Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
In gesprek met
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Begraafplaats Middenbeemster opgeknapt
Middenbeemster, 11 mei 2017   Tekst en foto's Geert Heikens

Enkele jaren geleden nam het aantal signalen van bewoners over het achterblijven van goed  onderhoud van het kerkhof toe. Reden voor het College om, mede in verband met de beperkte financiële middelen, te kijken of  met inzet van bewoners iets gedaan kon worden aan het achterstallig onderhoud.  Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst in september 2015 is een plan de campagne opgezet en zijn een achttal vrijwilligers met professionele ondersteuning vanuit Purmerend aan de slag gegaan.
Donderdag 11 mei kon wethouder Aagje Zeeman met het onthullen van het informatiebord bij de opgang naar de begraafplaats, allen die een bijdrage geleverd hebben een groot compliment geven. “We hebben niet alle wensen kunnen realiseren, geld bleek toch een beperkende factor. Maar veel wel”.
Ze noemde daarbij de parkeerplaats, mooie beplanting, trappartij met leuning, verharde paden en waterbakken.  Mensen moeten wel even wennen aan het feit dat ze op een ‘grasveld’ mogen parkeren. 
“Het historische achterste gedeelte is nog niet meegenomen met de renovatie. Dat gaan we in overleg met het Historisch Genootschap bekijken”, aldus de wethouder. Die tijdens haar speech op de achtergrond ondersteund werd door een aantal enthousiast klepperende reigers. Deze vormen nog steeds een bron van ergernis voor de bezoekers. Opvallend veel bewoners waren deze zonovergoten middag naar de begraafplaats gekomen. Mede omdat na afloop een korte rondleiding gegeven werd.