Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
'Beemster en Water'
Thema Tentoonstelling Agrarisch Museum Westerhem
De Zomertentoonstelling 2018 in Agrarisch Museum Westerhem  heeft als thema een heel aansprekende titel gekregen: 'Beemster en Water'. Voor de hand liggend eigenlijk, want zonder water was er geen Beemster geweest. Op zaterdag 28 april werd de tentoonstelling geopend. In het 'vierkant' van de stolp keken de droogmakers van weleer: Johan van Oldenbarnevelt, Dirck van Oss en Jan Adriaanszn Leeghwater streng op de genodigden neer. Ook de bekende tekening uit 1912 van het bezoek van de prinsen van Oranje Maurits en Frederik Hendrik ter gelegenheid van de geslaagde droogmaking in 1612 hadden de tentoonstellingmakers ter gelegenheid van deze expositie een plaatsje aan de wand gegeven.
Ze wisten het allemaal: Onder de soms behoorlijk woelige baren van wat toentertijd een groot meer was, lagen 'gouden' kleiklompjes en bestuurders en droogmakers stonden daarom te trappelen om die boven water te krijgen. Binnen een heel kort tijdstip was het er een gekrioel van werkmensen die bezig waren al dat water door middel van in totaal 50 watermolens weg te pompen. Dat alles gebeurde in een tijdspanne van nog geen tien jaar, iets wat in onze tijd met zoveel mondige burgers onmogelijk zou kunnen vanwege alle bezwaarschriften die worden ingediend. Dat vertelde de gast van deze middag Siem Jan Schenk, Hoogheemraad bij Waterschap Noord-Hollands Noorderkwartier.  

  Schenk houdt zich onder meer bezig met Integraal beheer en inrichting van watersystemen in het landelijk gebied, boezembeheer, beleid gemalen, beleid ;baggeren en baggerplannen.
Je zou willen dat deze Hoogheemraad (die itel dateeert uit de tijd van de droogmaking) hier elke middag tijdens de openstelling van het museum aanwezig zou kunnen zijn, want hij had heel wat interessants te vertellen over het werk en de onmisbaarheid van het Waterschap om droge voeten in Beemster maar ook heel Noord-Holland te hebben en te houden. Zo vertelde hij hoe de waterberging in Beemster tot stand is gekomen zonder al te veel verlies aan kostbare landbouwgrond.
De enorme bouwdrift in West Nederland baart hem echter zorgen: steeds meer gebouwen, steeds meer asfalt, steeds meer betegelde tuinen! Door de steeds veelvuldig vallende zware regenbuiten en inkrimpende veengrond is dat een zorgwekkende gegeven. Hij verwees naar vroeger hoe veel eenvoudig het vroeger allemaal was. Bijvoorbeeld als het boezem-water te hoog stond om daarin nog meer water uit de polder weg te sluizen. De molenaars hingen dan aan een van de molenwieken een lamp. Het licht van de kaars liet aan de buurman/molenaar op effectieve manier weten: "stoppen met malen!". Zo werd het nieuws gauw verspreid en kon worden voorkomen dat water over lager gelegen dijkjes zou lopen en een dorp onder water zetten.  
 

De gastspreker had nog een taak te vervullen, namelijk het hijsen van de blauwe vlag, eveneens een manaier van waarschuwen voor hoog water in de boezem. Dat gebeurde op het erf van Agrarisch Museum Westerhem. Schenk werd bij deze activiteit terzijde gestaan door Sieds Schregardus, een van de vrijwilligers van het Museum.

Het Agrarisch Museum Westerhem aan de Middenweg 151A, is van 1 mei tot 1 oktobergeopend op dinsdag t/m vrijdag van 11.---17.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00--17.00 uur.