Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Ook Bibliotheek Beemster zoekt vrijwilligers voor
Voorleesexpress, Leesgroep en Formulierenspreekuur
   
Middenbeemster, 22 februari 2017
 

De deur van Bibliotheek Beemster, Tempel van kennis staat voor allemaal en iedereen wijd open. Je kunt er niet alleen boeken lenen en/of lezen, maar de Bieb ontwikkelde daarnaast ook diverse activiteiten om het publiek te dienen, zoals het aanbieden van lezingen, cursussen en workshops. De drie laatste loten aan de stam zijn de Voorlees Express, de Leesgroep en de Formulieren brigade.
Namens de bibliotheek wil Saskia den Hartog een hartstochtelijke oproep aan Beemsterlingen doen om deze leuke, belangrijke en bevredigende taken, die alleen door vrijwilligers kunnen worden vervuld, op zich te willen nemen.

Bij een gesprek met Saskia in de Bibliotheek startte ze met te vertellen over de Voorleesexpress. Deze is bestemd voor gezinnen, waarvan de ouders zelf niet of slecht kunnen lezen en daarom hun kinderen niet kunnen voorlezen. Dat geldt soms voor Nederlandse gezinnen maar zeker voor mensen die zich hier vanuit het buitenland hebben gevestigd. Gedurende 20 weken gaat een vrijwilliger bij een gezin thuis een uurtje voorlezen. Voorwaarde is wel dat een ouder daarbij aanwezig is. Vaak zitten deze ouders al op een scholingscursus en kunnen al wat Nederlands spreken. Na 20 weken kunnen ze het voorlezen overnemen. In Beemster zijn twee gezinnen waar dat bij gebeurt.

  De leesgroep met volwassenen heeft ook al zijn beslag gevonden. Op dinsdagmiddag wordt die in de Bibliotheek gehouden en enkele vrijwilligers hebben zich daarvoor ingezet. Het gaat heel leuk, want de leesstof is zeer aansprekend. Zo zijn er in de bibliotheek diverse leesboekjes voorhanden, waarin alledaagse dingen worden voorgelegd, bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt. Deze leesgroep is eveneens bestemd voor laag geletterden (soms ook Nederlands) maar zeker voor anderstaligen, die samen een gemêleerd gezelschap vormen. Alle deelnemers hebben hetzelfde doel, namelijk hun Nederlands te verbeteren. Iedereen laat de ander in zijn waarde.

Ontdekkingsreis
Voor deze cursisten is de voorleesgroep een echte ontdekkingsreis in de Nederlandse taal. Daarom is het boekje 'De hond in de pot' een prachtige manier om Nederlandse spreekwoorden een beetje te kunnen begrijpen. Het lokt ook vaak uit tot discussies, van : 'hoe zegt men zoiets in het land van herkomst.
Het loopt nog niet storm in Beemster waar het betreft aanvragen om mee te mogen doen aan de Leesgroep. De vrijwilligers die nu helpen zijn misschien op dit moment nog wel genoeg aanwezig, maar nieuwe vrijwilligers zullen zeker gaarne worden verwelkomd. Ook voor hen zal het deelnemen aan de Leesgroep zeker hartverwarmend en interessant zijn.

 

 

Formulierenbrigade
Er is nog een activiteit die Bibliotheek Beemster wil starten en dat is de Formulierenbrigade. Vrijwilligers van deze brigade helpen bij het invullen van aanvraagformulieren of het lezen en begrijpen van brieven van instanties. Het uitleggen van bijsluiters van recepten kan daar eveneens onder worden verstaan.
De doelgroepen zijn vaak ouderen die het lastig vinden om de ambtelijke taal van een officiële brief te begrijpen, voor jongeren die moeite hebben met het lezen en begrijpen van contracten, maar zeker ook voor anderstaligen, die met allerlei vragen zitten.

In Bibliotheek Purmerend draait de Formulierenbrigade reeds met groot succes maar helaas hebben zich bij Bibliotheek Beemster nog geen voldoende vrijwilligers gemeld. De gedachten gaan uit naar iemand met een administratieve of onderwijs achtergrond, die de vraagstellers kan helpen. Het verwezenlijken van de Formulierenbrigade zit dus nog even in de wachtkamer, maar mochten vrijwilligers, naar wie dus zeer hoopvol wordt uitgekeken, zich melden dan is de start van de Formulierenbrigade op donderdagmorgen. Tegelijkertijd wordt door Maatschappelijk Werk in het gebouw van het CJG ook spreekuur gehouden, waar eventueel naar kan worden verwezen.
 

Vrijwilligers (ook als gezin) voor de Voorleesexpress of als lezer voor de Leesgroep voor volwassenen zijn eveneens van harte welkom.
Meer Informatie: Saskia den Hartog
Tel.: 06 14 305 887