Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

De zes dames en één heer van Buurtzorg de Rijp en omstreken
nu in hun
Buurtzorgauto's overal in Beemster gesignaleerd

    Middenbeemster, dinsdag 18 juli 2017
De laatste tijd worden in Beemster veelvuldig auto's van de Buurtzorg De Rijp en omstreken gesignaleerd. Dit is de organisatie waar zeven verpleegkundigen op een zeer toegewijde wijze thuiszorg verlenen.
Nadat sinds 2006 in heel Nederland op steeds meer plekken Buurtzorg teams ontstonden, was Buurtzorg De Rijp e.o. in januari 2016 de zoveelste loot aan de stam van Buurtzorg Nederland.
Buurtzorg Nederland heeft voor ogen cliënten in een thuissituatie de best mogelijke zorg te verstrekken zonder ingewikkelde administratieve tussenstations, die vaak de oorzaak zijn van het stagneren van hulpverlening.
 
Deze acht verpleegkundigen van Buurtzorg De Rijp e.o. staan met elkaar in contact door middel van internet. Dat wil zeggen: ze hebben allemaal een I-pad bij zich waar ze alle informatie over een cliënt vastleggen. Zo houden ze elkaar via een centrale computer precies op de hoogte.

En dit zijn ze dan de 'keien' van Buurtzorg De Rijp e.o.: Marije, Barbara, Ilse, Rianne, Mandy, Youp en Anita.

Persoonlijk heb ik een maand van nabij mogen meemaken hoe deze dames en één heer hun beroep uitdroegen. Ze kwamen de wondverzorging van mijn echtgenoot. Al direct viel op met hoeveel enthousiasme zij hun taak vervulden. Ze kwamen opgewekt binnen, maakten een praatje en zorgden dat er genoeg verbandmiddelen aanwezig waren, via een eigen leverancier. Die bestellingen gingen eveneens via internet meteen de deur uit, die de volgende dag werden thuisbezorgd.

Ook namen ze zelf het initiatief om een douchestoel te bestellen.Het lijken maar ogenschijnlijk kleine dingetjes, maar dat alles werd zo moeiteloos geregeld. Het rechtstreeks contact met de behandelend arts was uiteraard een vanzelfsprekendheid.
Eigen initiatieven
Allemaal vertelden ze, dat ze sinds ze bij Buurtzorg werkten 'fluitend' hun dienst verlenen. Ze zijn in staat hun eigen initiatieven te nemen om hun cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en hoewel ze altijd op de afgesproken tijd voor de deur stonden, zonder de tijdsdruk te voelen die ze vaak bij andere zorgverlenende instanties ervoeren.
Ze hadden zelfs tijd voor een gezellig babbeltjeomdat ze de regie in eigen handen hadden en alles zelf gemakkelijk konden regelen, aldus Youp tijdens een van de huisbezoeken, waarbij hij vertelde over zijn overstap van het ziekenhuis, waar hij voorheen werkte, naar de Buurtzorg.
 
Thuiszorg is ook midden in de nacht paraat. Youp zelf kwam helemaal uit Schermerhorn naar Middenbeemster om een cliëntt, die was gevallen 'weer in bed te helpen'.
  Zo hebben wij in die maand bijna alle zeven verpleegkundigen leren kennen. Anita overhandigde bij een huisbezoek het grote jubileumfotoboek van Buurtzorg Nederland uit 2016, waarin verhaald werd over het ontstaan van Thuiszorg Nederland. Jos de Blok en Gonnie Kronenburg en Ard Leferink stonden aan de wieg er van en hebben hun initiatief beloond gezien want in 2016 telde Buurtzorg Nederland al dertien duizend medewerkers, allemaal verdeeld over kleine teams tot 10 verpleegkundigen, die een stad, buurt of regio bedienen.
In het boek komen tien patiënten en verpleegkundigen aan het woord om te vertellen over wat er allemaal mogelijk is bij Buurtzorg Nederland en hoe die hulp werd ervaren.
Helaas kon Buurtzorg de Rijp in dat boek nog niet worden opgenomen, omdat bij het verschijnen ervan in 2016 het team nog net niet was opgericht.
In januari 2017 werd echter wel de eerste verjaardag in alle luister gevierd.
Wekelijks hebben de leden van het team een 'bijpraatmiddag' om ervaringen uit te wisselen en te bespreken. Als advies moet worden ingewonnen, kunnen ze altijd terecht bij een regio manager of in hoogste instantie bij Jos en Gonnie zelf.
Het gaat heel goed met Buurtzorg De Rijp en daarom zijn nu drie auto's aangeschaft, waarmee Buurtzorg De Rijp duidelijk herkenbaar rond rijdt.
 
 

Toenemende vraag om zorg
Tijdens de bezoeken die de verpleegkundigen thuis brachten, werd wel duidelijk dat de vraag naar thuiszorg ook in Beemster behoorlijk toeneemt. Er wordt namelijk zoveel beroep op Buurtzorg de Rijp e.o. en andere zorgverlenende instanties gedaan, dat ze voor elkaar 'de vliegen zeker niet weg vangen'.

Het team de Rijp e.o. verzorgt een regio van flinke omvang, namelijk van Alkmaar, Schermer en Beemster tot Purmerend. Daarom wordt ook al stilletjes gedacht om bijvoorbeeld voor Beemster een apart team te vormen.
Dus staat op de Facebookpagina van Buurtzorg De Rijp een oproep voor versterking. (Wijk)verpleegkundigen/wijkziekenverzorgenden worden gevraagd om zowel het team te versterken als het realiseren van een eigen afdeling in Beemster.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch melden via 06-23014063. Het e-mailadres is derijpeo@buurtzorgnederland.com