Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Gerda Hooijberg oudste lid Dichterskring Waterland
Door naar elkaar te luisteren word je een beter dichter
Middenbeemster, 16 februari 2017    

Dichterskring Waterland is nog steeds springlevend en bestaat al sinds 1981. Op woensdag 22 februari wordt in Proeflokaal Bakker weer een Taallokaal Open Podium gehouden.
Gerda Hooijberg, oorspronkelijk uit ZOBeemster en thans wonende in Purmerend is al sinds 1982 lid. Ze is het oudste lid en kan er dus veel over vertellen.
Ze duikt nog even in de geschiedenis: "In 1981 was het Flory Peettoom die de Dichterskring leven inblies. In 1990 kwam Ger Belmer er bij.... "Ja, hem missen we nog steeds. Hij was inspirerend, had verstand van zaken en natuurlijk was hij als bekend journalist taalkundig heel goed. Als hij een opmerking maakte, namen we dat ook aan. Leden van Dichterskring Waterland moeten namelijk wel kunnen accepteren dat we elkaar beoordelen of iets goed is of niet. We willen dat een gedicht taalkundig juist is en door naar elkaar te luisteren worden we er beter van".
Ze heeft tijdens ontmoetingen met andere Dichterskringen gemerkt dat in Waterland goede poëzie wordt gemaakt.

Helpen
Iedereen die geïnteresseerd is in poëzie wordt uitgenodigd voor Taallokaal het maandelijkse Open Podium bij Proeflokaal Bakker. Daarnaast komen de dichters op de 2e maandag van de maand bijeen bij een van de leden en worden de gedichten, die naar een opgegeven thema werden gemaakt, voorgelezen en beoordeeld door de andere leden. Die opmerkingen zijn natuurlijk positief opbouwend en dragen er toe bij dat de dichter zich kan verbeteren. Tenminste, indien hij/zij de kritische noten wil accepteren.
 
  Gedichtenwedstrijd
Door het stimuleren van elkaar kent Dichterskring Waterland veel activiteiten. Eén daarvan is de deelname aan de wedstrijd om een gedicht te schrijven naar een thema. Dit jaar is dat: 'Verbinding'. De gedichten moeten vrolijkheid uitstralen en de mensen aanspreken. Alle tien leden sturen daarvoor een gedicht in. De jury bestaat uit afgevaardigden van de Zorgcirkel, het Waterlands Ziekenhuis en Verpleeghuis Novawhere.
De uitreiking van de prijzen voor de wedstrijd is ook weer een feestelijke aangelegenheid. Dan mogen de inzenders allemaal hun gedicht voorlezen.
De juryleden hebben dan bekend gemaakt welke drie gedichten in aanmerking komen om op een banier te worden afgedrukt. Deze banieren krijgen een plekje in de hal van één van de drie instellingen en om de vier maanden wordt er gewisseld. Zowel in 2014 als in 2015 werd een gedicht van Gerda uitkozen.

Kobaltblauw en Karmijnrood
Haar gedichten en natuurlijk ook die van de andere leden van de Dichterskring staan ook in de prachtige uitgave van ´Kobaltblauw en Karmijnrood´, een boekje dat in samenwerking met Wherelant is uitgegeven.
De dichters kregen hun inspiratie bij het zien van de kunst die door de kunstenaars van Wherelant werden gemaakt.
 


 
De andere kant
 
je verbeelding omzetten
en fantasie laten gaan
naar de vage voorstelling
met nieuwe ogen zoeken
naar die zichtbare wereld
 
stukje voor stukje ontwaar
je meer silhouet van
het andere landschap
dat zich wat bleekjes uitbeeldt
omwikkelt met mistdraden
 
het maaksel van liefde
wordt omarmd en laat je
verlangen naar de andere kant

23 december 2016  - Gerda Hooijberg 
Naar het thema = Achterkant van het borduurwerk

Taallokaal en Straattheater
Dichterskring Waterland kent nog veel meer activiteiten. Allereerst natuurlijk de maandelijkse Taallokaal Open Podia, die van september t/m maart worden gehouden. Iedereen die iets wil voordragen (een gedicht, een kort verhaaltje van zichzelf of van iemand anders) is hiertoe in de gelegenheid en bezoekers krijgen een leuke opdracht die ze aan het eind van de avond mogen voordragen.
Dichterskring Waterland doet eveneens mee aan Straattheater in Purmerend en de inzendingen worden dan door een jury beoordeeld. Het winnende gedicht wordt op een banier afgedrukt en aan de zijkant van Proeflokaal Bakker opgehangen.

 

  Dit jaar mag iedereen meedoen met het thema dat nog bekend gemaakt moet worden. Verder worden door Dichterskring Waterland dichterskringen uit Zaandam, Heerhugowaard of Haarlem ontvangen of er wordt een tegenbezoek afgelegd.
Zaandam heeft trouwens al laten weten een dichtersfestival te willen gaan organiseren en daar zullen de dichters van Waterland zeker aan mee doen.

Nog meer activiteiten

Dichterskring Waterland deed eveneens mee aan de Monumentendag in de Nicolaaskerk en bij Allerzielen in de Taborkerk.
Gedichten met muziek en projectie
Ze waren eveneens aanwezig bij de opening van het seizoen bij de Purmaryn, samen met Crescendo. Naar aanleiding van de muziek maken ze een gedicht en lezen die dan voor, alvorens de muziek gespeeld wordt. De gedichten worden ook geprojecteerd, zodat iedereen ze kan meelezen.
De Dichterskring wordt regelmatig uitgenodigd om ergens een avond te verzorgen, vaak met muzikale begeleiding. Naar aanleiding van het thema Romantiek werd met Fluvio een combinatie gemaakt van pianomuziek en een muziekgezelschap in het kerkje van Kwadijk.
Bovendien verleent de Dichterskring maandelijks medewerking aan radio L.O.V.E. in Edam/Volendam.
 
  Zo zitten de leden van de Dichterskring Waterland tijdens Taallokaal Open Podium bij elkaar in Proeflokaal Bakker in Purmerend. Eén lid leest voor terwijl de anderen kritisch positief luisteren.
De dichterskring telt momenteel 10 leden en dat is een mooi aantal om iedereen de aandacht te kunnen schenken, die hij/zij verdient.
Aan het lidmaatschap is uiteraard wel een kleine contributie verbonden om kosten te dekken als bijvoorbeeld een lerares poëzie wordt uitgenodigd.

Het eerstvolgende Open Podium is dus op woensdag 22 februari 2017.
website www.dichterskringwaterland.nl