Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Agnes de Boer liet Beemsterlingen vertellen over hun jeugd op één van de forten van de Stelling van Amsterdam in Beemster
   
Middenbeemster, 22 juni 2017
Agnes de Boer, projectleider en schrijfster van historische verhalen wil een boek gaan schrijven over de historie van de forten van de Stelling van Amsterdam in het algemeen en over de forten van Beemster in het bijzonder..
Met name wil ze persoonlijke verhalen optekenen van mensen die op of rond de forten hebben gewoond (of nog wonen). Daarom organiseerde ze in de kantine van IJsclubgebouw Bamestra op donderdag 22 juni een bijeenkomst. Op haar oproep in de media reageerde een aardig aantal belangstellenden, die welhaast allemaal herinneringen bij zich droegen aan hun jeugd op die toch wel besloten plekken in de Beemster , waar onbevoegden niet welkom waren.
 
  Het betekende vaak. dat kinderen eigenlijk geen vriendjes of vriendinnetjes thuis konden uitnodigen om er te spelen.
Heel goed herinnerden ze zich gebeurtenissen die zich op het fort afspeelden: de activiteiten van de soldaten, de bevoorrading en vooral de stilte van de natuur, waarin ze konden ravotten of zwemmen in de fortgracht. Bekende fortbewoners was het gezin Prijs op Spijkerboor (foto G.Heikens).
Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werden veel forten nog voor militaire doeleinden gebruikt en ze bleven met geheimzinnigheid omweven voor buitenstaanders. Er werd zelfs gefluisterd, dat daar kernkoppen van het Amerikaanse leger lagen opgeslagen.
Soms vermeldden krantenkoppen dat jongelui hadden ingebroken in een leegstaand fort en dan was er huivering over wat er zou kunnen gebeuren als.... Maar in 1990 lagen de forten van de Stelling van Amsterdam er veelal ongebruikt bij. Omdat toen, op enkele vrijwilligers na, aan de Stelling van Amsterdam als historisch militair bouwwerk nog geen waarde werd gehecht, kwamen ze in verval. Er kwamen nieuwe eigenaars en die hadden soms wel mooie plannetjes. Zo werd het fort van Velzen bijna geheel gesloopt om er een andere bestemming aan te geven. En juist dat was eigenlijk de aanleiding om de Stelling toch met een ander oog te bekijken en werd het geheel als Werelderfgoed van de Unesco aangemerkt.  
  Na die tijd groeide de belangstelling voor de historie en er ontstonden allerlei initiatieven om de forten een andere goede bestemming te geven. Bijvoorbeeld fort Spijkerboor: een historisch museum in een natuurgebied, fort Benoorden: een wijnhandel en fort Nekkerweg kreeg een horecabestemming.
De fortwachterswoningen bleven evenwel bewoond en blijkens de verhalen van de aanwezigen, die na het vertonen van oude foto's allengs uit het geheugen opborrelden, bewaarden ze bijzondere herinneringen an hun jeugd. Het schepte tussen hen ook een bijzondere band. Driftig noteerden Agnes en haar assistent Maaike Poelgeest alle informatie die gegeven werd.
Sommigen hadden zoveel te vertellen dat Agnes een apart interview met ze zal hebben. Mocht een bezoeker van deze site ook een verhaal te vertellen hebben, dan kan hij/zij contact opnemen met Agnes de Boer: agmdeboer@quicket.nl .
Meer informatie is te vinden op www.stellingverhalen.nl of FB Stellingverhalen.
(lees het verhaal over de opvang en verzorging van politiegevangenen en zwervers op deze site)