Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Historisch Genootschap Beemster hield jaarvergadering
Scheidende voorzitters Aafje de Jong en Jan Jobsis ereleden
Middenbeemster, 29 maart 2017
Op woensdag 29 maart werd de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster in de Keijserkerk van Middenbeemster gehouden. Aan de bestuurstafel zaten v.l.n.r. penningmeester P.Pieters, vice-voorzitter A.Jaarsma, secretaris H.Reijm, voorzitter CK.de Groot, A. de Jong en J.Jobsis. Tezamen een daadkrachtig bestuur, dat in alle opzichten een goed achter de rug jubileumjaar heeft gevierd. Het bestuur verheugde zich op een grote opkomst van de leden.

De Groot blikte in zijn welkomstwoord even terug naar die viering van het 80 jaar bestaan, die ondanks de gestaag neervallende zware regen een groot succes was. Daarom wil het HGB van deze activiteit een jaarlijks terugkerend evenement maken.
De vergaderstukken met de notulen en jaarverslagen van alle 7 onderdelen van het Genootschap werden aan alle leden toegezonden in de periodiek verschijnende Nieuwe Schouwschuit. Ze waren daarin omstandig en duidelijk verwoord en leverde amper opmerkingen of vragen op van het toch altijd wel kritisch publiek. De penningmeester vertelde dat, ondanks de enigszins teruglopende financiën, de contributie niet verhoogd zal worden.

Aafje en Jan Ereleden
Er waren ook diverse bestuurswisselingen onder meer het aftreden van Aafje de Jong, voorzitter van Betje Wolff Museum en Jan Jobsis van het Agrarisch Museum Westerhem. Beiden hebben in hun eigen bestuur al afscheid genomen, maar zij traden tevens uit het hoofdbestuur en uit de PR Commissie. Aafje is al 36 jaar geleden vrijwilliger geworden bij Betje Wolff heeft het met groot gevoel voor de geschiedenis ‘van poetsvrouw tot voorzitter’ gebracht. Gelukkig is zij niet van plan af te haken. Jan Jobsis heeft er ‘slechts’ tien jaar op zitten, maar zijn stuwende kracht was van grote betekenis. Ook voor hem betekende zijn aftreden geen afscheid.
Als blijk van waardering werden beide scheidende bestuursleden met grote instemming tot erelid van het Historisch Genootschap Beemster uitgeroepen. 
De Nieuwe Schouwschuit
Naast de omvangrijke vergaderstukken geeft De Nieuwe Schouwschuit weer een update van de Kroniek van de Beemster, jaargang 2016. Leuk om al die nieuwtjes nog eens even te lezen... 'Waar blijft de tijd!'. De Nieuwe Schouwschuit is verkrijgbaar bij Boekhandel Serendipity aan de Middenweg op het Marktplein in Middenbeemster, bijeen geschraapt door Vincent Falger (lid van de PR Commissie) en Helen Beemsterboer.
Falger, vertelde na de pauze van de jaarvergadering over de brieven van Betje en Aagje, die onlangs aan Betje Wolff Museum zijn geschonken en met name over de opvoeding van Aagje in het Collegianten Doopsgezinde Weeshuis De Oranje Appel waar zij als 4-jarige wees werd ondergebracht. De opvoeding die Aagje daar genoot zette haar aan tot zelfonderzoek naar wat goed was of kwaad. Deze levensovertuiging was van grote invloed op Betje Wolff.
Die Collegianten van de Oranje Appel waren tot WOII eigenaar van drie bijzondere boerderijen in de Beemster.