankel’, raadslid voor D66 en tevens voorzitter van de WMO cliëntenraad.
Mijn eerste ontmoeting met hem dateert uit de tijd dat de als gloednieuw raadlid aangestelde D66-er nog vergaderde in Het Heerenhuis over de bouw van een nieuw Gemeentehuis, zo ongeveer 1992. Deze foto is gemaakt tijdens een verkiezingsactie van D66 in 2014.

Tot zover de nieuwe ridders in de Orde van Oranje Nassau.

Persmuskiet

Geert Heikens is al bij een eerder gevallen lintjesregen geridderd en wat mij betreft ook zeer terecht. Hij zal op donderdagochtend 27 april dan ook aanwezig zijn bij de speciale ontmoetingsmorgen, die is ingesteld voor alle Beemster lintjesdragers. Bescheiden zoals hij ook is, zal hij daar meer aanwezig zijn uit hoofde van zijn hobby: 'journalistiek'. Wellicht zal hij dan ook de Beemster Bengel weer tracteren op een leuk verslag.

Door Erny.