Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Peter Al, de nieuwe prins Carnaval zette hofdames in het nieuw
    Middenbeemster, 6 december 2017
In de drukke weken voor Sint Nicolaas was er in de Beemster maar heel weinig aandacht voor een andere hoogwaardigheidsbekleder: Prins Peter van Carnavalsvereniging De Leutighe Kerckhanen.
Al vanaf 11-11 bereidt Peter Al zich voor op een schitterend carnavalsfeest in februari.
Daarom was hij 3 december al bezig visites af te leggen en één daarvan was het huisbezoek aan de verslaggever van deze site, net zoals Prins Cees dat in januari 2017 deed. Echter met dit verschil dat Prins Peter nu vergezeld werd door zijn hofhouding: grootvorst Nico Ruijter en beide hofdames Anja Walter en Mieke van Rooyen.
Het was een hele delegatie die naar binnen stapte, zelfs een beetje overweldigend: Prins Peter met zijn wijde cape en zijn steek met zulke lange veren dat ze net niet het plafond van de huiskamer 'afstoften'. Na hem kwamen binnen grootvorst Nico, die geholpen door de hofdames Anja en Mieke een groot opgerold doek naar binnen droeg.
  Dit bleek een heel nieuw decorstuk te zijn om te dienen als achtergrond voor het maken van de foto.
Mieke vertelde vol trots dat haar dochter, die studeert aan de grafische school dit decorstuk heeft gemaakt.
De schutting in de tuin bleek een uitstekende plek te zijn om het doek goed op te hangen. Dus de foto kon worden genomen.
Deze mogelijkheid van presenteren bleek nog zo nieuw dat even uitgeprobeerd moest worden hoe de beste opstelling was, waarbij natuurlijk de Leutighe Kerckhaen zelf er ook op zijn best moest uitkomen.
Zo moest het worden met v.l.n.r. Nico, Anja, Mieke en Peter.
Bijzonderheid: De hofdames dragen prachtige japonnen van koningsblauwe kant en zijde. Marieke verklapte dat Prins Peter bij zijn aantreden zijn hofdames helemaal in het nieuw had gestoken. "Ja, dat hoort toch zo?", vond de nieuwbenoemde prins, maar Anja en Marieke verzekerden dat dit echt een bijzondere geste was geweest en dat een nieuwe Prins zeker niet elk jaar zo'n royale duik in het zakje doet.
Niet alleen de dress maar ook nieuwe sieraden zoals de tiara maakten het geheel compleet.
 
  "Ach, je bent maar een keer prins Carnaval en dat brengt kosten met zich mee" glunderde prins Peter, terwijl hij vol trots zijn beide dames in hun nieuwe creaties bewonderde. Zelf had hij zich een nieuwe strikje aangemeten.
Het bezoek had nog even tijd voor een kopje koffie en daarbij vertelden Peter en Nico dat de nodige glaasjes bier allang niet meer tellen bij De Leutighe Kerckhaenen; veelal is het fridrank! Er wordt juist veel meer aan het sociale aspect gehecht. Daarom gaat de delegatie op bezoek bij zieken en eenzame mensen thuis en natuurlijk houden ze zoals elkaar weer hun boerenkieluurtje; Middelwijck en Breidablick en zeker ook de Lourdesschool zullen ze dit jaar zeker niet overslaan.
Een bezoek van Prins Carnaval met zijn raad van elf wordt daar zeer op prijs gesteld. Bezoeken bij andere carnavalsverenigingen zijn door de Leutighe Kerckhaenen grotendeels afgeschaft, op één uitzondering na: het bezoek aan de Amsterdamse Osseknorren, waar ook een paar Beemsterlingen lid van zijn.
De benoeming van Peter tot Prins Carnaval zorgde wel voor een probleempje. Peter schreef namelijk al jaren een toneelstukje voor de poppenkastvoorstelling van de kindermiddag, waarin hij zelf ook een rol invulde. Dat zal het komende kinderfeest dus door een ander moeten worden gespeeld. "Ik verzin er wel wat op!", verzekerde Peter; het stukje schrijf ik nog wel zelf".
 

Tijdens het laatste kinderfeest in februari ging het om de staf die was weggeraakt. Alle kinderen gingen naarstig zoeken en gelukkig werd die snel gevonden. Het is voor Prins Carnaval altijd oppassen geblazen dat die staf niet in andere handen komt, want om dit attribuut terug te krijgen, kost het de prins altijd wel een rondje.
Een andere bijkomstigheid van zijn benoeming is, dat hij uit de raad van elf Raad van Elf twee leden had gevraagd zijn hofdames te willen worden. "Ja, tegenwoordig zijn ook dames in de Raad van Elf vertegenwoordigd", aldus Grootvorst Nico. Het betekent dus dat er nog uitgekeken wordt naar mannen (of vrouwen) die de leeg gekomen plaatsen weer willen invullen. Sowieso zijn nieuwe leden van de club ook van harte welkom. (bel Mieke: tel. 06-24244557).
Het programma zal zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. Vast staat al wel dat het Boerenkieluurtje op 11 februari 2018 in De Kerckhaen zal worden gehouden en wel om 16.00 uur.