Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Voorzitter Lenie Greuter nam afscheid van Beemster Gemeenschap
   
Middenbeemster, 25 april 2018
Op 25 april vond in de Keijserin in Middenbeemster de jaarvergadering van de Beemster Gemeenschap plaats. Voor een redelijk bezette zaal zat Lenie Greuter voor de laatste keer achter de tafel waar ze acht jaar tevoren als voorzitter had plaatsgenomen.
Na het voorlezen van de diverse jaarverslagen door het Hoofdbestuur, de Secties Welzijn, Sport, Autocross, Harddraverij, de Boerderij en de commissie en nadat de financiële handel en wandel van de BG onder de loep was genomen. kwam op agendapunt 6 een aantal bestuurswisselingen aan de beurt
Alle door aftreden opengevallen plekken konden na unanieme goedkeuring gelukkig weer worden ingevuld.
 
Aftredend en niet herkiesbaar voor sectie Sport was Jordan Lommers, maar Leonard v.d. Helm en Richard Knook werden tot zijn opvolgers benoemd. Aftredend en niet herkiesbaar voor sectie Welzijn waren Jacqueline Jonk en Carla Velzeboer en voor hun opvolging meldden zich Antoinet v.d. Bijl, Marjolein Belkom en Johan de Ruiter.
In het hoofdbestuur bleven de aftredende leden Jan Piet Ordeman en Suzan Oudhuis beschikbaar voor een nieuwe termijn.
  En dan kwam, als laatste van het afscheid nemen en bloemen in ontvangst nemen, voorzitter Lenie Greuter aan de beurt. Alvorens secretaris Marissa Geluk haar echter kon toespreken verzocht de scheidende voorzitter de in de zaal aanwezige Erica Helder op te staan en zich voor te stellen als de nieuwe voorzitter.
Erica heeft al jaren ervaring als raadslid in de Gemeenteraad Beemster. Toen zij daarmee besloot te stoppen, was Lenie er als de kippen bij om te vragen of Erica wellicht 'in' was voor de omvangrijke taak als voorzitter van de Beemster Gemeenschap. Erica is ook al lang geen onbekende meer binnen de Beemster Gemeenschap. Zo deed ze mee aan de sectie Sport en de Boerderijmiddag.
Zo te zien was Erica zeer vereerd met het verzoek om de voorzittershamer over te nemen en is Lenie Greuter, de vrouw die al bekend stond om haar stuwende kracht en grote betrokkenheid, die alles regelde en de touwtjes in handen had, er op de valreep ook nog in geslaagd een opvolger te vinden, die op bestuurlijk gebied van wanten weet, maar zich bovendien ook bij het gemeenschapsleven in het algemeen sterk betrokken voelt.