Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Fotomomentje met de ganzeveer in Betjes Kippenrust
   
Middenbeemster, 18 februari 2017
In Museum Betje Wolff heerste op zaterdag 18 februari een ongewone drukte. Extra vrijwilligers waren aanwezig om een bijzondere bezoeker welkom te heten en rond te leiden. Er werd namelijk een film gemaakt over Betje Wolff-Becker, de naamgeefster van het museum.  Deze film zal worden gebruikt als promotiemateriaal voor de website of als een korte inleiding/impressie tijdens een museumbezoek. Betje werd gepersonificeerd door de jonge schrijfster Bregje Hofstede, die qua figuur en uiterlijk best wel iets weg zou kunnen hebben van de 18de eeuwse bewoonster van dit huis. Bovendien is zij, net als Betje, een jonge schrijfster die al boeken, essays en verhalen publiceerde.  

  De geschiedenis van de Vlissingse Betje en haar latere belevenissen in een boerendorpje in de Beemster had Bregje altijd al bijzonder aangesproken. Ze probeerde zich daarbij voor te stellen hoe het leven hier voor Betje moet zijn geweest. Filmproducer Paul Kramer vond dat een idee om eens te verfilmen. Dus trok Bregje zaterdagmorgen aan de glimmend gepoetste deurbel van het museum en werd daar verwelkomd door een van de vrijwilligers van het museum.
Na de ontvangst in de tuinkamer werd Bregje door de vrijwilligers rondgeleid: het schrijfkamertje Kippenrust (zoals Betje dat toen noemde), de keuken, de opkamer, de zolder, de tuin en het koetshuis.
Op al haar brandende vragen kreeg ze een bevredigend antwoord, want de vrijwilligers hadden zich op dit bezoek terdege voorbereid. Tussen de opnames door werd voor de pers even een fotomomentje georganiseerd op de zolderverdieping, in het schrijfkamertje Kippenrust waar Betje haar literaire gedachten optekende. Als de echte Betje zat Bregje achter de schrijftafel van haar 17de eeuwse idool en stelde zich voor hoe Betje daar eertijds (1759-1777) had gezeten en met de ganzeveer haar brieven en gedichten schreef.
Aan het bezoek was heel wat vooraf gegaan. Zo moesten voor de film een aantal aanpassingen aan de inrichting van het museum worden gedaan om zoveel mogelijk echt te kunnen herinneren aan die lang voorbije tijd. Een bijzonder moment zou het tonen zijn van de onlangs in het bezit van het museum gekomen originele brieven van Betje en Aagje. Bregje, zeer onder de indruk, mocht ze even vasthouden.
De vrijwilligers waren wekenlang in de boeken gedoken om maar zoveel mogelijk informatie over de beroemde Beemster schrijfster Betje Wolff te kunnen verstrekken, maar ze wisten niet wat Bregje zou gaan vragen.
  Alie Vis, conservator van het museum had weer eens Betjes lange gedicht 'Beemster Winterbuitenleven' onder de loep genomen. Daarin vertelt Betje precies hoe verlaten ze zich voelde. "Iedereen is weer naar de stad vertrokken en ik zit in het 'Beemster slijk'. Ze vertelt hoe koud het toen kon zijn en omschrijft deze plek als 'Spitsbergens barre kust'. Vertroostend vindt ze echter het uitzicht op de pastorietuin en de kerk.
Alie denkt dat de film, die ongeveer ruim een kwartier zal duren, ergens in mei klaar zal zijn, maar deze zal niet in zijn geheel in het museum vertoond worden. Het worden kleine stukjes. "Bezoekers hebben toch geen rust om zo lang naar een film te kijken", zegt ze.
Evalien Brinkman ontving Bregje in de keuken, waar ze vertelde hoe Betje in Beemster verzeild raakte, dat ze na de dood van de dominee Wolff samen met Aagje in De Rijp hebben gewoond en later naar Frankrijk gingen, maar ook over het dagelijks leven in de pastorie. Al haar verworven kennis kon Evalien echter maar matig spuien omdat Bregje veel vragen stelde, die meer gericht waren op het huishouden zelf. Zo wilde ze weten waar die trap in de keuken voor diende. Nieuwsgierig was Bregje ook naar het hete hangijzer, want dat is in deze oude keuken natuurlijk wel aanwezig. Evalien wees haar op de ijzeren staaf, waar de roodkoperen ketel aan was opgehangen. "Als deze heel laag hangt wordt het ijzer heet!"  
  Aafje de Jong ontving de gast in de opkamer waar ze vertelde over hoe koopmansdochter Betje op 21-jarige leeftijd aan die oude dominee Wolff werd gekoppeld. De eerste jaren waren heel moeilijk voor de levendige Betje; de echtelieden gingen elk hun eigen gang en gezamenlijke bezoeken legden ze niet af. Afgezonderd in haar kamertje schreef Betje haar brieven en gedichten, maar ze kreeg veel kritiek over de scherpe toon waarmee ze over Wolff schreef. Later gingen ze elkaar meer waarderen en de Betjes toon werd milder. Tussen beiden ontstond langzaamaan een betere harmonie. Bekend is dat ze elkaar voorlazen. Waar in Beemster de godsdienst nog de boventoon voerde, ging Betje boeken lezen over de de 'Verlichting', de nieuwe cultureel-filosofische en intellectuele stroming.
Tussen de gesprekken door werd Bregje in alle hoeken van het museum, maar ook daarbuiten gefilmd. Eerst in de tuin, waar natuurlijk nog geen bloemetjes en bijtjes te bespeuren waren, maar Paul vertelde hoe hij deze tuin onlangs nog eens een flinke opknapbeurt had gegeven.
Daarna werden de opnames verplaatst naar de voorkant van het huis. Daar bevonden zich de grote deuren van het koetshuis. Paul vertelde hoe de dominee zijn bezoeken aflegde. De deuren werden opengezwaaid en de koets naar buiten gereden.
Bregje kreeg zelfs de gelegenheid om even te ervaren hoe je in zo'n wiebelig voertuig moet stappen.
 
  Langs de Middenweg was het op dat moment erg druk met voorbijrazende auto's, maar ondanks die herrie gingen de opnames toch door. Praten was daardoor niet mogelijk maar filmproducer Paul Kramer gaf nu met de vingers aanwijzingen. Toen, als bij toverslag, liet de zon zich even zien en meteen werd besloten om de schrijfster even te filmen terwijl ze op weg was naar haar bestemming van die middag.
Zoals altijd duren geplande activiteiten langer dan ingeschat. Daarom werd besloten de opnames in de kerk maar achterwege te laten. Er zal bij het opgenomen materiaal echter genoeg zijn om er een korte filmimpressie van te maken, waardoor Museum Betje Wolff een prima PR zal krijgen.