Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Mariska de Swart popelt om 'mee te doen' in Beemster
    Middenbeemster, mei 2018
Sinds 2016 woont Mariska de Swart in Middenbeemster. Ze verruilde het drukke Amsterdam voor een huis met een tuintje in Middenbeemster en ze staat te popelen om haar bijdrage te gaan leveren aan de Beemster gemeenschap.
Dat dat nog niet zo gemakkelijk is, heeft ze inmiddels ervaren. De Beemsterling lijkt redelijk terughoudend waar het betreft nieuwe ideeën en mensen die van buiten de dijk komen worden niet direct in het hart gesloten.  “Je moet je hier blijkbaar eerst bewijzen. Mijn enthousiasme voor wat ik voor de gemeenschap zou kunnen betekenen, moet misschien meer gefaseerd worden toegediend," is haar conclusie.
 
  Maar Mariska heeft heel wat te bieden. Zo wil ze iets betekenen voor het jeugdwerk en de schoolbegeleiding in de Beemster. Ze heeft bijvoorbeeld in de Amsterdamse wijk 'De Pijp'  een project begeleid rond de 4 mei Herdenking en Bevrijdingsdag. Zo werd in 2017 in de superdrukke Amsterdamse Van Woustraat die Herdenking massaal bijgewoond.
Thans, in haar nieuwe woonomgeving, wil Mariska graag ook iets betekenen voor de activiteiten in Beemster rond de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ze heeft zich al geconcentreerd op het leven in de Beemster tijdens WOII en meldde zich aan bij het 4 mei Comité.

(De eerste ‘barricade’ voor Mariska's deelname aan het 4 mei Comité Beemster lijkt inmiddels te zijn geslecht want de voorzitter is bij haar langs geweest om kennis te maken).

Overigens hebben leerlingen van groep 7 van de Blauwe Morgenster in de periode 2005/2009 ook gewerkt aan een soortgelijk project als in Amsterdam. Mirjam Elias en Ronald Sweering kwamen toen vertellen over 'Het Verlaten Hotel'; een boek dat Mirjam schreef over Ronnie, die als 5-9 jarig jongetje WOII meemaakte. Dat heeft op de schooljeugd diepe indruk gemaakt en gaf  zelfs aanleiding ze te betrekken bij de 4 mei Herdenking in de kerk van Middenbeemster. 

 

 

Naast het 4-5mei Jongerencomité werkte Mariska tevens als jongerencoach en is daar initiatiefnemer van de Overstapklas voor Brugklassers, een schoolbegeleiding voor kinderen in de overgang van basis- naar middelbaar onderwijs. Thema’s daarin zijn bijvoorbeeld: het leven op een Middelbare school, leerplannen of beroepenvoorlichting. 
Als mentor liep ze mee met een brugklasser. Het jongerenwerk in De Pijp deed Mariska met grote vreugde, maar ze is er na haar verhuizing mee gestopt.
Ze hoopt dat ze in Beemster ook kan gaan meedoen aan jeugdactiviteiten.

Ze vindt het vreemd, dat in Middenbeemster zo'n prachtig jeugdhonk staat, dat amper wordt gebruikt.
Ze is wel wat anders gewend in De Pijp, waar het in en rond het wijkcentrum bruist van de activiteiten. "Een jeugdwerker moet de straat op, jongeren aanschieten. Ik ben er van overtuigd dat er mogelijkheden zijn om de jeugd te motiveren. Door ze actief te benaderen kun je ze er bij betrekken en helpen een kerngroep op poten te zetten met het doel ze op termijn maatschappijbewuster te maken.
Met maar een of twee jongerenwerkers voor een paar uur in de week is het ook heel moeilijk om meer activiteiten te ontplooien."

 
 

"Trouwens: wat is hier een prachtige speeltuin,” vervolgt ze. ”Van zoiets kunnen de kinderen in De Pijp helaas alleen maar dromen. Een wipkip of een zandbak op een pleintje; dat is veelal alles wat ze daar hebben!

Mariska heeft overigens in haar professionele leven veel meer pijlen op haar boog. Ze werkt 4 dagen in de week als management assistent op Schiphol. Daarnaast heeft ze een (school)councelling- en Adviesbureau  www.samar.cc en geeft kinderen LEGO workshops voor taal en robotica / programmeren.
Kortom: Beemster mag zich verheugen op de binnenkomst van zulke waardevolle nieuwe inwoners.