Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

Afdelingen CDA Waterland organiseerden informatieavond
over natuur en milieu in Middenbeemster

   
Woensdag, 31 januari 2018

 

Waar het om een voorlichting over provinciaal beleid en grensoverschrijdende duurzame energie gaat, waren er helaas maar relatief weinig belangstellenden om deze avond in de Keijserin van Middenbeemster bij te wonen. Jeroen Schalkwijk, wethouder Wormerland kon plm. 30 aanwezige, al dan niet leden van het CDA, welkom heten. De meeste bezoekers waren Beemsterlingen, waaronder afgevaardigden van alle vier politieke partijen en verder kwam een aantal politici uit omringende gemeenten. Toch was wat de sprekers van deze avond te vertellen hadden: Willemien Koning, statenlid namens het CDA in de Provinciale Staten en Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, alleszins het aanhoren waard.

Agrarisch natuur en Faunabeheer
Willemien Koning vertelde over haar specialiteit: ruimtelijke ordening, landbouw en omgevingsvisie en hoe het CDA het provinciaal beleid ondersteunt. Omdat de zes onderwerpen die onder de loep werden gelegd zo veelomvattend waren kan in dit verband maar weinig uitgebreid verhaald worden. Voor deze verslaggever was het gewoon meer een uitgebreid diner op een heel klein ontbijtbordje. Daarom dus maar gebruik gemaakt van steekwoorden en foto's van de door het Statenlid getoonde diavoorstellling.
 
Bij de Beemster aanwezigen ontstond wel wat reactie met betrekking tot het plaatsen van lange linten zonnepanelen op kostbare landbouwgrond. Na 25 jaar is die grond niet meer te gebruiken. Dat moet hier niet kunnen. Er wordt toch al zo geknibbeld over landbouwgrond. Toen werd er gemompeld over het feit dat er te veel voor de export verbouwd wordt.

Marjan Minnesma, voorvechter van innovatie en duurzaamheid in heel Nederland liet eerst plaatjes zin van alle problemen waarmee ons land komt te worstelen als er niets gebeurt en daar leek het in eerste instantie ook op en dat alles voornamelijk veroorzaakt door ons zelf in de periode 1950 tot heden. Allemaal zeer ontmoedigend.
Maar Minnesma ziet een lichtpuntje om door middel van technologie en bereidheid om mee te werken om de CO2 uitstoot te reduceren, de opwarming van de aarde tot 1.5 C beperkt kan worden en dat niet de voorspelde 4 C wordt bereikt.
Ze heeft ook zelf al kunnen vaststellen dat grote industrieën al in positieve richting grote successen hebben behaald.

 
 

Samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren is het duurzaam maken in gang gezet, bijvoorbeeld bij de kunstmestproductie. Voor het jaar 2030 moeten wel alle huizen van de gasaansluiting af zijn.
Duidelijk was deze avond geen bijeenkomst in het kader van de Gemeentelijke verkiezingen. Beemster was slechts de gekozen locatie. Daarom was de informatie voor aanwezige Beemsterlingen slechts ook maar een deel van een groter geheel.
Waar zoveel actieve politici bij elkaar zijn was het wel voor de hand liggend, dat na afloop van de informatieavond nog velen met elkaar een babbeltje bleven maken.