Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Liesbeth en Wies vertelden over Tom-TheaterOpMaat
Met de Thuiszorg op de hak genomen
Zuidoostbeemster, 6 februari 2017    

Op maandag 10 april is in Onder de Linden nog éénmaal de opvoering van het toneelstuk 'Een eigen thuis' door TOM-TheaterOpMaat bij te wonen. Op 12 december 2016 traden ze met dit stuk al in dit theater op en ontvingen grote waardering. TOM neemt op waarlijk groteske manier de huidige miserabele toestand in de thuiszorg op de hak. Reden om eens contact op te nemen met Liesbeth Havik (r) en Wies Ronda (l).
Liesbeth is degene, die de teksten en de liedjes schrijft en ze wordt bijgestaan door haar inspirerende rechterhand: Wies. De overige actrices leveren hun bijdrage aan de teksten door gevallen uit de praktijk te signaleren.

  Huiveringwekkend
De actrices zijn afkomstig uit Beemster, Purmerend en Wognum. Vijf daarvan hebben een zorgachtergrond. Als mantelzorgers zijn ze dus ervaringsdeskundigen en hun verhalen zijn vaak huiveringwekkend lachwekkend. Op subtiele wijze stellen ze door TOM aan de kaak hoe instanties en overheid ouderen laten 'genieten' van 'zorg op maat'.
Zo worden de meest vreemde regeltjes bedacht en besluiten worden vooral genomen om de thuiszorg efficiënter en dus goedkoper te maken. Deze leveren echter in veel gevallen geen verbetering op. Integendeel: vaak leiden ze tot onbegrijpelijke toestanden.
Niet altijd even aardig
Liesbeth en Wies moeten wel toegeven dat ook niet alle ouderen even aardig tegen elkaar zijn. Er wordt door de bewoners in tehuizen nogal eens gelogen en gemeen gedaan en dat is voor het personeel ook niet altijd leuk.
Om daarvan een voorbeeld te geven kruipen ze spontaan in een van de scénes die ze spelen: Wies in de rol van een geagiteerde bewoner en Liesbeth als thuiszorgster, die met sussende woorden het gesprek weer in goede banen poogt te leiden.
... Heel even leken ze de interviewer helemaal vergeten te zijn, zo zaten ze in hun rol. Dat was wel even een heel bijzonder ogenblik in dit gesprek.
 
  Overal uitgenodigd
Wies vertelde dat zij, Anneke, Yvon, Ans en Liesbeth eerder speelden in de cabaretgroep van de Zorgcirkel. Daar hadden ze zoveel plezier aan dat ze zijn doorgegaan. Later kwamen Ina en Els er bij en nu vormen zij al ruim vijf jaar theater TOM-TheaterOpMaat. Alle zeven zijn de zaak zeer toegedaan en hopen dat hun voorstellingen iets kunnen bijdragen aan het verbeteren van de huidige wantoestanden. Hun formule slaat aan en wordt gewaardeerd. Zo komen van uit heel Waterland, maar ook van ver daar buiten, zoals uit Alkmaar, Hoorn of Den Helder uitnodigingen binnen voor een optreden, waarbij ook vaak voor zorginstellingen.

Het liefst spelen ze voor een niet al te grote groep tot 60 personen, zoals in Onder de Linden. Als het een groter publiek betreft richten ze de zaal zo in, dat iedereen hun zo dicht mogelijk 'op de huid' kan zitten. "Meestal merken ze aan de reacties dat wat ze willen overbrengen 'aankomt', vertelt Liesbeth. "Toch hebben we een optreden gehad, waar het doodstil in de zaal bleef". Het ging toen over dementie. We wilden daarom na afloop maar weer zo gauw mogelijk naar huis. Toen hoorden we van iemand, dat het publiek juist zó bij het onderwerp betrokken was geweest, dat iedereen het stilzwijgend had ondergaan. Het was voor ons een geruststelling dat we toch niet voor niets hadden gespeeld".
Het was heel plezierig te praten met twee zulke enthousiaste dames, bij wie het plezier om hun activiteit uit de ogenstraalde, maar die ook de kwaliteiten van ieder van de vijf afwezige leden opsomden. Met z'n allen hebben ze er veel werk aan, want behalve de vele optredens werken ze ook al naar een nieuwe voorstelling toe.

  Flexibel
"Niet alles ligt bij het instuderen helemaal vast. Zo komt het ook wel eens voor dat tijdens een voorstelling een nieuw onderwerp zomaar naar boven komt borrelen en dan wordt het gewoon ter plekke meegenomen in het spel", aldus Liesbeth. "Ja, we zijn heel flexibel wat dat betreft", beaamt Wies. "Geen enkele voorstelling is daarom precies hetzelfde.
Studio
Na het interview hadden de dames nog een verrassing te laten zien: eerst het berghok vol toneelacquisieten zoals stoelen, kastjes, schemerlampen, schilderijen, een vogelkooi... Op de zolder van Liesbeths huis hebben ze een eigen studio waar wekelijks de toneel repetities worden gehouden. Het gordijn werd even opengetrokken om de daarachter hangende rijke sortering oude damesjurken, -jassen, -blouses en -rokken, kleding te laten zien. Deze kleding is uiteraard onmisbaar voor het type toneelstuk dat TOM-theater opvoert. Modieuze, soms extravagant of confectie, al naar de smaak van diegene, die de kleding ter beschikking heeft gesteld.
 
  Pruiken
Maar de grootste toneelschatten bevonden zich in dit ladenkastje: prachtige damespruiken van echt mensenhaar. "Daar zijn ook heel wat bijzondere verhalen over te vertellen", verklaarde Liesbeth. "We vonden synthetische pruiken niet zo geschikt voor ons doel. Maar hoe kom je nu aan echte pruiken? We vroegen het aan Hans van Wilgenburg die een opsporingsprogramma op de radio had. Het gevolg was dat we een groot aantal prachtige exemplaren mochten ontvangen."
Meestal ging de schenking vergezeld van ontroerende verhalen. Zo'n pruik draagt men immers niet voor de lol. Dan liggen overleven en overlijden dicht bij elkaar
Het werd zo dus wel een bijzonder maar indringend gesprek ten huize van Liesbeth Havik in Zuidoostbeemster. Om ze zelf mee te maken is 10 april misschien een mogelijkheid maar wel werd er bij verteld, dat Onder de Linden al bijna is uitverkocht.
Website

Inmiddels is er wel een website gemaakt www.tom-theateropmaat.nl"