Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Tentoonstelling Agrarisch Museum Westerhem geopend
met vier onderwerpen in de schijnwerpers
   
Middenbeemster, 28 april 2017

Op vrijdagmiddag 28 april 2017 opende de heer J. Köhne, de nieuwe voorzitter van het Agrarisch Museum Westerhem, de zomertentoonstelling 2017, die dit jaar voor ieder wat wils bleek te hebben, namelijk brongas, bijen, de zomerstal en tekeningen van Henk Tol.
Köhne vertelde dat hij, zijnde bewoner van de boerderij die gebouwd werd door zijn voorvader en landbouwpionier Wouter Sluis, bij elk van de vier onderwerpen persoonlijke betrokkenheid voelde: brongas voor verwarming, Henk Tol een vriend, bijen als onderwerp van een studie waar hij als statenlid in gemoeid was en de zomerstal, die hij in zijn jeugd nog heeft meegemaakt.

 
  Leenspulletjes
Omdat de samenstellers van de tentoonstelling zoveel onderwerpen onder de loep hadden genomen bleek de belangstelling van de zijde van het publiek voor de opening opnieuw groot. Zoals meestal het geval is, wordt namelijk vaak via de pers een oproep gedaan om spulletjes uit te lenen die voor de tentoonstelling kunnen worden gebruikt.
Dit jaar was namelijk aan eigenaren van kostbare voorwerpen, die met de zomerstal te maken hadden, gevraagd deze ter leen te geven. In de vele boerenfamilies die de Beemster kent, zijn veel van van die kostbare dingen zuinig bewaard gebleven. Al deze leengevers waren natuurlijk uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling.

Henk Tol
De herinnering van Köhne aan Henk Tol. DEze ontstond in zijn jonge jaren tijdens een knalfeestje op de zolderkamer van de boerderij. Henk had toen de kale muren voor deze gelegenheid met zijn vrolijke tekeningen opgeluisterd.
Tal van de etsen en tekeningen die zo treffend door de talentvolle Tol op papier waren gezet, lieten weer genieten van diens dwae of romantische kijk op de wereld.

 

Deze expositie betrof een verlenging van de wintertentoonstelling. Henk Tol verdient deze extra aandacht ten volle. Helaas overleed hij op veel te jonge leeftijd.

  Honingbijen
Waar het betreft bijen haalde Köhne zijn herinnering op uit de tijd dat hij statenlid was bij de Provincie Noord-Holland. Hij was toen bezig met een project een strategie te ontwikkelen ter bescherming van bijen.
Bijenvolken worden namelijk geteisterd door plagen.
Vooral de varroamijt is funest voor het voortbestaan van bijen, die meer dan alleen maar honing maken. Zij zorgen namelijk voor de bestuiving van alles wat bloeit.
Köhne en zijn provinciale commissie kwamen tot de conclusie dat deze studie geen provinciale activiteit moest zijn maar zeker in euroverband moest worden aangepakt.
De tentoonstelling op de hooizolder van Westerhem geeft veel informatie over alles wat met bijenteelt te maken heeft. Bijenhouders en aspirantbijenhouders kunnen bij de vrijwilligers die allen een agrarische achtergrond hebben, uiteraard vragen stellen. (archieffoto: bijenkast in boomgaard Westerhem).
Brongas.
De derde herinnering van Köhne ging naar de brongasinstallatie, die Wouter Sluis uitvond om het overal in de Beemster opborrelende gas te gebruiken voor huishoudelijk gebruik, zoals verlichting, verwarming, koken en wassen. Op de hooizolder van Westerhem wordt de techniek getoond, die eind 19de eeuw eeuw werd ontwikkeld. Beemster telde in het verleden maar liefst 1400 brongasketels. Tot na WOII werd er nog veel gebruik van gemaakt maar in de jaren 70 van de vorige eeuw kwam ook in Beemster aardgas en werden de ketels afgesloten, ook al waren de gebruikers het er niet altijd mee eens. Er werd zelfs een vereniging opgericht tot behoud van brongas.
 
Op het erf van het Agrarisch Museum staat in verband met de historische waarde bij hoge uitzondering de enige nog werkende brongasketel in de Beemster. In de stolp is ook een installatie aangelegd, waarop speciale (zuinig bewaarde) speciale peertjes en een kachel kunnen branden. Köhne had voor deze opening een eigen gaskacheltje meegebracht dat indertijd door de familie zelf als badkamerverwarming werd gebruikt. Köhne verzocht de heer Evert Hoogenes, voorzitter van de Vereniging tot Behoud enz. het kacheltje aan te steken, waarmee de tentoonstelling als geopend werd verklaard.
  Zomerstal.
Als in het voorjaar de koeien springend de wei in gaan blijft de stal vuil achter. Vroeger werd deze "gewitteld" en ingericht als zomerstal. Alle kostbare familiestukken, zoals koperen potten, serviezen en andere huishoudelijke spullen kregen daarin een plekje. Het is een verdwenen traditie, maar Köhne vertelde, dat hij dit in zijn jeugd nog zag bij de buren.
De zomerstal van Westerhem is zo nu zo ingericht en een lust om te zien. Rijkversierde kaaspersen, een oude arreslee met belletjes en glimmend opgepoetste potten en deze koperen stoof. Ter toelichting vertelde een vrijwilliger dat de gebruikster haar lange rokken over de stoof trok om het 'van binnen' ook helemaal lekker warm te krijgen.
Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185a, maar ook Museum Betje Wolff, Middenweg 178, zijn vanaf mei t/m september geopend op dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.