Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Workshopavond: Gebiedsontwikkeling 'De Blauwe Morgenster'
Middenbeemster, 12 juli 2017
Een deel van het schoolgebouw van openbare basisschool De Blauwe Morgenster aan de Nicolaas Cromhoutlaan in Middenbeemster is aan vernieuwing toe. Dat wil zeggen: de containers die later werden bijgeplaatst. De Gemeente Beemster vond het nu een goed moment om eens te kijken hoe in de toekomst het schoolgebouw zo efficiënt mogelijk zou kunnen worden gebruikt en welke kansen en mogelijkheden er zijn. Zou bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdzorg en bibliotheek ook een plek kunnen krijgen in het schoolgebouw?
Maar ook hoe de knellende verkeersituatie rondom de school kan worden verbeterd. De gemeente vroeg het bureau lSMaatwerk om tijdens gesprekken met buurtbewoners eens te peilen wat er zoal leeft onder de bevolking.
 
     
De heer Harry Mars van het projectbureau ISMaatwerk verwelkomde op dinsdag 11 juli bewoners van huizen rond de school, met name de R.Hogerbeetsstraat en het T. de Coeneplein, die vooral hebben laten blijken veel overlast te ondervinden van verkeersdrukte rond het in- en uitgaan van de school.
Bewoners van huizen aan de B. Hollanderstraat hadden voor deze workshopavond geen uitnodiging gekregen, zodat zij bijvoorbeeld niet konden reageren op een opgeworpen voorstel meer parkeerruimte op de groenstrook voor hun huis te creëren.
Er werden evenwel heel wat plakbriefjes ingeleverd, waarvan de meeste inderdaad de verkeerssituatie betroffen.
 
  Waar de school in de toekomst nog meer leerlingen (tot plm.1400!) verwacht, is dit verkeersprobleem zeer zorgelijk. Volgens bewoners van de Rombout Hogerbeetsstraat is het weggedrag van de ouders die met de auto komen onverantwoord, ze veroorzaken nogal eens schade en reageren dan vaak op het onbeschofte af. Automobilisten die in deze smalle en doodlopende straat moeten keren, brengen de veiligheid voor fietsende moeders en kinderen in gevaar. "Het is maar te wachten tot er echt doden vallen", aldus één van de aanwezigen. Een conclusie was dat de ingang van de school aan het T.de Coenelaantje niet meer als zodanig gebruikt dient te worden, maar dat er een andere ingang komt, via een brug over de sloot naar de B.Hollanderstraat.
Eigenlijk heeft de school zes ingangen en die zijn nodig om de vele leerlingen die de school nu al telt, een beetje gereguleerd toegang te verstrekken. Daarom moet er één grote hoofdingang komen aan het T.de Coeneplein waarlangs afsplitsingen komen naar de diverse gebouwen, die bij het gebiedsontwikkelings-project worden betrokken. Omdat de Jeu de Boules vereniging heeft verklaard wel bereid te zijn te verhuizen naar een even goede plek, kan er meer ruimte geschept worden. Misschien zou een medisch centrum in een nieuw gebouw kunnen worden gerealiseerd waarin de huisarts en de fysiotherapie ook meer ruimte krijgen, maar of het ook een goed idee is om de bibliotheek daar bij te betrekken en dus maar te slopen?  
  De tweede helft van de avond werden de aanwezigen in twee groepen gescheiden en die gingen onder leiding van de heren Geert Jan Hellinga en Harry Mars met de kaart erbij bekijken hoe oplossingen toegepast zouden kunnen worden. Weer rees de vraag waarom de Gemeente Beemster heeft besloten geen nieuwe school in de nieuwbouw te willen plaatsen. Hellinga liet zien hoe gunstig de school hier ligt ten opzichte van andere belangrijke punten, zoals het winkelgebied en de kerk. Het Gemeentehuis blijkt overigens allang niet meer in de plannen voor te komen, Vast staat dus, dat 'De Blauwe Morgenster' ook in de toekomst op deze plek zal blijven al moeten er wel behoorlijk radicale beslissingen worden genomen.
Eerst zien en dan geloven!
Het geheel deed meer aan als het bouwen van luchtkastelen. Je kreeg als het ware een gevoel van: "Roept u maar!!!". Dus werd de brede school met kinderopvang, jeugdzorg, bibliotheek, een medisch centrum, compleet met apotheek, het al (uitgedunde) gemeentelijk bestuur of een gemeenschapshuis als haalbaar opgesomd. Maar wie moet al dat moois gaan betalen? Menig deelnemer zal zich hebben afgevraagd of de Gemeente Beemster het geld daarvoor wel zal kunnen ophoesten.
Het Projectbureau ISMaatwerk zal er in ieder geval een leuke opdracht aan hebben gehad en bleek op deze workshopavond ook in staat bij de deelnemers enthousiasme te kweken.
 
In ieder geval komt er in september/oktober nog een vervolg naar aanleiding van de uitkomst van deze en andere gespreksavonden.