Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

'Ingepakte' Korenmolen De Nachtegaal doorstond hevige storm
Restauratiewerkzaamheden duren nog tot mei

   
Middenbeemster, 21 januari 2018
Ondanks de gierende storm op donderdag 18 januari doorstond de in restauratie zijnde korenmolen 'De Nachtegaal' glansrijk de woedende elementen. Maar de 14 vrijwilligers die al vanaf zaterdag 13 januari aan het werk waren om de molen van de vergane rietdelen te ontdoen, hielden eveneens op maandag de 15de, toen het ook al behoorlijk hard waaide, hun hart vast.
Gelukkig bleek de op 30 september 2011 verplaatste molen op de nieuwe plek goed verankerd te zijn en was nu rondom in de steigers gezet. Onder de tegen regen en wind beschermende 'mantel' was de 'sloopklus' op zaterdag 20 januari geklaard en kon voorzitter van de Stichting De Nachtegaal Bert Jaarsma in de molenschuur een vijftiental 'Vrienden van de Nachtegaal' op de hoogte brengen van de stand van zaken rond de renovatie. De storm was gaan liggen al was het weer -net zoals bijna alle andere voorgaande dagen- kil en grijs. De molen bood op deze dag een huiverig aanzicht. Binnen was het echter lekker warm en de op deze ochtend eveneens aanwezige molenaars zorgden er voor, dat de zeer geëerde gasten op geriefelijk wijze de presentatie over de geplande werkzaamheden konden volgen.
Jaarsma had goed nieuws te melden: Hij was op 16 januari afgereisd naar Haarlem om van gedeputeerde Jack van der Hoek een subsidie van € 22.000 in ontvangst te nemen. De Nachtegaal moest de subsidiepot van 5 miljoen delen met 53 andere Rijksmonumenten, waaronder 7 molens en veel kerken.
De grootste sponsor is echter het fonds van de Stichting 'De Jonge Arnoldus' dat voor de restauratie € 150.000 ter beschikking heeft gesteld. De begroting die voor de restauratie is opgesteld bedraagt in totaal € 175.000. De werkzaamheden betreffen naast de nieuwe rietbekleding onder meer het aanbrengen van een sprinklerinstallatie en bestrijding van de boktor.
 
Sprinklers en boktor
Niet alleen van buiten maar ook binnen bood de molen een onttakeld aanzicht. Daar kon worden gezien dat de boktor al behoorlijk heeft huisgehouden. De bestrijding van dit schadelijke insect is omvangrijk en moet zeker een keer of zes herhaald worden voordat alle larven, die nog moeten uitkomen, zijn vernietigd.
In de molen zal een sprinklerinstallatie met glasfiberkavel worden aangebracht. Het betreft een zogenaamde droge installatie, die de molen bij brand binnenin besproeit. De brandweer staat immers machteloos als het riet aan de buitenkant van de molen in brand vliegt. Met de nieuwe sprinklerinstallatie blijft het frame van de molen behouden.
Noodwinkel

Van januari tot mei 2018 zijn de wieken van De Nachtegaal uiteraard stilgezet, Maar er is gezorgd dat voldoende voorraad meel is opgeslagen en dat in de op het erf geplaatste container een noodwinkel is ingericht. In mei zal de molen officieel weer in gebruik worden genomen.
Na de uitgebreide informatie door Jaarsma werd een rondleiding gegeven.

De Vrienden van de Molen mochten -uiteraard voorzien van een veiligheidshelm- ook de steiger op.

Er valt nog een heleboel te doen voordat de molen weer kan gaan draaien. Dat geeft dit lijstje met werkzaamheden wel aan.