Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Het wordt echt doodstil in de Beemster: wat nu???
Geen muzikale omlijsting voor de oud-gedecoreerdendag
In Cultureel Centrum Onder de Linden werd op vrijdagochtend 6 april een bijeenkomst belegd door afgevaardigden van culturele en kunstzinnige verenigingen. Dit was een voortzetting van de protesten tegen het dichtdraaien van de subsidiekraan voor kunst en cultuur in de Beemster. De gedupeerde clubs zijn namelijk niet van plan het er bij te laten zitten. Grote vraag die door de voorzitter Nico Schroevers werd voorgelegd was: wat zijn de consequenties als de Gemeente Beemster er de oorzaak van is als muziek en kunst worden uitgebannen. Door geldgebrek zullen belangrijke sociale activiteiten niet meer mogelijk zijn en hoe kunnen we dat duidelijk maken?.
Het Gemeentebestuur van Beemster zal het als eerste merken tijdens de speciaal voor Oud-gedecoreerdendag, die eind april speciaal voor alle gedecoreerde Beemsterlingen wordt gehouden. Apart dus van de jaarlijkse Lintjesregen, omdat het aantal met decoratie versierde Beemsterlingen te groot werd om ze allemaal in de raadszaal van het Gemeentehuis te ontvangen. Ter opluistering werd gedacht aan een muzikale omlijsting door Zangvereniging Harmonie, maar die heeft inmiddels al laten weten voor die eer te bedanken. In navolging daarvan besloot ook de leiding van de Projectkoren niet aan de oproep gehoor te geven en de Fanfare zal zeker volgen. Aldus de afgevaardigden op deze ochtend.  
  Dameskoor Middelwijck heeft nog geen uitnodiging ontvangen, maar zal zich zeker solidair verklaren.
Alle rigoreus te korten verenigingen hebben zich al luid en duidelijk laten horen tijdens de hoorzittingen in maart.
Uiteraard kwam het gesprek op oplossingen om Gemeentelijk geld anders aan te wenden, bijvoorbeeld door het terugbrengen van de jaarlijks overvloedige lintjesregen, adviezen van dure externe bureaus of aanstelling van met name een wijkmanager.
Dat alles kost geld en daarom werd de vraag gesteld of in deze een ambtenaar zich eens bezig zou kunnen houden met het boven tafel brengen van cijfers.

Het is zo gemakkelijk om juist Kunst en Cultuur af te schaffen:"De verenigingen moeten zelf hun broek maar ophalen!", is duidelijk de intentie van de Gemeente. "Men verwacht dus dat we toch wel door zullen krabbelen", aldus één van de afgevaardigden.

Ook de Beemster Ondernemers vrezen de terugloop van kunst en cultuur. Immers De Beemster Kunstroute, Muziek aan de Middenweg, Onder de Linden en alle andere culturele activiteiten die veel publiek trekken zullen niet meer kunnen worden gehouden. Ze zijn nu allemaal mogelijk door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers, die er veel aan doen om de polder een kunstzinnige uitstraling te geven.

Op deze bijeenkomst, die op zeer korte termijn op een doordeweekse dag kon worden belegd, had als nadeel dat een aantal clubs, die meededen aan het protest geen afgevaardigde konden sturen. Maar het geluid, dat op deze ochtend werd gehoord, zal zeker een weergave zijn voor ieders mening:

Als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid zal het zeker doodstil worden in de Beemster