Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Leutige Kerckhanen vierden feest in Midden- en Westbeemster
En voor alle leden van de Raad van elf een nieuwe steek
Middenbeemster, 28 februari 2017

De Beemster is nu niet bepaald een plek waar het Carnaval voet aan grond heeft gekregen. Toch is het de Carnavalverseniging De Leutige Kerckhaenen al 44 jaar geslaagd om uitbundig feest te vieren.
Het Carnavalsfeest liep vanaf 23 februari tot aan de 27ste en daarbij werden vele bezoeken afgelegd. Aan Breidablick, Middelwijck, De Kerckhaen en de Miewijdt. Daarbij werden door de Raad van 11 de splinternieuwe steken gedragen, die ze als vervulling van de wensboom van de RABO hadden mogen ontvangen. Al na het feest op vrijdagavond 23 februari in De Kerckhaen gevierd te hebben was er al goed getoast, maar dat was geen reden op zaterdag vermoeidheid te tonen, al hadden een paar leden zich nu al verslapen.

 
 
Niettegenstaande dat gingen tijdens het koffieuurtje in Middelwijck de beentjes om klokslag 10 uur van de vloer met de polonaise in een lange rij achter Prins Cees aan.
Dit verslag volstaat met veel plaatjes en weinig tekst.
  Prins Carnaval en zijn gevolg werden van harte welkom geheten door Marijke Pot, coördinator activiteiten Middelwijck. Het publiek had wat talrijker kunnen zijn, maar carnaval werd door de bewoners van Middelwijcker niet uitbundig om gevierd.
 
De Leutige Kerckhaenen hadden een heel aardig programma samengesteld, dat bestond ui thet raden van liedjes naar aanleiding van een tableaux vivant: twee bierglaasjes betekenden het Kleine Café in de Haven uit.   Dit gezelschap gaven vorm aan ' Mien met de banjo en Stien met de mandolien' . Het liedje dat geraden werd, kon natuurlijk lekker meegezongen worden en voor de winnaar was er een presentje.
 
Deze tableaux waren makkelijkt te raden: de drie chinezen met de contrabas en zakdoekje leggen. Het werd een gezellige zangmoment voor iedereen.
 
In de gelagkamer van De Kerkhaen en Westbeemster werd het om 13.00 uur druk en gezellig. Hier werd het kindercarnaval gevierd.   Die kwamen al spoedig aan de hand van de ouders binnendruppelen en ze bleken allemaal prachtig verkleed. Het begon met een poppenkast voorstelling.
 
Ze genoten van de avonturen van Jan Klaassen (Peter) en Katrijn (Anja). Klaassen was de staf van Prins Cees kwijtgeraakt en kon hem nergens vinden. Dat was een ramp, want dan kon er geen carnaval gevierd worden.   Alle kleintjes moesten helpen zoeken en de staf werd gelukkig gevonden. Het feest kon beginnen, maar niet nadat Prins Cees Geert Heikens van de Binnendijks een onderscheiding had omgehangen.
 
 

Daarna was het natuurlijk weer meedoen aan de polonaise, waar veel kleintjes (soms heel klein peuters) zich entoehousiast bij aansloten.

Het was verwonderlijk dat ze allemaal de liedjes zo goed konden meezingen want het was geen 'Paard in de gang", maar veel liedjes van K3 en die waren dus ook heel geschikt om op te marcheren.