Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Nieuwjaarsreceptie Gemeente goed bezocht
Laatste keer Uitreiking Beemster Vrijwilligersprijs in Gemeentehuis
Dinsdagavond 2 januari waren veel bewoners uit de Beemster (en een enkeling uit omliggende gemeentes) in het Gemeentehuis aanwezig om met elkaar het Nieuwe jaar in te luiden.
Hoogstwaarschijnlijk voor het laatst op deze locatie. Want burgemeester Joyce van Beek kondigde in haar toespraak aan dat het pand (“duur”) verkocht zal gaan worden aan Beemster Compagnie. 
Dat biedt perspectief om hier een aantal gekoesterde wensen te realiseren met betrekking tot woningbehoefte, marktpleinvisie en parkeergelegenheid (auto, fietsen).
Daarbij zal nog wel gezocht moeten worden naar een geschikte locatie voor de huidige gebruikers (college; ambtenaren; Raad; bepaalde diensten).
Vrijwilligersprijs
Wat ook verdwijnt, althans als gemeentelijke waardering, is de Vrijwilligersspeld die traditiegetrouw werd uitgereikt aan een viertal (en voorheen twaalftal) vrijwilligers. “De prijs wordt nog steeds zeer gewaardeerd maar het wordt steeds lastiger om geschikte kandidaten te vinden. Wellicht ligt hier een taak voor het particulier initiatief”, aldus de burgemeester.
De grootste uitdaging ligt in de bestuurlijke toekomst van ons woongebied en het verkrijgen van een financieel gezonde basis. “Ik voorzie een driedeling ontstaan binnen ons gebied. Enerzijds Edam/Volendam met Waterland en Landsmeer. Daarnaast Zaanstad met Wormerland en Oostzaan en Purmerend met Beemster”, aldus de burgemeester.
De impact voor de bewoners valt volgens van Beek mee. “We zijn al jaren gewend om over de dijk te kijken”. De eigenheid van de vier dorpen en het unieke karakter en identiteit van de polder zal niet in gevaar komen. De maatschappelijke en politieke discussie zal in de komende periode gaan over de invulling van deze zogenaamde ‘waardenkaart van de Beemster’. 
Daarnaast had Joyce van Beek lovende woorden voor de Beemster ondernemers en het maatschappelijk middenveld. “Deze laatste zal de consequenties van de bezuinigingen het hardst gaan voelen”.
Tenslotte werd met zijn allen een toast uitgebracht op het “uitdagende nieuwe jaar”.  Na haar speech ging de burgemeester over tot de uitreiking, en dus voor de laatste maal, van de Gemeentelijke Vrijwilligersspeld voor de vier kwartaalvrijwilligers.
Geert

 

Bij de foto's:

  • Vrijwilliger van het eerste kwartaal is Tineke Kramer, onder meer actief voor de Zonnebloem en als voorzitter van Buurtvereniging Noord Beemster.
  • De vrijwilliger van het tweede kwartaal is Johan Duijn, actief bij de sectie sport van de Stichting Beemster Gemeenschap en Stichting Middenmeer Veekeuring.
  • De derde vrijwilliger van het kwartaal is Daniëlla Ernsting, die vele wandelingen door De Beemster organiseert en bovendien collectes loopt voor diverse goede doelen.
  • De vrijwilliger van het vierde kwartaal, Tineke Vermunt, zet zich onder andere in voor Buurtvereniging de Pioeniers en de collecte van het Reumafonds.


Van de redactie

Geert Heikens heeft een uitgebreid verslag van de Nieuwjaarsreceptie ten Gemeentehuize gemaakt. Hij was bereid de honneurs voor mij waar te nemen. Gezien inhoud van de toespraak van burgemeester Van Beek heb ik wel nieuws gemist. Gelukkig is er een uitstekende samenwerking tussen Binnendijks en de Beemster Bengelm zodat ik de bezoekers van deze site toch op de hoogte heb kunnen stellen. Ook in het komende jaar zullen we die samenwerking voortzetten.

De namen van de vrijwilligers werden mij al eerder onder embargo bekend gemaakt.
Erny